MediaWatch

Ingen CD-afgift - foreløbig

Kulturministeren har endvidere givet tilsagn om at ville arbejde for en samlet vederlagsordning, der kompenserer kunstnere og andre rettighedshavere for den digitale kopiering. Denne ordning kan omfatte alle medier og optageudstyr, der benyttes til kopiering af det som kunstnerne har skabt.

Det praktiske arbejde vedrørende omlægningen af vederlagsordningen forventes afsluttet i efteråret 2001 med henblik på fremsættelse af et konkret lovforslag om den fremtidige ordning om vederlag på blanke medier og udstyr.

Rettighedshaverne er meget tilfredse med disse tilkendegivelser fra Kulturministeren og har på denne baggrund besluttet at stille opkrævningen af vederlag for CD-R/CD-RW i bero fra og med den 1. januar 2001 og frem til den 1. april 2001, hvor ændringsloven om digital privatkopiering forventes at være vedtaget.

Der vil således ikke blive opkrævet vederlag for udleveringer af CD-R/CD-RW i perioden 1. januar 2001 til 1. april 2001. Herved imødekommer rettighedshaverne en anmodning fra Kulturministeren.

Fra og med den 1. april 2001 opkræves på ny almindeligt vederlag ved udlevering af CD-R/CD-RW.

Erhvervslivet er helt fritaget for vederlagsordningen og skal således heller ikke betale vederlag for CD-R/CD-RW.

Virksomheder (erhvervsmæssige brugere), som endnu ikke har tilmeldt sig ordningen, opfordres til at benytte perioden frem til den 1. april 2001 til at tilmelde sig ordningen, hvilket kan gøres via hjemmesiden www.copydan.dk - under fanebladet "Båndkopi".

På denne side kan importører og producenter som har pligt til at tilmelde sig ordningen ligeledes tilmelde sig.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs