MediaWatch

Mere snor til sikkert nummerskift

Ordførere fra de politiske partier bag det seneste teleforlig fra september 1999 har i torsdags givet tilslutning til forskningsministerens tilbagemelding til telebranchen. Begrebet nummerportabilitet betyder, at forbrugeren kan beholde sit telefonnummer, når han eller hun ønsker at flytte til et konkurrerende teleselskab. Det skærper konkurrencen på telemarkedet, hvorfor forskningsministeren og de telepolitiske forligspartier lægger stor vægt på gennemførelsen af fuld nummerportabilitet.

En enig telebranche - altså også de markedsdeltagere, som forventes at få størst glæde af nummerportabilitet - har indstillet til forskningsministeren, at tidsfristerne for gennemførelsen af visse typer af nummerportabilitet forlænges for at opnå den teknisk bedste løsning, der også er den konkurrencemæssigt mest effektive og dermed bedst for forbrugerne.

- Jeg havde foretrukket, at telebranchen havde opfyldt den aftalte tidsplan fuldt ud. Jeg og partierne bag teleforliget accepterer imidlertid, at den teknisk perfekte løsning kræver lidt mere tid. Det betyder, at man fra nytår frit kan flytte sit telefonnummer med, selv om man skifter teleselskab, og at teleselskaberne får et halvt års ekstra frist til at gennemføre ordningen for mobilnumre. Til gengæld vil vi få en løsning, som fra starten bliver enkel og driftssikker, siger Forskningsminister Birte Weiss

Den politiske forståelse og forskningsministerens tilbagemelding til telebranchen betyder herefter, at:

- Fra nytår udvides forbrugernes mulighed for at flytte eget nummer med ved skift mellem fastnet-operatører, idet man ophæver den geografiske begrænsning, der i dag er gældende. Herefter kan forbrugerne også fastholde nummeret efter flytning uden for telefoncentralens område. Den geografisk set begrænsede portabilitet har været gældende knap et år, og den har været grundlaget for, at mere end 50.000 telefonnumre har skiftet operatør-tilknytning inden for de første ni måneder, forklarer Birte Weiss.

- Den markedsmæssigt vigtige nummerportabiliet for mobiltelefon-abonnenter gennemføres pr. 1. juli næste år, et halvt år senere end tidligere bebudet. Til gengæld sikres det, at den tekniske løsning bag nummerportabiliteten baseres på en fælles database, der af en række teleoperatører er etableret i selskabet OCH (Operator Clearing House). De sparsomme udenlandske erfaringer med nummerportabilitet på dette område tilsiger, at netop den tekniske løsning med en fælles database sikrer en effektiv konkurrenceforbedring. Dette er eksempelvis konstateret i Hong Kong, mens der omvendt har været marginalt få operatørskift i Holland og Storbritannien, hvor portabiliteten bygger på andre, mindre driftseffektive løsninger.

- Den største forsinkelse bliver der på indførelsen af portabilitet mellem fastnet og mobilnet. Danmark er der første land, der vil gennemføre portabilitet på dette område, og telebranchen har blandt andet gjort gældende, at manglende tekniske standarder for mobil-fastnet-porteringer vil besværliggøre gennemførelsen. Forskningsministeren og de telepolitiske forligspartier har på den baggrund - med beklagelse - accepteret branchens forslag til ny tidsfrist for gennemførelsen af portabilitet på dette område, hvilket svarer til femten måneders udskydelse til 1. april 2002. Forskningsministeren understreger dog, at branchen bør søge at gennemføre en løsning inden udgangen af 2001. Tilsvarende skal en evt. fremkomst af i dag ukendte tekniske løsninger på portabilitetsproblemerne på dette område resultere i en hurtigere indførelse af portabilitet end 1. april 2002.

Forskningsministeren har endvidere ved accepten af den senere tidsfrist lagt vægt på, at den markedsmæssige effekt af portabilitet på dette område vil forøges markant i takt med, at priserne for mobilsamtaler nærmer sig fastnet-taksterne.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs