MediaWatch

TV-stationerne sender ikke seernes ønskeprogrammer

Dette kan undre lidt, når der kigges nøgternt på markedets udvikling. Der er kommet flere TV-stationer, heriblandt også flere danske. De fleste TV-stationer sender flere programminutter dagligt nu, end de tidligere har gjort. Derudover kan flere og flere mennesker tage satellit-TV, enten via de stadigt billigere parabolantenner eller med kabel-TV.

Årsagen til den ændrede udvikling i danskernes TV-sening kan skyldes mangt og meget, men en mulig forklaring kunne være, at TV-stationerne ikke længere sender de programmer seerne gerne vil se. Dette kan gøres ved at kigge på programfladens sammensætning. Hvordan fordeler TV-stationerne programminutterne mellem de forskellige typer af programmer? Er der sket en ændring af sammensætningen de seneste år, og stemmer denne sammensætning overens med fordelingen af de sete minutter for de enkelte programtyper?

Som udgangspunkt for denne analyse er valgt 1. kvartal 2000, hvor der samlet på de danske TV-stationer blev vist 112 timers programmer pr. dag. Langt den største andel (56 %) af TV-stationernes programflade i løbet af 1. kvartal 2000 har været forbeholdt Dramatik og Fiktion, hvilket vil sige programmer som film og serier. Den næststørste programkategori er Underholdning, der tegner sig for 18 % af de sendte minutter. Samlet udgør disse kategorier næsten tre fjerdedel af de sendte programminutter. Til sammenligning udgør Nyheder og Aktualitetsprogrammer tilsammen kun 10 procent, ligesom Oplysning og Kultur sendes i 9 % af minutterne. TV sælges således primært som Fiktion og underholdning.

Er der sket en udvikling for programfladen? Svaret kan fås ved at sammenligne med 1. kvartal 1998. Der er sket nogle få ændringer i løbet af de 2 år. I 1998 udgjorde Drama og Fiktion en mindre, men stadig klart den største, del af programfladen (49 %), ligesom der heller ikke blev vist så meget Underholdning. Mere virkelighedsnære programtyper som Nyheder, Aktualitet samt Oplysning og Kultur udgjorde i 1998 en væsentlig større andel (28 %) af den samlede programflade. Dette understreger, at der med tiden lægges større og større vægt på at underholde, mens brugen af TV til oplysning ikke længere er så dominerende.

En del af forklaringen er, at mere af seningen flyttes fra de to licensstøttede TV-stationer til de rent kommercielle. Kigges på de enkelte danske stationers fordeling af programmer, viser det sig ikke overraskende, at størstedelen af de mere 'virkelighedsnære' programmer bliver vist på DR og TV 2, der har forpligtelser til at vise public service. TV3 og TvDanmark sender derimod næsten udelukkende Dramatik og Fiktion og Underholdning, der tegner sig for ca. 90 % af programminutterne. Serier er billige at købe, og det er derfor ikke nogen stor overraskelse, at nye TV-stationer har en stor andel af denne type programmer.

Hvad er det så for programtyper seerne bruger mest tid på? Der er naturligvis en sammenhæng mellem TV-stationernes udbudte fordeling af programtyper og fordelingen af sete minutter. Alligevel findes der nogle forskelle mellem fordelingen af viste og fordelingen af sete programminutter. Interessant nok bruger personer på mindst 12 år forholdsvis flere minutter på de programtyper, der i løbet af de seneste år er blevet vist forholdsvis færre minutter af. Er det muligt, at det kan være en af årsagerne til, at der generelt ses mindre TV?

Men hvorfor har TV-stationerne som helhed ændret fokus mod et seningsmønster, der i højere grad inkluderer Dramatik og Fiktion samt Underholdning, hvis der mistes seere derved? Som før nævnt er økonomi en stor del af svaret, men dertil kommer, at disse programmer generelt har stor appeal til lidt yngre målgrupper. En ung målgruppe, som personer 15-34 år, har en anden fordeling mellem programtyperne - vel at mærke en fordeling der minder mere om TV-stationernes fordeling af viste minutter. For denne målgruppe er der heller ikke tale om så stort et fald i antal sete minutter. Yngre målgrupper er kommercielt interessante, og de kommercielle TV-stationer har derfor en oplagt fordel ved at programmere efter disse målgrupper. Det betyder dog ikke, at TV-stationerne ikke længere tager hensyn til den ældre del af befolkningen. Den ældre del af befolkningen ser stadig mere TV end den yngre, og den ændrede programsammensætning bidrager måske til at give en mere ligelig fordeling i sete minutter mellem yngre og ældre målgrupper. Desværre sker denne udvikling altså på bekostning af den generelle sening. Kvaliteten af de viste programmer skal også være i orden for at tiltrække seerne.

TV-stationerne ser heldigvis ud til at være klar over dette. TV 2 lancerer til efteråret en storstilet konkurrence om at blive den første dansker i rummet. TvDanmark er ligeledes begyndt med større satsninger, og de er i øjeblikket specielt aktive på sportsfronten. Boksning, Europa Cup fodbold og ikke mindst landskampe i fodbold er eksempler på investeringer her. TV3 havde succes med Robinson Ekspeditionen og har siden hen forsøgt at følge op med store egenproduktioner som Jagten på ørkenguldet og den hidtil dyreste egenproduktion Det store kup. De sidst nævnte programmer har endnu ikke levet op til forventningerne, men de er et udtryk for, at der er fokus på nyudvikling og satsning. En udvikling, der ser ud til at fortsætte hos TV3, der i øjeblikket arbejder på en ny dansk dramaserie.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Salg af Chapter, sparerunde hos Sjællandske, nyt fra magasinbranchen samt forhandlinger i produktionsbranchen er blandt de større sager, der rullede ind i ugens løb i Mediedanmark. Få et overblik med denne uges briefing.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs