MediaWatch

Højesteret: Retssag har ikke opsættende virkning i sag om aktindsigt

I en kendelse fastslår Højesteret, at en verserende retssag ikke har opsættende virkning i sag om aktindisgt i MRSA-oplysninger.

Lars Werge, formand, Dansk Journalistforbund

Højesteret har i dag afsagt kendelse i sagen om, hvorvidt en retssag har opsættende virkning i en sag om aktindsigt.

Sagen handler om journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvads aktindsigtsbegæring i Fødevarestyrelsens undersøgelser af MRSA-smitte i en række svinebesætninger. I 2014 bestemte Ombudsmanden, at der ikke var grundlag for at hemmeligholde oplysningerne om MRSA-undersøgelserne.

Landbrug & Fødevarer, som er bl.a. landbrugets interesseorganisation, lagde efterfølgende sag an mod Fødevarestyrelsen og krævede, at styrelsen ikke udleverer materiale om MRSA-undersøgelsen.

Væsentlig offentlig interesse

Den retssag har haft opsættende virkning på aktindsigten, men det har dagens kendelse i Højesteret ændret på. I kendelsen skriver Højesteret bl.a.:

"(Højesteret finder), at der er en meget væsentlig offentlig interesse i, at udlevering af oplysninger i henhold til en afgørelse om aktindsigt som det helt klare udgangspunkt ikke forhindres ved søgsmål om opsættende virkning," står der i dommen.

I en skrivelse om kendelsen skriver Højesteret videre, at "Højesteret lagde vægt på de særlige hensyn, der gælder ved behandlingen af aktindsigtsanmodninger (bl.a. informations- og ytringsfrihed), og på, at den risiko for skade­virk­­ninger i form af so­ciale konsek­ven­ser for landmændene og de­res fa­mi­lier (stig­mati­sering), landmændene havde påberåbt ville være en følge af of­fent­lig­gø­relse af oplys­nin­gen om MRSA-smitte i deres svi­nebe­sæt­nin­ger i 2011, ikke var nær­­lig­­gende og væ­sent­­lig."

Til DR siger den ene af journalisterne, Kjeld Hansen, at data om MRSA-undersøgelsen bliver offentliggjort.

"De vil blive offentliggjort så snart, vi har dem - og vi har dem formentlig på mandag," siger Kjeld Hansen til DR.

Glad forbundsformand

Til Dansk Journalistforbunds hjemmeside udtaler formand, Lars Werge, glæde over dagens dom.

"Vi er meget glade for det positive konkrete resultat og den klare markering fra Højesteret. Det har stor betydning for, at medier og journalister ikke skal forhindres indsigt selvom store organisationer eller virksomheder forsøger sig med at anlægge sag," siger Lars Werge til forbundets hjemmeside.

Nils Mulvad og Kjeld Hansen anmodede om aktindsigt i foråret 2012, og siden har sagen været genstand for flere juridiske tovtrækkerier.

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs