MediaWatch

Ny task force og mere hjemmearbejde: TV 2 bereder sig på fremtid med corona i kulissen

Patient nul, en ministeriel ordre, sorte huller i sendefladen og et strategiarbejde sparket til side. For Anne Engdal Stig Christensen har det første år som topchef på TV 2 krævet navigation i farvand, der har været nyt for de fleste erhvervsledere. Her fortæller hun om erfaringerne i et interview op til halvårsregnskabet fra tv-stationen.

Foto: Miklos Szabo/TV 2 Danmark

Efter et halvt år med corona som blind passager har TV 2 indstillet sig på en drift, der nok er vendt mere tilbage til tiden før nedlukningen i marts, men hvor forholdsregler mod covid-19 er en del af en ny normalitet.

De interne retningslinjer, der kun tillader helt nødvendige rejser mellem hovedsædet på Kvægtorvet i Odense og Teglholmen i København, er forlænget frem til nytår. Samtidig har TV 2 i august etableret et coronasekretariat, som afløser den coronastyregruppe, som blev nedsat ved nedlukningen 11. marts med adm. direktør Anne Stig Engdal Christensen for bordenden.

Styregruppen har siden marts været kommandocentral på først nedlukningen og siden genåbningen. Nu er arbejdet altså lagt i hænderne på et nyt sekretariat i HR-afdelingen.

"I foråret investerede jeg 80 pct. af min tid i styregruppen, og det har trukket sindssygt store veksler på nyhedsledelsen. I perioder var der flere daglige møder, og jeg tror, vi har holdt ti digitale medarbejdermøder på tre måneder. Vi plejer at holde seks på et år. Der er behov for, at vi kan bruge tid på andre ting nu. Derfor har vi lavet et coronasekretariat med tre medarbejdere, der tager alt det praktiske og kommunikative omkring covid-19. For vi må forvente, at corona nok bliver en følgesvend det næste halve eller hele år," siger Anne Engdal Stig Christensen.

Mere hjemmearbejde

TV 2 har som mange andre medier haft hovedparten af medarbejderne på hjemmearbejde under nedlukningen. 80 pct. har været hjemsendt eller arbejdet hjemmefra, og især sportsafdelingen har været i dvale på grund af rømmede stadions og løbsbaner. TV 2 indgik i den forbindelse en aftale, der fra maj til og med juli sendte omkring 130 medarbejdere hjem på nedsat løn, men med jobsikkerhed i perioden. Alle 130 er i august vendt retur.

I den forbindelse har TV 2 nu valgt at give mere mulighed for hjemmearbejde bl.a. for at sikre mere luft mellem de ansatte på TV 2's to adresser i Odense og København.

"Nu hvor vi alle sammen er tilbage igen, giver det et større pres på det fysiske rum, for vi skal stadig holde afstand, spise i hold, kun sidde fire om hvert bord i kantinen og have en høj hygiejnefaktor. Så det er fint, at der kan være en grad af hjemmearbejde," siger Anne Stig Engdal Christensen og uddyber, at størrelsen af fysiske møder fortsat også er begrænset.

Hvor mange, der vil bruge muligheden for hjemmearbejde, har direktøren ikke et samlet tal på endnu - det er foreløbig lagt ud til de enkelte afdelinger at vurdere og dossere omfanget.

Arbejdspladserne i København og Odense holdes adskilt, som de har været stort set siden midten af marts, da coronarealiteterne ramte, og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen udstak de mest indgribende dessiner i årtier og sendte vant hverdagsliv ud på sidelinjen. 

"Vi har minimeret al transport mellem Kvægtorvet og København, og det fastholder vi frem til nytår," siger Anne Stig Engdal Christensen, der overtog tøjlerne hos TV 2 1. august 2019, hvor hun afløste Merete Eldrup. Før da var Anne Engdal Stig Christensen indholdsdirektør hos TV 2.

Patient nul varslede nedlukning

Coronakrisen gjorde for alvor sit indtog i marts, men TV 2 havde på det tidspunkt allerede fået et hårdt varsel om den virkelighed, der ventede. På TV 2 begyndte covid-19-alarmberedskabet d. 27. februar, hvor den første dansker - en redaktør på TV 2 Nyhederne på Teglholmen i København - blev konstateret smittet med coronavirus efter en skitur til Norditalien. 16 journalister og værter på TV 2 Nyhederne, der arbejdede sammen med redaktøren, blev samme dag sendt i 14-dages karantæne og isoleret. På det tidspunkt var der ikke over 100.000 smittede på verdensplan – i dag er samme tal et godt stykke over 20 mio.

De følgende dage og uger steg antallet af smittede hastigt.

"Det udvikler sig time for time," lød det bl.a. statsminister Mette Frederiksen (S) – og 11. marts blev den vidtrækkende beslutning om, at landet skulle lukkes så godt som totalt ned, meldt ud.

Her kom TV 2 – sammen med DR og TV 2 Regionerne – til at spille en særlig rolle. Kulturministeriet valgte nemlig stik mod armslængden mellem ministerium og public service-stationer at udstede en ordre om, at medarbejderne skulle sendes hjem på nær dem, der arbejder med nyheder og beredskab. Og meldingerne blev givet direkte til direktørerne for DR og TV 2 og ikke til de øverste ansvarlige bestyrelsesformænd.

Det ministerielle dekret blev senere afdækket af Information, ligesom fagfolk har kritiseret fremgangsmåden, mens kulturminister Joy Mogensen (S) har været under beskydning på et samråd om sagen og siden erkendt, processen blev grebet forkert an.

DR og TV 2 er trods det statslige ejerskab ikke en del af statsapparatet, men uafhængige institutioner med armslængde til regeringsmagt og myndigheder. Derfor burde beskeden om nedlukningen være givet som en opfordring og ikke et påbud, har Kulturministeriet erkendt – og i den rigtige kommandogang til bestyrelsesformændene frem for den daglige topledelse.

Men det var ikke tanker, der fyldte eller strejfede i kampens hede, fortæller Anne Engdal Stig Christensen.

"Da jeg fik det opkald fra ministeriet om at sende så mange hjem som muligt, tænkte jeg ikke over at tjekke juraen bag. Hele landet var i en undtagelsestilstand, og vi var selv i højeste beredskab på grund af patient nul," siger Anne Engdal Stig Christensen. 

"Vi var enormt bange for ikke at kunne levere på alle nyhedsplatforme, hvis vi fik mange smittede, og i forlængelse af det overvejede vi en kort overgang at lukke ned for vores nyheder sendt fra Kvægtorvet i Odense og lade TV 2 News overtage hele nyhedsleverancen."

Overvejede nedlukning i Odense

Ifølge en aktindsigt, MediaWatch har fået, informerede TV 2’s direktør i en mail natten til 12. marts Marie Hansen, daværende departementschef i Kulturministeriet, om den planlagte nedbemanding af nyhedsafdelingen. Her gjorde hun samtidig opmærksom på nyhedsdækningens betydning og advarede om, at det også kunne føre til en krise, "hvis ikke al information når lige hurtigt og fyldestgørende ud til danskerne som hidtil".

I orienteringen om nedbemandingen indgik planer om en nedlukning af Nyhedsafdelingen på Kvægtorvet i Odense, der er TV 2's hovedsæde.

"Det er rigtigt, at det var en en del af en orientering til vores ejere, men for så vidt var det også ligegyldigt, dels fordi det blot var en orientering, dels fordi vi allerede dagen efter lavede det om og valgte at køre fuld blus på alle nyhedsplatforme på trods af vores frygt for smittespredning," forklarer Anne Engdal Stig Christensen.

Af et telefonnotat fra senere d. 12. marts fremgår det, at Marie Hansen i en samtale med chefredaktøren for TV 2 News, Ulla Pors Nielsen, "præciserede", at TV 2 selv måtte vurdere, "hvordan man optimalt tilrettelagde nyhedsformidlingen". Samme dag – 12. marts – blev de TV 2-værter og -journalister, der havde været i karantæne i København efter kontakt med patient nul, frikendt for smitte, og TV 2-ledelsen droppede at lukke Nyhedsafdelingen på Kvægtorvet. I stedet bliver det besluttet at bede de ansatte, der ikke arbejdede hjemme, om at vælge, om de vil arbejde fra København eller fra Odense for at undgå smittespredning, forklarer Anne Engdal Stig Christensen.

"Torsdag morgen mødtes vi i styregruppen og valgte at holde alle platforme kørende, så der var fuld skrue på Nyhederne på hovedkanalen, på News og tv2.dk," siger Anne Engdal Stig Christensen.

"Næste dag udsendte vi en mail til medarbejderne om, at de skulle vælge, om de ville arbejde fra Odense eller København, så vi holdt lokationerne fuldstændigt adskilt. Jeg valgte selv at arbejde fra Odense, også selvom jeg som direktør egentlig skal være begge steder. Men vi valgte at sige, at man skal være låst på lokationen for ikke at sprede smitte."

Hvorfor besluttede I alligevel ikke at lukke Nyhedsafdelingen på Kvægtorvet?

"Fordi det alligevel gjorde for ondt, hvis vi skulle have lukket Nyhederne. Nyhederne på hovedkanalen kan noget andet end News (som sender fra København, red.). Dengang vidste ingen, hvor mange pressemøder regeringen ville holde efterfølgende, men jeg er virkelig glad for, at vi traf den beslutning og holdt alle platforme kørende og have højeste beredskab på tv2.dk, for det digitale forbrug har været enormt."

Hun uddyber, at der ud over adskillelsen af de to arbejdspladser også var et særskilt fokus på at beskytte den afdeling, hvor TV 2's tv-signal sendes ud. 

"Vores Continuity, som er det sted, hvorfra vi teknisk udsender alle kanaler, ligger på Kvægtorvet i Odense og er en af de funktioner, vi har haft ekstra restriktioner omkring. Vi har måske ti ansatte, der har haft adgang her."

Tænkte ikke over det

Kritikken af Kulturministeriets ordre til TV 2 og DR har også indeholdt en kritik af, at hverken DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn eller TV 2's topchef sagde fra og protesterede over det ministerielle påbud. Den kritik giver Anne Engdal Stig Christensen ikke i sig selv det store for og mener, at hovedpointen er, at TV 2 selv traf beslutningerne om prioriteringen af nyhedsformidlingen.

"En ting er, at de formulerede det som et påbud. Noget andet er, hvordan vi tolkede det," siger hun.

"Det fjerner ikke diskussionen om, at ministeriet ikke skulle have givet os et påbud, men dén aften var det ikke noget, jeg eller nogen andre forholdt sig til, og jeg ville ikke have handlet anderledes på det i dag. Retorikken skulle have været en anden, og de kom uforvarende til at udfordre armslængdeprincippet. Danner det så præcedens for, at der ikke er en armslængde fremover, og bliver det næste, at de blander sig i indholdet? Det er relevante spørgsmål, men det tænkte jeg ikke på dén aften. Og igen, vi har bestemt selv," siger Anne Engdal Stig Christensen, der trods sin skepsis over for kritikken har taget en del med i erfaringskufferten.

"Jeg har fået skærpet mine sanser om, at der til enhver tid skal være armslængde i forhold til vores ejer. Og jeg har også fået skærpet mine sanser om kommunikationen med vores ejer og om, hvordan den kan opfattes. At når jeg briefer vores ejer, kan det eksternt blive tolket som noget, der lægger op til beslutning hos ejeren. Men sådan har det ikke været, og sådan har det ikke skullet forstås. Og sådan er det heller ikke blevet opfattet."

Bagud med koncernstrategi

Anne Engdal Stig Christensen peger på tre pejlepunkter, der har været styrende ledelsesmæssigt i håndtering og navigering i det nye, ukendte farvand, som TV 2 og andre virksomheder har sejlet i siden marts.

For det første hensynet til medarbejdernes tryghed og sikkerhed, for det andet kerne public service-opgaven i nyhedsdækningen og formidlingen af troværdig information, som for de fleste medier fik et ekstra betydningslag i krisemånederne. Tredje pejlemærke var sikringen af TV 2's fremtidige drift, forretning og økonomi.

"Både hensynet til medarbejderne og vores public service-leverance fyldte rigtigt meget i de første måneder. Og fra slutningen af april blev det overvejelserne om vores økonomiske situation og fremtid, der begyndte at fylde mere og mere," forklarer Anne Engdal Stig Christensen.

De tre prioriteter virker indlysende, men betød samtidig, at andre opgaver blev sendt i baggrunden. TV 2 formulerede i 2018 en strategi, der bl.a. satte et mål om, at 25 pct. af TV 2's omsætning i 2021 skal komme fra digitale aktiviteter. Her er streamingtjenesten TV 2 Play det største aktiv. Arbejdet med at formulere en ny strategi, der kan tage over ved nytår, og som vil være den første med Anne Engdal Stig Christensens som afsender og øverste chef, er blevet forsinket ifølge direktøren.

"Alt i alt har det taget så meget af min ledelsestid, at vi må erkende, at vi er kommet en måned bagud i forhold til den strategiproces, som vi skulle i gang med. Vores nuværende koncernstrategi kører året ud, så vi har travlt nu med at få indhentet den tabte tid, så vi står med en solid og rigtig koncernstrategi fra 2021 og frem," forklarer Anne Engdal Stig Christensen, der uddyber, at det er en del af baggrunden for, at coronaspørgsmål nu er lagt i hænderne på andre kræfter.

"Det var nødvendigt, at vi styrede det (håndteringen af corona, red.) fra toppen, men det kan godt være, vi kunne være overgået til en sekretariatsstyring tidligere."

Så skidt ud for reklamer i april

Økonomisk har TV 2 som andre kommercielle mediehuse været mærket af nedlukningen, der på en gang har sendt reklamemarkedet i fryseren. Reklameomsætnigen på tv faldt 15 pct. i andet kvartal ifølge Kreativitet & Kommunikations Mediaindex – og nedgangen ramte også TV 2, selvom seertal og trafiktal på tv2.dk har struttet. Det fik bl.a. TV 2 til at indføre ansættelsesstop og i første omgang holde på programkronerne, indtil billedet begyndte at vende, forklarer TV 2-direktøren.

"I april så det virkelig skidt ud, og annoncekronerne fossede ud. Dér nedjusterede vi programmæssigt, men vi kunne ret hurtigt se en bedre tendens (i reklamesalget, red.), og så valgte vi at investere og bestilte en række nye programmer, bl.a. de musikprogrammer, der har været sendt hen over sommeren, og vi ringede til Mikkel Beha og spurgte, om familien ikke kunne sejle rundt til danske havne (i programmet "Kurs mod danske havne", red.). Ellers havde vi stået med et lidt svagt sommerprogram uden Tour’en, Wimbledon, Le Mans og andet," siger Anne Engdal Stig Christensen med henvisning til udsættelsen af sommerens Tour de France.

"Det har også handlet om at give danskerne noget at samles om. Det er logisk, at nyhedsforbruget er gået op, men der skal også være andre ting at samles om," siger Anne Engdal Stig Christensen, der uddyber, at de ekstra penge investeret i sommerprogrammer ikke kommer til at mangle i den anden ende, som det ser ud nu.

Selvom reklamemarkedet er gået nedad, har det ifølge direktøren ikke påvirket TV 2 i et tilsvarende omfang. Med forbehold for, at markedet kan ændre sig de sidste fire måneder af året, forventer hun, at TV 2 kan fastholde de planlagte programinvesteringer ud over de ekstra produktioner, der er føjet til listen over sommeren.

"Salgsledelsen har løbet mange kilometer for at hente reklamekroner hjem, og programfolkene har sammen med produktionsbranchen fundet veje til at producere langt det meste af det planlagte til trods for restriktioner. Alle medarbejdere har været enormt dygtige til at omstille sig og ydet godt trods hjemsendelse, så alt i alt synes jeg godt jeg kan tillade mig at sige, at vi hele vejen rundt har haft rettidig omhu og har fået tilpasset organisationen til en ny corona-virkelighed," siger Anne Engdal Stig Christensen, der især tager en ledelsesmæssig erfaring med sig fra halvåret, nemlig at det også i krisesituationer gælder om at prioritere kommunikationen.

"Min væsentligste læring er, at al den tid, du investerer i god intern kommunikation, er godt givet ud. Alle danskeres hverdag har været påvirket, og for mange har det da været svært at balancere hjemsendte skolebørn, hjemmearbejde, økonomiske udfordringer og andet. Så erfaringen er, at jo bedre man som arbejdssted kan melde ud og forsøge at skabe tryghed, jo nemmere bliver det som medarbejder at kunne håndtere sin hverdag."

Hvordan TV 2 i kroner og ører har navigeret gennem coronakrisen, bliver der sat tal på fredag. Her præsenterer selskabet sit regnskab for andet kvartal.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Smal medieaftale i hus, mediedistributører forventer højere priser, borgerlige varsler tilbagrulning af forlig, endnu en streamingtjeneste gør indtog i Norden og ny virksomhed vil give podcasts international succes. Vi tager en rundtur i uge 21 i Mediedanmark.

K-ordfører kalder skrottet some-lovforslag for tidsspild

Et lovforslag, som skulle forpligte bl.a. sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, er bremset af EU-Kommissionen. Konservatives erhvervs- og forbrugerordfører mener, lovforslaget fra begyndelsen skulle have været udformet anderledes.

Debat: Medieforhandlingerne viser skræmmende mangel på viden

Resultatet af medieforliget er et skævvredet mediemarked, hvor regeringen med pincet vil udpege, hvilke medier og hvilket indhold, der fortjener politikernes nåde. Sådan lyder det fra direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup, i dette debatindlæg.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs