MediaWatch

.EU-topdomæne til høring

Kommissionen ønsker at give Internetbrugen og dermed den europæiske e-handel et væsentligt løft og har derfor den 12. december 2000 godkendt, at internettopdomænet ".EU" bør oprettes.

Kommissionen afholdt i starten af 2000 en offentlig høring om planerne, og oprettelsen af et .EU-topdomæne indgår også som et led i Kommissionens eEurope-initiativ.

Kommissionens forslag vedrørende implementeringen af topdomænet ".EU" behandler uddelegeringen af den praktiske forvaltning af topdomænet til en privat nonprofit organisation, som skal være etableret i EU. Denne organisation indgår en kontrakt med Kommissionen vedrørende administrationen.

Kommissionen tillægges i forordningen kompetence til at fastsætte de nærmere rammer for forvaltningen af domænet, herunder også rammerne for registreringspolitikken. Det fremgår, at fysiske personer med bopæl i EU samt juridiske personer og organisationer med hjemsted i EU har ret til at registrere et domæne under .EU.

Kommissionens forslag er udformet som en forordning, hvilket betyder, at retsakten umiddelbart efter vedtagelsen har retlig gyldighed i alle medlemsstaterne. Forordningen forudsætter således ingen implementering i national ret.

Der er endnu ikke fastsat en dato, for hvornår forordningen forventes at træde i kraft. Kommissionen og Rådet har dog antydet, at man vil arbejde for, at forordningsforslaget bliver vedtaget og træder i kraft hurtigst muligt.

IT- og Forskningsministeriet har sendt EU-kommissionens forslag til forordning til høring, med henblik på fastlæggelse af en dansk holdning til forslaget. Indsendte bemærkninger til forslaget skal være IT- og Forskningsministeriet, Internationalt kontor - IT og Tele, i hænde senest den 16. februar 2001. Det er også muligt at indsende bemærkninger elektronisk på e-mail adressen bln@fsk.dk.

IT- og Forskningsministeriet vil bestræbe sig på, i videst muligt omfang at anvende elektroniske høringer, hvorfor vi beder Dem om at oplyse Deres e-mail adresse, samt tilkendegive, om De fortsat ønsker at blive hørt i lignende sager fremover.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs