EU-slagsmål om TV 2 kan fortsætte år endnu

Gårsdagens anke fra både TV 2, MTG og EU-Kommissionen kan lægge år til sagerne om TV 2, skriver professor Frands Mortensen.
Foto: Henrik Ohsten/TV 2
Foto: Henrik Ohsten/TV 2
Frands Mortensen, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab

Det var forventeligt, at begge de to TV 2-domme ved Retten i september 2015 i går blev anket til EU-Domstolen. Den første dom (T-674/11), er anket af både TV 2, Kommissionen og MTG, den anden (T-125/12) kun af MTG.

Sagerne har huseret længe og med gårsdagens anker er der udsigt til års tovtrækkeri endnu.

Det vil TV 2

For TV 2 gælder gårsdagens anke to ting. Først at vinde tid, således at selskabet kan opsamle så stor en egenkapital via årlige overskud, at det kan betale de ulovlighedsrenter, der muligvis bliver udfaldet på alle sagerne.

Ulovlighedsrenter skal betales, hvis man har modtaget ulovlig, men forenelig statsstøtte.

For det andet søger TV 2 at få fastslået, at selskabet ikke har modtaget statsstøtte, og derfor slet ikke skal betale ulovlighedsrenter. TV 2’s anke medfører, at den danske sag om ulovlighedsrenter i hvert fald udskydes endnu i ca. to år, som er den tid, det vil tage for EU-domstolen at afgøre sagen.

Det vil Kommissionen

Kommissionens anke og ønske går på, at Domstolen skal annullere Rettens dom, der modsagde Kommissionens afgørelse af, at TV 2’s reklameindtægter i 1995-96 udgjorde statsstøtte.

Får Kommissionens ret, bliver dens afgørelse endelig, og den danske sag om ulovlighedsrenter kan genåbnes ved Østre Landsret. En afgørelse her kan ankes til Højesteret, - det tager måske to år - og Højesteret kan, - nogle mener endda skal - inden den fælder den endelige dom i sagen om ulovlighedsrenter, spørge EU-domstolen, om dens tolkning af EU’s statsstøtteregler i denne sammenhæng er korrekt.

Der kan muligvis være formildende omstændigheder, der gør, at ulovlighedsrenterne ikke skal betales. Og det tager et par år at få svar på det. Så er vi nok fremme ved 2021.

Det vil MTG

For MTG (under moderselskabet Viasat Broadcasting UK Ltd) gælder sagerne og beslutningen om at anke også to ting. For det første at få størrelsen af den ulovlige statsstøtte gjort så stor som muligt, fordi MTG har erstatningssager i Danmark, hvor størrelsen på statsstøtten er vigtig. Derfor anker MTG Rettens dom om, at renteindtægterne i 1995 og 1996 ikke udgjorde statsstøtte, skal annulleres. Dvs. samme pointe som i Kommissionens sag.

For det andet søger MTG i den anden sag, der er anlagt af MTG, at få Domstolens ord for, at Kommissionen fejlede, da den afgjorde, at TV 2 havde modtaget ulovlig, men forenelig statsstøtte. MTG's påstand er, at TV 2 modtog en uforenelig statsstøtte. Domstolen kan imidlertid ikke selv afgøre, om en støtte er forenelig eller uforenelig, det kan kun Kommissionen, men Domstolen kan annullere dens afgørelser.

Så hvis MTG vinder denne sag, hvorved Rettens dom annulleres, skal Kommissionen træffe en ny afgørelse, da også dens afgørelse bliver annulleret ved EU-domstolens dom. Det tager ca. to år ekstra, og i så fald er vi i 2019.

Kommissionen vil sandsynligvis følge Domstolens afgørelse og derfor bestemme, at støtten var uforenelig. Og da støtten i så fald både var uforenelig og ulovlig, skal sanktionen ikke fastlægges i en dansk sag, men afgøres af Kommissionen selv. Den danske sag om ulovlighedsrenter falder derfor bort.

Så dyrt kan det blive

Ifølge den almindelig praksis skal Kommissionen i tilfælde af den sidstnævnte situation kræve al den støtte, der blev udbetalt til TV 2 i perioden 1993-2002, betalt tilbage, inkl. ulovlighedsrenter.

Den direkte støtte i denne periode ligger efter mine beregninger på ca. seks mia. kr. Hertil kommer ulovlighedsrenter, der formodentlig vil udgøre 2,4 mia. kr. I alt godt otte mia. kr.

TV 2 vil nok mene, at det er noget mindre og derfor forsøge at anke denne afgørelse med henvisning til, at der er formildende omstændigheder, jfr. ovenfor om sagen ved Højesteret. Og så er vi igen ved 2021.

Næste kapitel skrives formentlig næste år. Her træffer Domstolen afgørelse i de to sager, der blev anket i går; TV 2’s sag om, hvorvidt støtten til selskabet overhovedet kan betegnes som statsstøtte, og Viasats sag om, at TV 2 modtog uforenelig statsstøtte.

Begge afgøres på samme dag, sandsynligvis i efteråret 2017. Men dermed er sagerne jo slet ikke slut.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også