MediaWatch

Valg af rådgiver til mobilnet-auktion

Telestyrelsen har herefter indgået kontrakt med Rothschild under forbehold for bevillingsmæssig godkendelse fra Folketingets finansudvalg.

- Nu går det konkrete arbejde med auktionen i gang. Den skal tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde, så vi på samme tid får tilgodeset de telepolitiske målsætninger og samtidig opnår en markedsbaseret pris for tilladelserne til at etablere 3. generations mobilnetværk herhjemme, siger Birte Weiss.

Forskningsministeren understreger de telepolitiske målsætninger: At sikre et bredt og billigt udbud af telenet og teletjenester, en reel konkurrence blandt udbyderne samt en effektiv udnyttelse af de samlede radiofrekvenser, der er til rådighed.

I ansøgningen til Folketingets finansudvalg redegør Birte Weiss for den samlede, maksimale kontraktsum med Rothschild på 75 millioner kroner plus moms. Dertil skal lægges Telestyrelsens ekstraordinære udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af auktionen.

De samlede udgifter til forberedelse og gennemførelse af auktionen vil blive dækket gennem en betaling, der pålægges deltagerne og vinderne af auktionen. Arbejdsopgaverne for Rothschild er at:

- Foretage en konkurrence- og markedsanalyse af det danske mobiltelefonimarked, bl.a. med henblik på fastsættelsen af antallet af tilladelser og deres løbetid,

- udarbejde en dybdegående analyse af effekten af de regulatoriske krav, der kan stilles til deltagerne og vinderne af auktionen,

- udarbejde det detaljerede grundlag for auktionsmodellen, herunder redegøre for de auktions- og spilteoretiske overvejelser som ligger til grund for auktionsmodellen,

- forøge interessen for at deltage i auktionen hos potentielle brancheaktører gennem en aktiv informationsindsats og markedsføring, samt at

- bistå i forbindelse med den praktiske gennemførelse af auktionen.

Et særligt vigtigt element i udførelsen af konsulentopgaven bliver at skabe sammenhæng mellem de konkrete konkurrence- og markedsforhold på det danske mobiltelefonimarked og de minimumskrav, der vil blive stillet til auktionsdeltagerne. Herunder at sørge for en klar sammenhæng til de telepolitiske målsætninger, som regeringen og et flertal i Folketinget har indgået aftale om.

Valget af rådgiver er foretaget efter et fornyet udbud med frist for indgivelse af tilbud den 9. oktober. Forskningsminister Birte Weiss understreger i ansøgningen til Folketingets finansudvalg, at formålet med at afholde et fornyet udbud blev opnået: Der blev afgivet flere tilbud (fem) end i første runde (tre), alle tilbud respekterede udbudsbetingelserne, og kvaliteten af de afgivne tilbud var samlet set "betydeligt højere end ved det første udbud".

Den uafhængige rådgiver og investeringsbank N M Rothschild & Sons har tidligere været den britiske regerings rådgiver og rådgiver p.t. den belgiske regering i forberedelsen og udførelsen af tilsvarende mobilnetauktioner.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Ny rapport om danskernes nyhedsbrug, første skridt mod aftale for DPCMO, startskud på Se og Hør-strategi og et nødopråb fra produktionsbranchen er blandt nogle af ingredienserne, der har sat smag på denne uge i mediebranchen. Få et overblik i ugens briefing.

EU vil kræve strengere kontrol med statslige annoncekroner

I et nyt udspil lægger Europa-Kommissionen nu op til flere krav til gennemsigtighed og fair tildeling, når alt fra regeringer til statsejede virksomheder køber reklameplads hos medierne. Forslaget møder opbakning hos Danske Medier, der dog overordnet ser lovforslaget som dårligt nyt for mediebranchen.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs