MediaWatch

.EU-topdomæne til høring

Kommissionen ønsker at give Internetbrugen og dermed den europæiske e-handel et væsentligt løft og har derfor den 12. december 2000 godkendt, at internettopdomænet ".EU" bør oprettes.

Kommissionen afholdt i starten af 2000 en offentlig høring om planerne, og oprettelsen af et .EU-topdomæne indgår også som et led i Kommissionens eEurope-initiativ.

Kommissionens forslag vedrørende implementeringen af topdomænet ".EU" behandler uddelegeringen af den praktiske forvaltning af topdomænet til en privat nonprofit organisation, som skal være etableret i EU. Denne organisation indgår en kontrakt med Kommissionen vedrørende administrationen.

Kommissionen tillægges i forordningen kompetence til at fastsætte de nærmere rammer for forvaltningen af domænet, herunder også rammerne for registreringspolitikken. Det fremgår, at fysiske personer med bopæl i EU samt juridiske personer og organisationer med hjemsted i EU har ret til at registrere et domæne under .EU.

Kommissionens forslag er udformet som en forordning, hvilket betyder, at retsakten umiddelbart efter vedtagelsen har retlig gyldighed i alle medlemsstaterne. Forordningen forudsætter således ingen implementering i national ret.

Der er endnu ikke fastsat en dato, for hvornår forordningen forventes at træde i kraft. Kommissionen og Rådet har dog antydet, at man vil arbejde for, at forordningsforslaget bliver vedtaget og træder i kraft hurtigst muligt.

IT- og Forskningsministeriet har sendt EU-kommissionens forslag til forordning til høring, med henblik på fastlæggelse af en dansk holdning til forslaget. Indsendte bemærkninger til forslaget skal være IT- og Forskningsministeriet, Internationalt kontor - IT og Tele, i hænde senest den 16. februar 2001. Det er også muligt at indsende bemærkninger elektronisk på e-mail adressen bln@fsk.dk.

IT- og Forskningsministeriet vil bestræbe sig på, i videst muligt omfang at anvende elektroniske høringer, hvorfor vi beder Dem om at oplyse Deres e-mail adresse, samt tilkendegive, om De fortsat ønsker at blive hørt i lignende sager fremover.

Mere fra MediaWatch

Mediekommentator kalder medieforlig en "lappeløsning"

Endnu en smal medieaftale er landet, uden der bliver foretaget markante ændringer af rammerne for de danske medier, som medievirksomheder kan slå sig på, lyder vurderingen fra mediekommentatorer. De store ændringer er udsat med en lang række udvalg og undersøgelser, og spørgsmålet er, hvor mange af regeringens mål, der reelt kan føres ud i livet.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs