MediaWatch

Digitalt salg udgør nu mere end 40 pct. af Gyldendals forretning

2020 bragte Gyldendal-koncernen et godt stykke længere i den digitale omstilling af den klassiske printforretning. Efter de seneste par års opkøb og investeringer haler det digitale salg ind på den trykte bog.

Foto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

Havde du nævnt Gyldendal for tre år siden, var det nok de færreste, der ville associere forlaget med digital omstilling.

Men meget kan åbenbart ske på kort tid. På tre år er det digitale salgs andel af Gyldendal-koncernens samlede omsætning steget fra 27 til 41 pct. i 2020.

I 2020 blev det digitale forbrug af bøger i hele forlagsbranchen skubbet gevaldigt frem på grund af coronapandemien.

Det har været med til at puste vind i omsætningssejlene hos Gyldendal, hvor omsætningen steg med 2 pct. til 900 mio. kr. Til gengæld faldt driftsresultatet til godt 8,7 mio. kr. på grund af millionnedskrivninger på bl.a. bogklubaktiviteter og mentor-forretninger, der blev hårdt ramt af nedlukningen, ligesom en række investeringer har trukket bundlinjen ned på én enkelt million. Med til historien hører dog også, at den underliggende drift gik frem i flugt med koncernens overordnede strategi om at forbedre indtjeningen.

Samlet har årets gang fået stemplet "tilfredsstillende" af Gyldendals topchef, Morten Hesseldahl.

"Vi er lykkedes med at gå ud af året med et overskud, selvom vi har investeret store beløb i udvikling og fremtiden. Det er virkelig opmuntrende. Samtidig har vi fået taget nogle store afskrivninger, der har tynget. Når jeg lægger de ting sammen, synes jeg, det er virkelig opmuntrende, hvordan året er gået," siger han.

Kraftig stigning

I løbet af 2020 steg Gyldendals salg af digitale enheder - det dækker over alt fra lyd- og e-bøger til undervisningsmateriale - med 55 pct. Altså en relativt kraftig stigning fra et udgangspunkt, hvor antallet af solgte digitale enheder siden 2019 har overgået det salget af titler på print.

Og ses der udelukkende på omsætningen fra salget af e- og lydbøger, hvilket primært er foregået via streamingtjenester, er dette steget med 30 pct. i løbet af året.

Udviklingen er et tveægget sværd. For på den ene side, så sælges de digitale enheder "betydeligt lavere" end trykte bøger, som ledelsen også noterer i årsrapporten.

Men på den anden side, så blev "en stor del" af den digitale omsætning i 2020 hentet ved mersalg af bagkatalog-titler og lignende, der ikke er forbundet med nye omkostninger, men boner direkte ind på bundlinje og dækningsbidrag.

"En større del af både indtjening og omsætning bliver digital for os. Det er dér, væksten ligger - ikke i salget af de fysiske titler," siger Morten Hesseldahl.

Digitiale investeringer rykker frem

Samlet steg det digitale salg af både enheder og ydelser med 25 pct. til 368 mio. kr., og er således endt med at udgøre omkring 41 pct. af Gyldendal-gruppens omsætning på omkring 900 mio. kr.

Hovedparten af indtægterne, konkret er det 419 mio. kr., er stadig genereret af salget af printprodukter, mens de resterende knap 114 mio. kr. stammer fra "øvrige indtægter", hvilket bl.a. rummer Copydan-midler og ydelser under Mentordanmark.

Med de seneste par års investeringer, der primært har sigte på nye digitale dele af forlagsmarkedet, er der lagt an til, at den digitale omsætningsandel vil stige de kommende år.

Ud over streamingtjenesten Chapter, som Gyldendal har investeret 16 mio. kr. i 2020 og lanceret i samarbejde med Gads Forlag og Modtryk, tæller de Gyldendal Stereo, en digital relancering af Bogklubberne, studiebogsplatformen Studybox, en række andre digitale studietilbud, en børneapp og seneste opkøb af det svenske lydbogsforlag World Audio Publishing International for omkring 84 mio. kr.

"Det er ikke fordi, vi ikke længere tror på den trykte bog. Men vi kan godt se, at en stor del af markedet er blevet digitalt, og der har Gyldendal nok haft et efterslæb, som vi er ved at indhente nu og få indtænkt i alle niveauer af vores organisation," siger Morten Hesseldahl.

Vil møve sig ind mellem internationale tjenester

Den mest opsigtsvækkende af ovenstående poster var lanceringen af Chapter, der blev rullet ud i efteråret. Samlet beløber investeringen sig i omkring 30-40 mio. kr. over en årrække, som forventer at give underskud på 15-20 mio. kr. i sine første år.

Ambitionen er, at tjenesten skal nå en abonnementsbase på 100.000 i et marked, der i forvejen er tæt pakket med både nationale og internationale bogtjenester. En hård, men nødvendig, nød at knække ifølge topchefen.

