TV2+ styrker jordbaseret digital-TV

MediaWatch

TV2's satellitplaner skal ses i lyset af, at både DR og de to vigtigste kommercielle konkurrenter nu har to kanaler og kan udnytte de fordele, det giver, - både med hensyn til øget reklameomsætning og ikke mindst med hensyn til at kunne ramme de kommercielt set attraktive målgrupper.

TV2 vil undgå at miste markedsandele og vil gøre en særlig indsats for at få fat i unge seere, som TV3 og TvDanmark i dag har et godt greb om. TV2 kan ikke tåle at omprofilere sin nuværende kanal, da det vil betyde et tab af kerneseerne (og dermed mindre nettodækning), ligesom det vil indebære, at TV2 risikerer at sætte sin politiske legitimitet som public service-institution over styr.

Færre public service krav

Behov for manøvrerum

"Jeg vurderer, at TV2 reelt har behov for at skabe større manøvrerum og for at kunne holde fast i et ungt og købedygtigt publikum, som man med den nuværende programpolitik er ved at miste. Det er ikke utænkeligt, at TV2's hovedkanal kan få plads til flere regionale programmer, når TV2+ bliver etableret, og at der opstår en situation, hvor den gamle kanal får en mere regional og demografisk "gammel og provinsiel" profil, mens TV2+ bliver profileret som "ung og "international"" kanal.

Jeg tror, at TV2+ formentlig bliver en relativt billig kanal at drive, og at den i stort omfang vil komme til at bestå af importerede programmer rettet mod yngre målgrupper. TV2 vil næppe sænke kvalitetskravene på den nuværende kanal, og der er heller ikke "tunge" programtyper, som med fordel kan flyttes til TV2+ (sådan som DR gjorde, da DR2 blev oprettet). TV2+ vil givetvis også blive brugt til genudsendelser, så de enkelte programmer kan opnå bedre dækning, hvilket er nødvendigt i en situation med mange konkurrerende kanaler", siger Henrik Søndergaard.

TV2+ kan få mediepolitisk betydning

"Jeg tror ikke, at det får betydning for P4-spørgsmålet, mens det til gengæld kan blive et argument i forhandlingerne om flere licensmidler. Det er forventeligt, at TV2+ vil skabe ny debat om det rimelige i, at alle licensbetalere ikke kan modtage TV2+ - altså samme problematik som findes omkring DR2 - og jeg vil tro, at det samlet vil stille TV2 og DR stærkere i forbindelse med de kommende forhandlinger om digitale frekvenser. Der vil være et større pres på at få alle public service-kanalerne ud til hele befolkningen - hvilket vil styrke argumentationen for at det terrestriske net skal digitaliseres.

Jeg ved ikke, hvad TV2+ vil betyde internt på TV2, - men det er muligt, at det vil kunne fungere som en oprustning til TV2's arbejde med en digital kanal (TV2D), idet man kan oparbejde de nødvendige erfaringer med en to-kanal-model. Det er ikke utænkeligt, at TV2+ vil kunne skabe ny dynamik på TV2 - lidt på samme måde, som da DR oprettede DR2. Afhængigt af, om TV2+ bliver en succes, vil det uden tvivl styrke TV2's samlede stilling i mediebilledet", siger Henrik Søndergaard til Mediawatch.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også