Tv året 1999

MediaWatch

Året viste også, at god dramatik og danske film stadig giver rigtigt gode seertal, men at det især er sportsbegivenheder, der samler nationen foran TV-apparatet. Kampen om seernes gunst forsætter med uformindsket styrke, idet DR1 og TV 2 er under pres fra de mindre, kommercielle stationer.

Nedenstående vil belyse udviklingen i TV-stationernes seerandele og vil derudover give svar på spørgsmål om hvilke programmer, der blev de mest sete i 1999, og hvor meget tv, danskerne har set.

Mest sete tv-programmer

Tabel 1. Tv-hitliste1 1999

Kilde: Gallup TV-Meter

Klik her for at se illustrationen i fuld størrelse

1) Listen er eksklusiv nyhedsudsendelser. Seertal på fodbold- og håndkampe er beregnet som gennemsnit af de to halvlege. Seertal på programmer med samme titel (f.eks. Taxa) er ligeledes beregnet som gennemsnit.

Det fornægter sig ikke, at sportsbegiven-heder, der involverer danskerne, også samler dem foran tv-skærmen. I 1998 var det VM-fodbold, mens det i 1999 var EM-fodbold og VM-håndbold. Halvdelen af de 20 pladser på TV-hitlisten er netop disse sportsbegivenheder.

Nytårsdag er traditionelt en dag, hvor vi ser meget TV. I 1999 så 2.404.000 mennesker Statsministeren nytårsdag, hvor det i 1998 var 1.993.000 (og tallet i år var 2.058.000). Til gengæld var der "kun" 1.592.000, der så "Olsen-Banden over alle bjerge", som blev sendt på DR1 nytårsdag. Sammenlignet med sidste år, hvor TV 2 sendte en Olsen-Banden film nytårsdag, var der nemlig 2.087.000 seere. I øvrigt er programmet med de fleste seere nogensinde også en Olsen-Banden film, som blev sendt nytårsdag 1995 på TV 2 og havde 2.657.000 seere.

På trods af at Taxa har været sendt i 56 afsnit, har serien i 1999 formået i gennemsnit at have 1.311.000 seere på de mere end 20 afsnit, og er således årets mest sete dramaserie. Den Store Klassefest på TV 2 er til gengæld den mest sete underholdningsserie med 1.301.000 seere i gennemsnit pr. udsendelse, og med 1.659.000 seere på den mest sete af festerne.

Endelig er det værd at bemærke, at Dansk Melodi Grand Prix er kommet på listen med 1.384.000 seere mod kun 1.098.000 seere sidst Danmark afholdt Melodi Grand Prix, nemlig i 1997. Samtidig er TV3 for første gang på listen med Ekstra-udsendelsen med Thomas Mygind, der afsluttede Robinson Ekspeditionen på TV3. TV3 har ellers med deres lavere penetration relativt sværere ved at kvalificere sig til listen, da stationen ikke har det samme seerpotentiale som de to landsdækkende stationer TV 2 og DR1.

Alt i alt er konklusionen, at det er TV-begivenhederne og især sportsbegiven-hederne, der skaffer de meget høje seertal - god dramatik, film og aktualitet kan ikke i samme grad samle nationen.

Fald i tv-forbruget

Tabel 2. Gns. TV-forbrug i timer/min. pr. dag alle personer

Kilde: Gallup TV-Meter

Det er et meget højt niveau, men som det fremgår er det et lille fald i forhold til de tidligere år. 1999 startede ellers rigtigt godt i forhold til 1998, men da det gode sommervejr begyndte i juni, falder TV-forbruget i forhold til 1998, hvilket illustreres af grafen i figur 1, som viser udviklingen i TV-forbruget opdelt på måneder i 1998 og 1999.

Figur 1. Gns. Dagligt tv-forbrug i minutter

Kilde: Gallup TV-Meter

Klik her for at se illustrationen i fuld størrelse

Tv-forbruget er generelt højest i vintermånederne og lavere i sommer-perioden. Både i juni og juli måned i år er tv-forbruget markant lavere i 1999 end i 1998. I juni 1998 var der VM-fodbold, hvor adskillige af kampene toppede TV-hitlisten i 1998, og det er en stor del af forklaringen på det højere TV-forbrug i 1998. I juli måned kører Tour de France og traditionelt har der været stor seerinteresse. 1999 har adskilt sig pga. bl.a. doping skandaler, som har betydet markant lavere seertal.

Det er interessant, at 1999 startede ud, som om TV-forbruget igen ville slå alle rekorder. 2. halvår af 1999 har imidlertid trukket i en anden retning på trods af, at seersucceser som Taxa, Robinson Ekspeditionen og Den Store Klassefest er fortsat med uformindsket styrke, og der har både været EM-kvalifikationsfodbold og VM-håndbold på skærmen.

Konklusionen er, at selvom TV også i 1999 er en stor del af vores dagligdag, kan der altså konstateres et fald i forhold til tidligere år. Vejret i sommer er kun en del af forklaringen på faldet i 1999, for faldet holdt ved gennem efteråret og det på trods af massive programinvesteringer.

Forskydninger i seerandelene - TV3 går frem

Figur 2. Seerandelen for henholdsvis 1998 og 1999, 21-50 år

Kilde: Gallup TV-Meter

DR1 og i særdeleshed TV 2 er de stationer, hvor der ses mest TV. TV 2 har haft en lidt lavere seerandel i 1999 sammenlignet med 1998. Denne tendens er knap så markant ultimo 1999, og det er også her TV 2 har introduceret en programplan, der har mere fokus på de 21-50 årige, for netop at vende udviklingen. 2. halvår er således også gået meget bedre end 1. halvår.

DR1 har stort set ligget under 1998-niveau i hele 1999, og ender også med en lavere seerandel. DR2 går til gengæld lidt frem, så DR1/DR2 samlet kun går marginalt tilbage i forhold til 1998.

TV3 og 3+ går begge lidt frem, og det betyder, at TV3/3+ går styrket ud af 1999. TV3 har i løbet af 1999 oplevet en stigende penetration, og det er således også en medvirkende forklaring på, at de kan gå styrket ud af 1999, hvor tendensen er et faldende TV-forbrug.

TvDanmark er den eneste station, hvor seerandelen er på niveau med 1998. Første halvår af 1999 har dog været betydeligt bedre end andet halvår for TvDanmark.

Andre TV-stationer, som bl.a. omfatter satellitstationer samt svenske, tyske og norske stationer, går ud af 1999 med den samme gennemsnitlige andel som i 1998.

Kampen om seernes gunst fortsætter altså med uformindsket styrke. TV 2 og DR1, som klart har den største andel af TV-forbruget, bliver presset af de mindre kommercielle stationer, som går frem relativt set, og der er ikke noget, der tyder på, at konkurrencen bliver mindre fremover.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også