MediaWatch

5 hurtige: Mediestøttens tabere og vindere

Hvem får mere og hvem får mindre? MediaWatch guider igennem den nye mediestøtteordning.

Det har taget år at få en ny aftale i hus – hvad er der sket?
Det grundlæggende nye er, at støtten nu udregnes på baggrund af redaktionelle udgifter i stedet for oplagstal. Dermed tilgodeses små og internetbaserede medier, der ikke tidligere fik støtte. En række medier kan nu søge på lige fod med printmedier. Den samlede mediestøtte er uændret, men den fordeles mellem flere medier.

Hvem vinder?
Små og digitale medier kan søge produktionsstøtte, hvis de har mindst tre redaktionelt ansatte - det gælder blandt andet Altinget.dk, Avisen.dk og Ugebrevet A4. Desuden er 6 mio. kr øremærket kommercielle netmedier, der ikke ejes af virksomheder, som i forvejen modtager støtte, som f.eks. Altinget. Desuden kan medier som evt. Arbejderen og Modkraft nu kunne søge støtte som civilsamfundsmedier. Samtidig vil medieiværksættere få glæde af en ny ”risikovillig” innovationspulje på 20 mio. om året til etablering af nye medier med ned til ét redaktionelt årsværk eller gamle medier i akutte økonomiske problemer.

Hvem taber?
Dagbladene. Især gratisaviserne vil tabe, fordi deres produktionsbudgetter er begrænsede. Desuden vil det være et slag for store dagblade som JP, Politiken og Berlingske, der i 2013 hver har fået omkring 20 mio. i støtte. Med det nye titelloft på 17,5 mio. kr. er der udsigt til, at de mister støtte.
Desuden vil en række blade miste støtte på grund af nedskæringerne i bladpuljen. Det gælder især Ældre Sagens to magasiner, der i år har fået tilsammen 4,9 mio. kr. men nu max. kan få 1,5 mio. kr.
Endeligt vil nogle, men få, titler falde for ejerskabskriteriet. Det gælder blandt andet Ingeniøren.

Hvad med de store koncerner?
Der er ikke indført koncernloft på støtten. Det var ellers en del af Dyremoserapporten, og beslutningen om at udelade den øvre grænse er en håndsrækning til især Berlingske og JP/Politikens Hus. Hvordan regnestykket ender med at se ud for de store mediehuse, der ejer mange forskellige støtteberettigede titler, er endnu svært at sige.

Hvad med de små landsdækkende dagblade?
Aviser som Kristeligt Dagblad og Information, der i år får hhv. 28,5 og 26,6 mio. kr i støtte, kan ånde lettet op. Aftalen skal sikre, at deres tab i den nye ordning kompenseres.

- JHT

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere