MediaWatch

Ingen afgifter på IT-udstyr

Tom Togsverd, branchedirektør for ITEK og Jakob Lyngsø, administrerende direktør for IT-Brancheforeningen skriver i et brev til Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, at ITEK og IT-Brancheforeningen går ud fra, at det nu er klarlagt, at der ikke kommer afgifter på IT-udstyr, idet Statsminister Poul Nyrup Rasmussen i Folketinget den 18. april i spørgetiden sagde, at: "Regeringen har ingen planer om at indføre afgifter på IT-udstyr i Danmark".

Ifølge brevet henviste Statsministeren til Kulturministerens aktuelle lovforslag om lovliggørelse af digital kopiering af film og musik og betonede, at dette forslag ikke har noget at gøre med indførelse af afgifter på IT-udstyr.

ITEK og IT-Brancheforeningen skriver desuden, at foreningerne er blevet meget overrasket over et svar til Folketingets Kulturudvalg, hvoraf det fremgår, at det "Efter forslaget... er tilladt at fremstille enkelte eksemplarer i digital form til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand, uanset om eksemplarfremstillingen sker ved digital kopiering fra Internettet eller ved kopiering af eksempelvis originalt indkøbte cd'ere".

Det vil ifølge ITEK og IT-Brancheforeningen sige, at kopiering til personlig brug ikke forudsætter lovligt forlæg, og det mener foreningerne vil skabe en helt barok og uhensigtsmæssig retstilstand. Det vil efter lovforslaget stadig være ulovligt at stille musikstykker til rådighed på Internettet, medmindre man har en aftale med rettighedshaverne om dette. Men det vil være lovligt at downloade det ulovligt placerede musikstykke på Internettet.

Hvis man lovligt kan downloade musikstykker fra Internettet, der er ulovligt stillet til rådighed, så vil der ikke være noget incitament til at tilmelde sig en abonnementsordning og betale penge for at høre stykket, mener ITEK og IT-Brancheforeningen.

ITEK og IT-Brancheforeningen opfordrer til, at Kulturministerens lovforslag først færdigbehandles i Folketinget, når Kulturministerens arbejdsgruppe om kunstens vilkår i det digitale netværkssamfund er kommet med sin redegørelse.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs