Måske flere jordbaserede digitale kanaler

MediaWatch

Forsøgene skal afklare en række tekniske spørgsmål i forbindelse med planlægningen af det første jordbaserede digitale sender-net.

Forsøgene skal endvidere vurdere, hvor stor kapacitet, der vil være i det digitale sendernet ud over den kapacitet, der kræves til de forudsatte i alt fire kanaler til DR og TV 2. Kulturministeriet har endvidere givet Telestyrelsen mandat til at forhandle fire digitale sendernet med nabolandene.

Der er ikke tradition for, at Telestyrelsen er særlig entreprenant, når det gælder om at skaffe frekvenser til Danmark, men lykkes det at forhandle alle fire sendernet hjem, er der skabt frekvensmæssig mulighed for at udsende minimum 16 digitale TV-kanaler, der kan modtages med almindelig antenne.

Fordele ved DVB frem for analog udsendelse

Digitaliserings- og multimedieaspektet gør, at informationerne har bedre kvalitet og er lettere tilgængelige. Brugeren får bedre muligheder for at udvælge de programmer eller programdele, man vil se, og tv-stationerne får mulighed for at udbyde avancerede serviceydelser, der f.eks. ind-drager flere forskellige medier.

Mulighed for flere tv-services med bedre billedkvalitet end med nuværende analog tv-kvalitet på samme båndbredde som analog tv.

Mulighed for jordbaseret rundspredning af programmer i 16:9 format.

Mulighed for brug af samme frekvens til samme program i dele af sendeområdet (SFN).

Mulighed for udbud af datatjenester (herunder interaktive tjenester) med anseelig kapacitet.

Mulighed for detaljeret karakteristik af programtyper og dermed lettere indstilling/ udvælgelse af programmer.

Mulighed for sammensætning af programflader efter eget valg.

Lavere transmissionsomkostninger per programkanal end ved analog udsendelse, hvilket betyder lavere omkostninger for en given programflade, når DVB har erstattet analog tv.

Bedre mulighed for kryptering og dermed udbud af betalings-tv-tjenester.

Mulighed for udbud af højopløsnings-tv-services.

Mulighed for at lagre programmerne på f.eks. harddisk.

Lidt fakta

Det betyder, at der med overgangen til digital transmission vil ske en udviskning af den klare sammenhæng mellem frekvens og program. I stedet haves en multiplex-blok, der på en tv-kanal rummer et antal tv-programmer eller andre tjenester. Med den digitale teknik, der muliggør kompression, er det også blevet svingende, hvad en tv-tjeneste optager af kapacitet. Det kan lade sig gøre at få plads til flere tjenester ved at acceptere højere kompression, der igen sænker billedkvali-teten - især i forbindelse med detaljer eller bevægelser i billedet.

I den digitale transmission omsættes billedet og den tilhørende lyd elektronisk til bits (en række 0'er og ettaller). Denne kode sendes som en 'bitstrøm', der konverteres tilbage til billede og lyd af modtageren. Dette giver mulighed for kompression af signalerne, og dermed bliver digital tv en mere effektiv metode til tv-transmission end det traditionelle analoge tv. Med givne ressourcer kan der transmitteres flere programmer, der kan tilbydes nye tjenester, og de kan alle have forskellig programleverandører. Den mere effektive transmission i en multiplex-blok betyder også, at indholdsudbydere kan komme til at dele samme frekvensres-source. De nye muligheder kræver nye funktioner, der igen betyder, at der opstår en ny distributionsstruktur.

Kilde: DVB - Fremtidens TV.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også