Hver anden familie på Internettet

MediaWatch

Det er først og fremmest andelen af familier med mobiltelefoner, pc'ere og adgang til Internettet, der er steget, oplyser Dansk Statistik.

Adgangen til Internettet i private hjem vokser hurtigt. Fra foråret 1997 til foråret 2000 er antallet af familier, der har adgang til Internettet i deres hjem, steget fra 167.000 svarende til otte procent af familierne til godt og vel en million svarende til 45 procent. Af den ene million familier, der er opkoblet, oplyser 350.000 at have handlet over Internettet. Dette svarer til 16 procent af alle familier.

I den samme periode er antallet af familier, der har adgang til mindst en computer i hjemmet, steget med lidt over 400.000, dvs. til knap 1.500.000 i foråret 2000. 46 procent af familierne havde en pc i hjemmet, knap 15 procent. To pc'ere og noget over fire procent tre pc'ere eller flere. Det betyder, at der i dag findes godt og vel to millioner pc'ere i private hjem.

I foråret 1999 oplyste 315.000 familier, at de i løbet af året havde planer om at koble sig på Internettet i deres hjem. Tallene fra foråret 2000 viser, at størsteparten af familierne har realiseret disse planer, idet 277.000 flere familier har fået Internetadgang i perioden. Tilsvarende gælder for anskaffelse af computere.
Mens ca. 90 procent af de under 55-årige har adgang til pc i hjemmet, på arbejdsplads eller uddannelsessted, er den tilsvarende andel kun ca. 50 procent for de 55-74årige. Dette skyldes bl.a., at kun en mindre andel af denne gruppe er beskæftiget. Hertil kommer, at mens der kun i 46 procent af de over 55-åriges hjem findes en pc, er den tilsvarende andel ca. 80 procent for de 16-54årige. Væksten af familier, der i perioden 1999- 2000 har fået adgang til pc i hjemmet, har dog været kraftigst for den ældste aldersgruppe.

Opgørelsen er baseret på resultaterne fra 958 gennemførte interviews i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse 1. marts - 14. marts 2000 blandt et repræsentativtudsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Da der er tale om stikprøve, udsnitsundersøgelse, er resultaterne behæftet med en statistisk usikkerhed på ca. plus/minus 2,5 procent

Omnibusundersøgelsernes familiebegreb omfatter én eller flere personer i alderen 16-74 år, der bor i samme bolig og som er i familie med hinanden, herunder også samlevende par, idet der dog højst kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også