MediaWatch

Magasinudgivers fremtid afhænger af nye bankaftaler

Gæld og underskud vokser i magasinudgiver Lars Schilling Jacobsens selskaber, der i november blev kædet sammen med Tønder Banks krak. Fremtiden afhænger af Sydbank.

Magasinudgiver Lars Schilling Jacobsens selskaber, hvis gæld ifølge Fondsrådet var med til at knække Tønder Bank, har fortsat store problemer.

Fremtiden afhænger af, om Sydbank vil sikre fortsat finansiering og nedskrive en del af den milliongæld, som selskaberne havde i den nu krakkede Tønder Bank. For to af selskabernes, er der "betydelig tvivl om den fortsatte drift", skriver revisorerne i de seneste regnskaber. Det drejer sig om Susema A/S og BM Service Holding.

Lars Schilling Jacobsen er direktør og medejer af Jacobsen Publications A/S, der bl.a. udgiver de fire Alt om Håndarbejde-magasiner, bl.a. Strikkemagasin og Burda.
Han er desuden direktør og medejer af Susema A/S, der sælger abonnementsstyring til magasinforlag, og tre holdingselskaber.

Milliongæld vokser


De fem selskaber gav et samlet underskud på 36,9 mio. kr. (mod -6,2 mio. året før). Den samlede gæld til kreditinstitutter er i juni 2012 på 39,6 mio. kr. og efter en stribe nedskrivninger er den samlede egenkapital bogført til - 32,5 mio. kr.

Lars Schilling Jacobsen er dog ikke bekymret.

”Gælden og underskuddet kommer ikke bag på os. Vi er ret sikre på at få en fin aftale på plads med Sydbank. Det er det, banken har indikeret over for os,” siger han til MediaWatch.

”Magasinforlaget går i plus næste år”

Gælden i selskaberne er kædet sammen, da holdingselskaberne hæfter for gælden i de øvrige selskaber. Men Lars Schilling Jacobsen peger på, at virksomhedernes økonomi og drift skal betragtes hver for sig – ikke som en samlet koncern.

Selve magasinforlaget Jacobsen Publications går efter planen, siger han. Underskuddet på 2,9 mio. kr. og den stigende gæld skyldes investeringer i vækst på de nordiske markeder.

Ifølge den adm. direktør har de i alt seks håndarbejdsmagasiner øget abonnementsbasen med 9 pct. og har nu i alt 65.000 abonnenter i Norden. Han forventer et positivt årsresultat på omkring 1,5 mio. kr. i 2012/13.

Susema halter

Susema A/S har derimod ikke fulgt den fastlagte vækststrategi. Underskuddet er vokset fra 5 mio. kr til 11 mio. Gælden er øget fra 8,7 mio. til 11 mio. og egenkapitalen er faldet til -8,6 mio. kr. En kapitaltilførsel i efteråret har ikke kunnet rette op på egenkapitalen eller selskabets evne til at afdrage sin gæld.

Med dette – og den manglende bankaftale – in mente udtrykker revisorerne ”betydelig tvivl om fortsat drift”.

Lars Schilling Jacobsen og medejerne Vækstfonden udtalte i november, at Susema var et selskab i fremdrift og fulgte vækstplanerne.

Problemet her er blot, at kapitalforhøjelsen blev gennemført for sent, siger Lars Schiling Jacobsen.

”Den skulle have været gennemført i april, men gik først i gennem i oktober. Det betød, at væksten først begyndte i november og december,” siger han.

Han fortæller, at Susema i år (altså regnskabsåret 2012/13) har et positivt cashflow, men at bundlinjen stadig er betinget af aftalen med Sydbank.

Parkeret gæld skal nedskrives

Susemas fremtid afhænger ikke kun af, hvilke aftaler, der forhandles plads om selskabets egen gæld. BM Service Holding (BMH), der ejer 57 pct. af selskabet, er med en gæld på 20,3 mio. kr og en egenkapital på -21,3 mio. det mest gældsplagede af Lars Schilling Jacobsens selskaber.

Gælden er ikke overraskende. Lånene er asken efter forlaget Ingelise, der gik konkurs i 2010. Lars Schilling Jacobsen overtog gælden, da han købte magasinlicenserne efter konkursen. Men gælden, som Lars Schilling Jacobsen kalder en ”parkeret gæld”, er vokset, og det er usikkert, om aftalen med Sydbank bliver en akkordering – altså en nedskrivning af gælden – eller en regulær afvikling af selskabet.

Lars Schilling Jacobsen håber på en akkordering. På den måde kan ejerskabet af Susema fortsætte som hidtil. Afvikles BMH kan ejerkredsen blive en anden.

Er der en risiko for, at Susema ikke eksisterer om et år?

”Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke spå, men jeg tror på, at det er en virksomhed, der er så godt på vej, at den vil fortsætte med at eksistere – måske med en anden ejerkreds. ”

Aftale på plads i første kvartal

Aftalen med Sydbank vil blive forhandlet på plads i første kvartal, forventer Lars Schilling Jacobsen.

”Alle er enige om, at der er en aftale. Det er bare lige konditionerne, der skal på plads.”

Du har tidligere fortalt, at du havde nogle meget gode aftaler med Tønder Bank. Hvad har det – økonomisk – betydet, at dine selskaber skal skifte til Sydbank?

”I Tønder Bank blev jeg betragtet som en bestyrer af en gæld. På den måde er det jo anderledes nu. Nu skal de gamle rester efter Ingelises konkurs væk. Vi skal have et mere almindeligt bankforhold. Men som udgangspunkt vil det ikke komme til at betyde noget for vores daglige drift.”

- JHT

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere