MediaWatch

Støtte: Her er vindere og tabere i hver mediegruppe

Dagbladsmastodonterne er sejrherrer, hvis mediestøtterapporten bliver til virkelighed. Udover netmedier kan flere fagblade måske få et støtteløft.

Med et plus på henholdsvis 4,9 mio. kr. til JP/Politikens Hus og cirka fire mio. kr. til Berlingske Media er de to gamle dagbladshuse de største vindere i udspillet om en ny mediestøtte, som blev offentliggjort fredag.

Den omlægger distributionsstøtten til en produktionsstøtte til indholdet. Resten af mediestøtten er dog fredet så kun under en tiendedel, eller 353 mio. kr. reelt er i spil med rapporten.

Støttens fordeling afhænger - ud over om den overhovedet bliver vedtaget - i høj grad af, om der vedtages et smalt eller et bredt ejerskabskriterium. Det smalle udelukker kun medier der er ejet af politiske partier eller offentlige institutioner. Det brede udelukker også medier, som er ejet med mere end 50 pct. af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer.

Tabere i begge scenarier
Arbejderen, Samsø Posten og Danske Kommuner samt de udenlandske dagblade ryger under alle omstændigheder ud af ordningen.

Største vinder og taber - dagblade
Uafhængigt af ejerskabskriterium får Fyens Stiftstidende det største enkeltstående støtteplus til dagblade på næsten 3,4 mio. kr.
Gratisaviserne Metroxpress og 24timer får det største støtteminus på hver 14 mio. kr. Dog får de stadig hver 5,2 mio. kr. årligt efter den nye ordning.

Med smalt et ejerskabskriterium der åbner støtteporten for fagbladene, er Sjællandske Medier og Helsingør Dagblad de store tabere og står til et minus på henholdsvis cirka 5,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

Største vinder og taber - rene netmedier
De rene netmedier er alle vindere, men Avisen.dk får det største plus på over 2,4 mio. kr.
Med et ejerskabskriterium kan Ugebrevet A4 (der nu kun udgives digitalt) siges at være største taber, da den så får et rundt nul grundet fagbevægelsens ejerskab.

Største vinder og taber - fagblade
Med ejerskabskriterum er Dagens Medicin største vinder med et støtteplus på 1,9 mio. kr.
Uden ejerskabskriterium er Landbrugsavisen største vinder med et plus på over 3,5 mio. kr. Men idet fagbladene ikke før har fået støtte, er en hel række af dem vindere i et sådant scenarie såsom Byggeriets dagblad Licitationen, Sygeplejersken og Agenda.

Danske Kommuner er taberen i begge scenarier og mister sin støtte, da mediet udgives af Kommunernes Landsforening, der er en offentlig institution.

Største vinder og taber - dagbladslignende medier
Med et ejerskabskriterium er Ingeniøren største taber og ryger helt ud af ordningen.  Uden ejerskabskriterum står Ingeniøren til et plus på lidt over 400.000 kr. Mandag Morgen er til gengæld den største vinder både med og uden et ejerskabskriterium der giver henholdvis et plus på 1,9 mio. kr. eller 1,5 mio. kr.

Nogle medier, såsom Fyns Amts Avis, Århus Stiftstidende og Randers Amts Avis mister støtte med den nye ordning, men deres støttetab opvejes af, at koncernerne Fynske Medier og Berlingske Media samlet set får mere støtte med den nye end med den gamle ordning.

En supplementsordning sikrer yderligere støtte til eksempelvis lokale dagblade og kan bruges til at hindre, at Helsingør Dagblad og Sjællandske Medier bliver berørt af den evt. nye mediestøtte.

- TBH

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

Se flere jobs