"Vi har fået alle forlag med om bord, et godt hold og etableret teknikken, så den fungerer godt. Så nu skal vi så til at levere resultater. Men det er en virkelig hård kamp, fordi der er mange tjenester, der byder sig til, og dem, som er der i forvejen, gør alt, de kan, for at holde fast på deres kunder."

"Men vi skal bare være der, og så handler det om, at vi skal lande på benene på et eller andet tidspunkt og gøre en forretning ud af det i løbet af nogle år," siger Morten Hesseldahl og henviser til, at det i bund og grund handler om, at forlaget vil sikre sig en direkte kontakt til læserne frem for at lade distributionen ligge alene hos internationale streamingtjenester.

De dyre bogklubber har stoppet blødningen

Trods adskillige år med nedskrivninger og medlemsfrafald i Gyldendals bogklubforretning, fastholder forlaget stadig forretningsgrenens berretigelse. I 2020 blev der nedskrevet aktiver for 27 mio. kr., mens der blev investeret i relanceringen af Bogklubbernes onlinetilstedeværelse og indført en ny abonnementsstrategi.

Arbejdet er ikke helt tilendebragt, men ifølge Morten Hesseldahl har brugerne taget "meget godt" imod den nye version, der under nedlukningen af landet er blevet udvidet med en række onlinetilbud i form af forfattersamtaler og -interviews.

"Brugerne bliver der længere og køber mere. Vi har indstillet jagten på at få så mange nye medlemmer ind som muligt, som alligevel kun bliver der kortvarigt. Nu fokuserer vi i stedet på de medlemmer, der faktisk vil det og give dem et bedre tilbud."

I løbet af 2020 blev der således også sat en prop i frafaldet af medlemmer, og lige nu er medlemsbasen i fremgang, fortæller han. Omsætningen i Bogklubberne er dog stadig faldende, konstateres der i årsrapporten.

Skønlitterær fremgang

Lægger man snittet anderledes og dropper skellet mellem digitalt og trykt salg, var der samlet fremgang i Gyldendals salg af skønlitteratur. Det gav et lille løft i omsætningen fra trademarkedet - altså salget til privatkunder - fremgår det af årsrapporten.

For koncernchefen er det en pointe, omend en alt-andet-lige bestragtning, der modgår de negative forventninger til salget, der blev luftet i forbindelse med kritikken af Gyldedals beslutning om at fusionere det litterære forlag Rosinante & Co ind under Gyldendal - en beslutning, der fik flere redaktører og prominente forfatternavne til at forlade forlaget.

På Gyldendal-koncernens andet store forretningsben, uddannelsesområdet, var der efter år med digital vækst et skifte.

Efter en årrække med fald i salget af trykte lærebøger på grundskoleområdet, gik dette lidt frem i 2020. Samtidig blev det digitale salgsniveau fastholdt, hvilket har resulteret i en samlet mindre fremgang i omsætningen fra salg til grundskoler. Coronakrisen har for alvor sparket gang i salget af digitale læremidler til ungdomsuddannelserne, som i løbet af 2020 har overhalet salget af trykte læremidler på flere uddannelsesretninger.

Dertil kommer, at et højere optag på de videregående uddannelser "gavnede salget af lærebøger blandt andet med en fordobling af den digitale omsætning", oplyser Gyldendal.

Fremgang i 2021 på flere kanter

Selvom 2021 er indledt med nedlukning af landet, herunder uddannelsesinstitutioner og boghandlere, forventer Gyldendal af væksten på 2 pct. i 2020 eskalerer til 5,6 pct. i år.

Det skal sende koncernens samlede omsætning op fra 900 til 950 mio. kr.

Hvor skal den vækst komme fra?

"Det er bredt set. Det er bl.a. fra tilkøbte virksomheder, og at vi ikke forventer, at Mentor Danmark ikke bliver ramt helt så hårdt i år, fordi virksomheden har tilpasset sig pandemien og nedlukningen. Og så forventer vi også en bedre lønsomhed på andre områder i organisationen," siger Morten Hesseldahl.

En af de tilkøbte virksomheder er som tidligere nævnt World Audio Publishing International, som Gyldendal overtog i januar. Tanken er, forlaget nu vil se nærmere på mulighederne for at udvide internationalt for også at hente ny vækst ad dén vej.

På bundlinjen venter forlaget ikke noget boom i 2021:

"De seneste års driftsforbedringer forventes fastholdt, men covid-19 vil også i 2021 påvirke indtjeningen negativt. Endvidere investeres fortsat i fremtidens forretningsmodeller, bl.a. Chapter, i digital uddannelse og i international ekspansion, og disse tiltag vil i 2021 have negative resultateffekter," skriver koncernen i årsrapporten.

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs