MediaWatch

En afpudsning af radio/TV lovgivningen

Lovforslaget rummer en række mindre punkter. Det er formålet at fastsætte regler om fordelingen af DRs og TV 2's digitale programmer i fællesantenneanlæg, samt at justere "must carry"-forpligtelserne for fordelingen af lokalt TV. Endvidere er det formålet at gøre Telestyrelsens afgørelser i "must carry"-spørgsmål endelige.

Dernæst er det formålet at bringe lovens bestemmelser om DRs og TV 2's regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere skal lovforslaget implementere en bestemmelse fra EF-direktivet "Fjernsyn uden grænser", Rådets direktiv 89/552/EØF som ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF, så det bliver muligt at fastsætte krav om en vis andel af europæiske programmer i lokal-TV udsendt i nationale netværk.

Dernæst er formålet at give kulturministeren hjemmel til at fastsætte generelle inhabilitetsregler for medlemmer af de lokale radio- og fjernsynsnævn. Endelig er formålet med lovforslaget at udstrække forbudet mod erhvervsmæssig omsætning m.v. af piratdekodere m.v. til også at omfatte forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v.

Hvilke konsekvenser kan forventes

Forbudet mod piratkort vil naturligvis glæde udbyderne af disse, der kan sikre sig, at flere pirater bliver lovlydige og betaler for deres TV-forbrug. Det vil give en betydelig ekstra indtjening. De offentlige kasser, producenter og kunstnere får også øget provenu.

Hvis distributionen af digitalt TV ikke skal være must-carry i antenneforeninger, men efterspørgselsstyret, fordi ministeren ikke vil tvinge en digitalisering igennem, øger det risikoen for, at vi havner med svenske tilstande.

Det kunne se ud som om, at kulturministeren frygter en DR2 situation: At nogle skal betale til noget, som de ikke kan se. Et ædelt princip, som dog tildeler den digitale introduktion et alvorligt handicap. Ministeren vil få ret til at indføre nogle habilitetsregler for lokale radio/TV-nævn. Det vil aktørerne på markedet formentligt hilse velkommen. Der har været store problemer på især lokalradio-området med inhabilitet i lokale nævn. Det værste eksempel er i følge MediaWatchs oplysninger Aalborg, hvor der er et kedeligt sammenfald af personinteresser.

To gode grunde til at komme væk

En anden grund til at komme væk fra Danmark er, hvis TvDanmark2 afkræves den samme andel af europæiske programmer som DR og TV 2. Bedømt på TvDanmarks nuværende sendeflade, vil det kræve, at programbudgettet skrues voldsomt op eller sendetiden sættes ned.

Mere fra MediaWatch

16 medarbejdere fratræder på Jyllands-Posten

Syv journalistiske medarbejdere forlader avisen, mens yderligere ni medarbejdere er blevet opsagt - herunder en redaktionel analysechef. Derudover lukker Jyllands-Posten for kommentarsporet på Facebook. (Opdateret)

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs