Digital-TV implementering i UK

MediaWatch

I England startede de digitale udsendelser i november 1998 med seks multiplex. I England er der 4-5 analoge kanaler i forvejen. De digitale kanaler er dels gratiskanaler, inklusive de eksisterende analoge kanaler fra public service broadcasterne og dels betalingskanaler fra multiplex-operatøren ONdigital. Der er på nuværende tidspunkt omkring 500.000, som abonnerer på de digitale jordbaserede TV-kanaler.

Grundlaget for frekvensplanlægningen i England har været, at der skulle være så mange kanaler som muligt. For at få mulighed for dette, har man valgt at planlægge med væsentligt lavere sendestyrke på de digitale sendere sammenlignet med de analoge sendere på samme position. Det betyder, at modtagelse med stueantenne kun er mulig i begrænset udstrækning, fordi sendestyrken er for lav hertil i en stor del af dækningsområdet. Dækningen for de digitale sendere, når der modtages med udendørsantenne, svarer stort set til dækningen for analog modtagelse fra de samme sendestationer.

Som i andre europæiske lande er stort set alle frekvenser i brug til analog udsendelse med tæt på 100% dækning for 4 analoge kanaler og 70% dækning for en 5. analog kanal. Ved at anvende DVB-T har det vist sig muligt at udnytte kanaler, der ikke kan anvendes til analog-TV. Man har dermed opnået en dækning på 75 - 90% for digital-TV ved udnyttelse af eksisterende sende-master.

Maksimum antal kanaler

Frekvensplanlægningen har gjort det muligt at anvende samme frekvensområde og dermed de eksisterende antenner for de største sendere. En eller flere af de digitale kanaler ligger uden for det frekvensområde, der anvendes til de analoge kanaler for 36 af 80 sendestationer. Dette kan medføre, at forbrugerne, der modtager digitale udsendelser fra de pågældende sendestationer, må anskaffe en ny antenne, hvis alle de digitale kanaler skal kunne modtages.

Lavere sendestyrke end analog

Under dårlige dækningsforhold er der forskellige grunde til forstyrrelser på TV-signalet. Der kan være tale om forstyrrelser på grund af tændingsstøj fra forbikørende biler.

Disse fejl tilskrives også de parametre i DVB-T standarden, man har valgt at anvende i England, og er ikke set i andre europæiske lande, hvor mere robuste parametre er valgt.

Dækning på 90-95%

Det forventes, at dækningen kan forbedres til omkring 90-95% medens de analoge udsendelser fortsætter. Det skulle derfor være muligt at opnå den forudsætning, der er opstillet af den engelske regering, for at udfase de analoge udsendelser uden at gå over til satellit for at dække de områder, som hidtil ikke har kunnet dækkes.

Kilder: Telestyrelsen, Peter Marshall, Digital Television Group.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også