Nye initiativer i telepolitikken

MediaWatch

Det gælder frekvenser til trådløse accessnet (FWA), tredjegenerations mobiltelefon systemer (bl.a. UMTS), yderligere frekvenser til 2. generationsmobilsystemer (bl.a. GSM) og tildeling af frekvenser til nye kommunikationssystemer til nød- og beredskab og andre specifikke kommu-nikationsbehov, (bl.a. TETRA).

Lovforslaget "Ændring af lov om radiokommunikation og tildeling af frekvenser og lov om offentlig mobilkommunikation(nye frekvenspolitiske initiativer)" forventes fremsat primo december 1999. Et udkast til lovforslaget er netop lagt ud til høring hos en lang række interessenter. De har frem til den 12. november 1999.

Den 8. september 1999 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum Demokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti en ny principaftale om de fremtidige sigtelinier for telepolitikken -befolkningens adgangsbillet til netværkssamfundet.

Det er hensigten, at den nye principaftale skal udgøre grundlaget for en samlet revision af telelovgivningen. Denne lovrevision forudsættes gennemført i denne og den kommende Folketingssamling. Den første del af lovgiv-ningen med sigte herpå vil blive fremsat i januar 2000. Med udgangspunkt i den telepolitiske principaftale blev den samme kreds afforligspartier den 7. oktober 1999 enige om meget hurtigt, dvs. forud for den egentlige lovrevision, at iværksætte en

Den politiske enighed fokuserer på at stimulere udbudet af bredbåndstjenestertil slutbrugerne, at få skabt reel konkurrence på markedet for abonnentnet (accessnet) og på at stimulere konkurrencen i mobilsektoren yderligere. Enigheden omfatter fire konkrete initiativer.

Fire initiativer
for bredbåndstjenester.

For det andet skal der iværksættes et offentligt udbud af radiofrekvenser med sigte på at stimulere udnyttelsen af nye teknologier på mobilmarkedet (de nye 3. generations mobilsystemer, som f.eks. UMTS, Universal Mobile Telecommunica-tions System). Dette skal bl.a. fremme et bredt, avanceret og billigt udbud af bredbånds- og højhastighedstjenester på mobilområdet til fordel for slutbrugerne.

Styrker konkurrencen
For det fjerde er det hensigten gennem tildeling af radiofrekvenser til den såkaldte TETRA-teknologi, Terrestrial Trunked Radio at sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for bered-skabsmyndigheder i nød- og krise-situationer. TETRA-teknologien skaber bl.a. mulighed for opbygning af én landsdækkende nød- og beredskabs-infrastruktur, for at alle beredskabsorganisationer i Danmark kan tale med hinanden på et ulykkessted (baseret på

TETRA-teknologien forudsættes desuden anvendt til at sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for en række erhvervsmæssige brugere som f.eks. transportvirksomheder, vognmænd og taxiselskaber. Sigtet er på dette område, gennem en række

En hurtig iværksættelse af disse nye frekvensinitiativer kræver en række ændringer i lov om offentlig mobil-kommunikation og lov om radio-kommunikation og tildeling af radio-frekvenser.

Lovforslaget forventes vedtaget, så det kan træde i kraft den 1. januar 2000.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også