MediaWatch

Digitalt TV bliver jordbaseret

Det er både nemmere og billigere end andre tekniske løsninger og står ikke i vejen for udbredelsen af interaktive bredbåndstjenester. Det konkluderer en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet. Det blev i allerede i 1996 principielt besluttet at indføre såkaldt jordbaseret digitalt tv. Men i forbindelse med den ny medieaftale i marts i år blev det besluttet - i lyset af den teknologiske udvikling - at lade en arbejdsgruppe bestående af eksperter på området se på sagen på ny.

Digitalt tv rummer mulighed for bedre kvalitet i billeder, flere programmer og øgede muligheder for at bruge fjernsynet interaktivt. Ved opbygning af et jordbaseret sendernet sikres det, at digitalt tv - herunder DR2 - kan modtages af alle med almindelig antenne. Det vil dog - som for digitalt tv via satellit og kabel - være nødvendigt for seerne at anskaffe digitalt modtageudstyr.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at man fastholder principbeslutningen om at indføre jordbaseret, digitalt tv som supplement til digitalt tv via satellit og kabel samt at man gennemfører de nødvendige ændringer i radio- og fjernsynsloven så hurtigt som muligt. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at den digitale sendekapacitet snarest sendes i udbud. Jo hurtigere der kommer en afklaring på hvilke programforetagender, der vil få adgang til at sende jordbaseret, digitalt tv, desto tidligere kan de i fællesskab forberede et samarbejde herom.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

Se flere jobs