MediaWatch

Sexisme-undersøgelse på TV 2 peger især på problemer i nyhedsafdelingen

Den eksterne advokatundersøgelse, som TV 2 har fået foretaget, afdækker både konkrete krænkelsessager og en usund kultur med hård tone og sexistisk adfærd i nyhedsafdelingen. Tilliden til nyhedsledelsen handler om evnen til at skabe forandring, siger direktør.

Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2. | Foto: Miklos Szabo/TV 2 Danmark

TV 2 Nyhederne har en stor opgave foran sig med at skabe en kulturforandring.

Det er billedet, efter advokatfirmaet Norrbom Vinding igennem tre uger har modtaget og gransket medarbejdernes indberetninger om oplevelser med krænkelser, sexisme og usund arbejdskultur, siger adm. direktør Anne Engdal Stig Christensen.

"Det, der er flest henvendelser om, er den hårde tone. Det er i særlig grad i nyhedsafdelingen og i det journalistiske miljø, men undersøgelsen handler om hele TV 2, og det er også en god anledning til at genbesøge, hvad det generelt er for en tone, vi har på TV 2," siger hun.

Den hårde tone, som undersøgelsen har blotlagt, er én af to hovedoverskrifter oven på undersøgelsen. Den anden handler om sexisme.

"Det handler om generelt sexistisk adfærd med upassende tone, sprog og opførsel over for kvinder," siger Anne Engdal Stig Christensen, der uddyber, at der også er kommet mange henvendelser fra mænd om en hård tone og grænseoverskridende opførsel.

”Det er vigtigt at sige, at det ikke kun er et problem, kvinder oplever.”

Tillid afhænger af forandring

Den eksterne undersøgelse blev sat i gang i slutningen af september, efter flere nuværende og tidligere ansatte på TV 2 berettede om oplevelser med krænkelser og sexisme på TV 2. I kølvandet på vidnesbyrdene har uroen ulmet i særligt nyhedsafdelingen, hvor medarbejderne har krævet en ekstern undersøgelse og et opgør med en hård tone og de magtstrukturer, der har dannet grobund for den.

Det er altså især nyhedsafdelingen, der har været i centrum for optakten til undersøgelsen hos TV 2. Og det afspejler sig også i undersøgelsens resultater, fortæller Anne Engdal Stig Christensen.

"Det er i hvert fald nyhedsafdelingen, hvor de fleste indberetninger er kommet på. Det er også den største afdeling, så der er en vis indbygget logik i det. Men i og med at henvendelserne koncentrerer sig om de to hovedkategorier om sexistisk adfærd og en meget dårlig tone generelt, så er det Nyhederne, der virkelig har noget, der skal gøres op med."

Der har været kritik af nyhedsledelsen – har du tillid til den efter undersøgelsen?

"Nu har vi fået skilt tingene ad og fået et indblik i, hvordan medarbejdere og mellemledere og andre lag i nyhedsorganisationen oplever det. Det skal nyhedsledelsen sammen med medarbejderne arbejde ind i nu. De har en kæmpe opgave foran sig, og jeg har tro på og tillid til, at nyhedsledelsen kan komme i mål med opgaven i den kommende tid.  Alt handler om, hvorvidt de kan skabe den forandring, der skal til. Og på den måde er situationen ikke anderledes for nyhedsledelsen end for andre afdelinger på TV 2," siger Anne Engdal Stig Christensen.

Berlingske beskrev onsdag, at nyhedsafdelingen har taget fat på arbejdet og sat flere projekter i søen, der skal rette op på problemerne.

Venter sanktioner 

Advokatundersøgelsen på TV 2 har haft to spor. Det ene har handlet om at få konkrete krænkelsessager frem i lyset, det andet om at få ord og eksempler frem, der viser, hvor det går galt i forhold til den generelle arbejdskultur og omgangsform på TV 2. Derudover har undersøgelsen har et enkelt ekstra sigte.

"Vi har haft tre formål. Dels at fjerne de barrierer, vi ved, der har været for at berette om oplevelser, dels at give et rum for at indberette om usund kultur og sexisme. Samtidig har det været vigtigt at etablere et professionelt rum for behandling af krænkelsessager både i forhold til indberetter og krænker. Det står vi meget hårdt på, at der er en grundighed og ordentlighed omkring," siger Anne Engdal Stig Christensen.

Indberetninger af konkrete krænkelser kan munde ud i konsekvenser for den enkelte medarbejder, har både Anne Engdal Stig Christensen og TV 2's bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, tidligere gjort klar. Hvor mange indberetninger af den type, undersøgelsen har kastet af sig, og hvor mange henvendelser der i det hele taget er kommet, ønsker TV 2-direktøren ikke at sætte tal på.

"Uanset antallet, så er en krænkelsessag en sag for meget, men det vigtige er, at vi nu får dem, der ligger, behandlet professionelt," siger Anne Engdal Stig Christensen.

Hun oplyser, at indberetningerne om krænkelser handler om sager af både nyere og ældre dato. De skal nu behandles.

"Det er sager, hvor det skal vurderes, hvilket sanktionelt efterspil der er. Det siger sig selv, at sagerne ikke er ens, og nogen vil få et mildt efterspil, og andre sager vil få et alvorligt efterspil. De sager behandler advokatfirmaet, indtil vi er i mål. Det må ikke være folkedomstolen, der afgør sanktionen, det skal ske i et professionelt rum."

Fælles opgave

Selvom mange pile peger på nyhedsafdelingen som problembarn, understreger Anne Engdal Stig Christensen, at kulturforandringen er en kollektiv proces for hele TV 2. Processen handler også om at få defineret et fælles fodslag om god ledelse.

"Vi skal have en sund kultur fremadrettet, og det arbejde involverer hele direktionen sig i. Vi har nedsat en kulturgruppe, der skal arbejde med det her intenst den næste måneds tid. Vi skal have formuleret en fremtidsvision for samarbejdskulturen, og hvad der skal definere TV 2 som arbejdsplads fremadrettet, og det arbejde, synes jeg, er drønspændende," siger Anne Engdal Stig Christensen, der selv har haft samtaler med kvindelige ansatte på TV 2 i løbet af de seneste uger, siden debatten blussede op.

"Jeg har haft samtaler med 83 kvinder på TV 2, og vi har haft en advokatundersøgelse og debat. Alle de findings skal vi bringe ind i arbejdet og benytte konstruktivt. Men det handler ikke kun om Nyhederne, men om hele TV 2. Der skal ikke være en måde at lede på i Nyhederne og et anden i programafdelingen. Vi skal være enige om, hvad det er for et ledelseskodeks, vi vil have fremadrettet. Vi skal have en tryg arbejdsplads."

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs