MediaWatch

Medieforlig: TV 2 tror mere på politik og øl

TV 2s ledelse tror, at stationen kommer ud af medieforliget med forringede økonomiske forhold - hvad enten TV 2 tildeles en radio kanal eller ej. Værst for TV 2 er kravet om reklamefrie zoner omkring børneudsendelser, som ifølge en rapport fra revisionsfirmaet KPMG vil koste TV 2 88 mio. kr. om året - hvoraf de kommercielle konkurrenter TV3,3+ og TvDanmark 1 kan se frem til at få omkring halvdelen. I ugens debat om medieudspillet lyder det, som om TV 2 "forgyldes", men det er der bestemt ikke tale om. Tværtimod, understreger den nye direktør, Cristina Lage, TV2.

Selvom TV 2 tildeles ekstra licens, som regeringen har foreslået, forventer man at få et minus på 40 milioner kroner i 2001. Hvis regnestykket udføres også for 2002, står TV 2 til et tab på 49 mio. kr. i forhold til situationen i 2000. I 2003 er tabet på 18 mio. kr., mens tabet i 2004 er 39 mio. kr. I alt en forringelse af TV 2s økonomiske situation med 146 mio. kr. i løbet af årene 2001-2004, siger Cristina Lage.

"Da regeringens udspil ikke engang dækker TV 2s tab på børnereklameområdet samt pris- og lønstigninger, levner det heller ikke mulighed for TV 2 til at udvikle digitale, danske TV-tilbud og online-tilbud. Det vil vi tage en drøftelse med politikerne om for bl.a. at vurdere, om der kan findes andre måder at finansiere digitale TV-tilbud og nye online-aktiviteter på, siger Cristina Lage.

Liberalisering skal sikre indtægter

Det kan der formentlig hentes et mindre millionbeløb på. "Jeg vil tror, at hvis TV 2 får lov til at sende reklamer for øl, vin, spiritus samt politiske og religiøse budskaber vil det have en værdi på ca. 25 millioner kroner for TV 2. Øllet vil udgøre den største andel, siger marketingchef Henrik Jensen, Carat Danmark.

Harmonisering med EU

"Vi har givet kulturministeren et grundigt og seriøst forslag til liberaliseringer, der i hovedsagen tager udgangspunkt i EU-direktivets bestemmelser, men som også henter inspiration fra andre landes lovgivning på de områder, hvor vi finder det formålstjenligt", siger økonomidirektør Peter Parbo til Mediawatch. Med andre land mener Parbo England.

"Liberaliseringen af reklamereglerne skal ses i sammenhæng med TV 2s finansiering. TV2 er overvejende reklamefinansieret, og vi må nøje vurdere konkurrenceforholdene på reklamemarkedet og dermed behovet for en opblødning af de gældende danske reklameregler. Det har aldrig været nogen hemmelighed, at TV 2 i den forbindelse har den principielle holdning, at TV-reklamereglerne bør udformes i god overensstemmelse med EU-reglerne".

TV 2 vil sende politiske reklamer

Det mest overraskende ved TV 2s notat til kulturministeren er, at TV 2 yderligere ønsker, at politiske organisationer skal kunne reklamere. På Mediawatchs påstand om, at TV 2 åbenbart ønsker valgkampen om ØMU'en ført i reklamebreaks, svarer Peter Parbo, at det kommer ikke på tale, for TV2 ønsker ikke breaks, og ØMU-valgkampen er overstået, inde disse liberaliseringer eventuel kan træde i kraft. Økonomidirektøren afkræfter derimod ikke, at TV 2 fremover ønsker politiske kampagner og valgkamp ført på TV.

TV er et bevægeligt medie

"Lovgivningen forbyder i dag bevægelige logoer/mærker i sponsorkrediteringer. Også på dette område ønsker TV 2 vilkår, som ligner dem, der praktiseres i de fleste lande, hvor det er tilladt at anvende bevægelige logoer i sponsorkrediteringer.

TV 2 overholder sponsorlovgivningen. Vi kan her henvise til reklamebekendtgørelsens § 25 stk. 3, 1. punktum, der lyder således: " I fjernsyn skal angivelsen af sponsors navn finde sted i form at et ikke-bevægeligt billede af sponsors navn eller mærke (logo)". TV 2 har aldrig udsendt en sponsoreksponering med et bevægeligt navn/mærke/logo. Vi mener, det er paradoksalt, at sponsorkreditering i et levende medie skal foregå med ikke-bevægelige emner", siger Peter Parbo

FACTS: TV 2s ønsker

*Programmedarbejdere

*Alkohol

*Tobaksprodukter

*Lægemidler

*Økonomiske interessegrupper

*Børn og unge

*Sponsoreksponeringer

*Typer af sponsorer

Mere fra MediaWatch

16 medarbejdere fratræder på Jyllands-Posten

Syv journalistiske medarbejdere forlader avisen, mens yderligere ni medarbejdere er blevet opsagt - herunder en redaktionel analysechef. Derudover lukker Jyllands-Posten for kommentarsporet på Facebook. (Opdateret)

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs