MediaWatch

TV 2 kan byde på flere DAB-kanaler

Hvis TV 2 eller andre medieselskaber vil drive to landsdækkende DAB-kanaler i otte år, starter koncessionsafgiften på 100.000 kr. pr år. Radio- og tv-nævnet vil i løbet af foråret udbyde to ledige DAB-sendemuligheder i blok2. Kulturministeriet har netop fremlagt sit forslag til udbudsproceduren, i form af en bekendtgørelse, der nu er sendt til høring med deadline den 29. januar. Det fremgår af kulturministeriets bekendtgørelse, at auktionen bliver om to sendemuligheder, der hver råder over en kapacitet på 256 kbit/s, hvilket muliggør 1-2 landsdækkende radiokanaler med musik. Flere hvis det er talkradio. Det er med andre ord - formentlig - i alt fire DAB radiostationer, der udbydes til to aktører. DR kan ikke byde, men der synes ikke at være noget, der forhindrer TV 2 i at byde. Selv aktionsproceduren ligner det, markedet kender fra FM auktionerne. De ledige DAB-sendemuligheder i blok 2 udbydes ved en åben auktion, hvor deltagerne løbende byder på sendemulighederne, til en vinder af hver sendemulighed er fundet. Deltagerne byder på størrelsen af den faste årlige koncessionsafgift for hver sendemulighed. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift. Mindste bud på den faste årlige koncessionsafgift er 100.000,- kr. Tilladelser til de ledige DAB-sendemuligheder i blok 2 udstedes for en periode af 8 år af Radio- og tv-nævnet til vinderne af auktionen. Tilladelserne træder i kraft på udstedelsesdatoen. Der er ingen programkrav. Tilladelsesindehaverne skal indgå aftale med de øvrige tilladelseshavere i blok 2 om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af DAB-sendenettet efter en sendesamvirkemodel. Hvis man ikke vil udnytte hele sin kapacitet, kan overskydende kapacitet sælges eller udlejes til de øvrige tilladelsesindehavere i blok 2. Det vil sige, at DR ikke kan anvende det. Den variable afgift for hver sendemulighed udgør 2,5 procent af den del den af sendemuligheden genererede omsætning det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 procent af omsætningen fra 50 mio. kr. op til 100 mio. kr. og 10 procent af omsætningen fra 100 mio. kr. og derover. Tidspunktet for auktionen er ukendt, indtil Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder tid og sted.

Mere fra MediaWatch

Facebook åbner igen for politiske annoncer i USA

I et forsøg på at mindske misinformation har der siden det amerikanske præsidentvalg været slukket for det varme vand for politiske annoncer hos Facebook i USA. Torsdag vil det sociale medie åbne for hanerne igen.

Seneste nyt

Se flere jobs