MediaWatch

PC-meteret bringer tallene på bordet

PC-meteret er kort fortalt et system der ved hjælp af et panel af Internetbrugere registrerer Internetadfærd. Såvel AC Nielsen som Gallup og MMXI udbyder hver sit PC-meter, men DRB har valgt AC Nielsen som den officielle leverandør.

Nielsen//NetRatings, som systemet kaldes, er baseret på et samarbejde mellem AC Nielsen og NetRatings.

Én målemetode for alle
Først og fremmest betyder systemet, at planlægningen på Internettet nu kan kvantificeres væsentligt mere og bedre end det tidligere har været tilfældet, og data fra alle sites er tilgængelige og baseret på samme målemetode.

Et af problemerne med de totalmålinger, vi har haft tilgængelig fra Gallup WebMeasure, har været, at det ikke er alle sites, der er tilmeldt, hvorfor disse data ikke kan sammenlignes med de trafiktal, som de enkelte sites selv opgiver. Med PC-meter målingerne har vi nu et system, hvor de enkelte kommercielle sites ikke selv skal tilmelde sig, og dermed opnår man sammenlignelige trafiktal fra de største kommercielle spillere.

Information fra objektiv kilde

Ud over målinger af trafik og nøgletal danner paneldata også grundlag for informationer omkring reklamebrugen på Nettet. Der er mulighed for at følge det enkelte sites visning af forskellige former for kreativt materiale, ligesom det er muligt at følge enkeltvirksomheders online reklame aktiviteter. Det åbner mulighed for en ny form for konkurrentovervågning, som vi ikke tidligere har haft mulighed for. På grund af den begrænsede panelstørrelse vil det dog kun give mening med den type undersøgelse for de største annoncører.
Introduktionen af PC-meteret vil dog ikke umiddelbart lette den enkelte netplanners hverdag. Tværtimod vil det stille større krav til den enkelte planners kompetence i relation til at tolke de data, der er tilgængelige. Nu står vi faktisk i den situation vi har ønsket, hvor vi har en lang række af de data tilgængelig, men skal i virkeligheden til at sortere data og finde det, der er relevant. Selv om det ikke umiddelbart kan lette vores hverdag, hilser vi alligevel systemet velkomment, da vi får et værktøj, som kan støtte os i beslutningsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af mediaplaner.

Erfaring fra TV-meteret

Vi har en helt klar forventning om, at pc-meter-målingerne vil have en markant betydning på hele markedet for online annoncering. En nærliggende sammenligning kan drages til tv-markedet. Da tv-meteret i sin tid blev introduceret var det en total revolution af hele markedet. Det skyldtes naturligvis, at der på tv-markedet ikke findes totalmålinger, så derfor er panelmålinger den primære data kilde. For online media forholder det sig jo på en lidt anden måde i og med der rent faktisk er mulighed for totalmålinger.

Tilsvarende tv-markedet bliver demografiske data nu tilgængelige for websites. Det er naturligvis også en af de store fordele ved panelet, da det åbner for helt nye muligheder. På sigt vil det for eksempel åbne mulighed for at købe ind i målgrupper på Internettet. Afregning med de enkelte medier vil kunne ske på baggrund af data fra panelet. Hvis man retter blikket mod tv-markedet, vil en række af de udviklingstendenser, vi har set der, med lette modifikationer kunne overføres til online markedet. Med andre ord vil det være naturligt, hvis de største sites begynder at udnytte deres brede brugerprofiler til at udbyde salg i målgrupper. Alt i alt vil vi derfor forvente, at markedet udvikler nogle afregningsformer, der kan sammenlignes med TRP køb på tv.

Åbenlyse mangler

Endvidere er det problematisk, at data af samme grund kun er splittet op på månedsniveau, hvilket gør, at vi ikke kan måle ugentlige eller daglige nøgletal. Ligeledes lader udspecificeringen af de demografiske variable en del tilbage at ønske. Begge disse problemer kan naturligvis relateres til problemet omkring panelstørrelse, da størrelsen alt andet lige skal være større jo højere grad af udspecificering, vi ønsker.

Disse åbenlyse mangler i systemet understreger blot, at det er endog meget vigtigt at være klar over systemets begrænsninger. Samlet set kan man dog sige, at hvor vi tidligere har været begrænset til primært at planlægge ud fra kvalitative parametre, får vi med introduktionen af pc-meter målingerne muligheden for også at kvantificere mediaplanlægningen. Det vil alt andet lige betyde, at branchen får et væsentligt løft og øget professionalisering, hvilket vi ser meget frem til.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs