MediaWatch

Ingeniøren: Ærgerlig over "politisk studehandel"

Ny medieaftale koster Ingeniøren hele sit tilskud p.g.a. Ingeniørforeningens ejerskab. Men hvorfor er ejeren vigtigere end indholdet, spørger adm.dir. Arne Steinmark.

Ærgerligt, ærgerligt og ærgerligt. Arne Steinmark, der er øverste chef for Mediehuset Ingeniøren, er godt og grundigt skuffet over den nye mediestøtteordning, som blev indgået mellem regeringen og Enhedslisten fredag.

En ordning, der indfører et ejerskabskriterium, som betyder, at medier, der er ejet 2/3 eller mere af f.eks. en brancheorganisation, ikke kan få støtte. Dermed må mediehuset sige farvel til ca. 4,2 millioner støttekroner på grund af Ingeniørforeningens ejerskab.

”Det er meget ærgerligt. Nu bliver vi nødt til at se på, hvilken betydning det her udfald får. Det må vi studere nærmere. Men jeg ærgrer mig over den løsning,” lyder det fra den Arne Steinmark.

Savner argumenter
Han medgiver, at det grundlæggende er positivt, at netmedier med den nye aftale kan få støtte, men han har svært ved at forstå, hvorfor medier som hans eget, der behandler samfundsrelaterede emner, ikke kan få støtte på grund af ejerskabet.

”Jeg synes, at man savner argumenter. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er en ejeren, der er afgørende i stedet for det produkt, der bliver lavet. Alle politikere diskuterer jo, hvad vi skal leve af fremover, og vi er et af de medier, som er en aktør i den sammenhæng, og som dækker f.eks. teknologi og miljø, og vi får langt vanskeligere ved at gøre det nu.”

Arne Steinmark kritiserer desuden, at politikerne har friholdt parti-ejede medier fra ejerskabskriteriet, hvilket betyder, at Arbejderen, der ejes af Kommunistisk Parti, kan få støtte, ligesom støtten til de små, landsdækkende dagblade ikke bliver ændret:

”Politikerne har set på, hvem de ønsker at genere mindst, og her er vi så blevet taberne. Til gengæld har Enhedslisten så fået en indrømmelse over for baglandet i forhold til Arbejderen. Jeg synes, at det er helt tydeligt, at det er en studehandel, ligesom jeg også mener, at det er en elitens aftale, der er gennemført, når man tænker på, at der også er regionale dagblade, der kommer til at lide her.”

Aftale vil medføre spekulation
Et af argumenterne mod det indførte ejerskabskriterium har været, at det kunne medføre spekulation, da fag- og brancheorganisationer evt. kunne finde på at frasælge dele af ejerskabet for at kunne modtage støtte.

Ingeniørforeningens administrerende direktør, Carl Aage Dahl, har tidligere udtalt til MediaWatch, at man ville overveje ejerskabsforholdet, hvis ejerskabskriteriet blev indført.

Desuden ændrede Ugebrevet A4 for nylig ejerskabsform, da det af LO blev lagt ind under Avisen.dk og dermed blev støtteberettiget.

Og ifølge Arne Steinmark er det langt fra usandsynligt, at andre medier vil få samme tanke fremover.

”Man kan godt forestille sig, at der er nogen, der vil spekulere i ejerskabet. Jeg ved ikke, om vores egen ejer vil. Men det illustrerer om noget, hvor håbløs mediestøtteordningen er. For hvis vi kunne gøre det, kunne man også forestille sig, at f.eks. et medie som Folkeskolen, der behandler nogle meget vigtige emner, vil gøre det. Og så kan man spørge sig selv, hvad så er pointen med ordningen. Er det mere et spørgsmål om at få en regning til at gå op i stedet for en visionær, fremadrettet indretning af mediestøtten,” lyder det fra Arne Steinmark, der tilføjer:

”Samtidig synes jeg, at det er tankevækkende, at når man brugt så mange år på at lave en ny mediestøtteordning, så vil man alligevel se om den virker om tre år. Så mere sikker er man ikke på det.”

Kulturminister Marianne Jelved fortalte fredag til MediaWatch, at man ved støtteordninger generelt ikke kan komme uden om risikoen for spekulation:

”Ligegyldig hvilken form for støtte, man laver, vil det altid ændre på adfærden. Og det er faktisk også meningen. Det er meningen, at man skal lade være med at sige, at jo mere distribution vi har, jo flere støttekroner får vi… Men generelt er der altid en risiko for, at ting bliver brugt på en anden måde, end det var tænkt.”

- TBC

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere