MediaWatch

IT-strategi er afgørende

PLS Rambølls undersøgelse "IT i Praksis" viser, at virksomheder med en IT-strategi klarer sig bedre end virksomheder uden. 49 porcent af de private virksomheder med en IT-strategi oplever markante effektivitetsresultater af IT-anskaffelserne mod blot 33 procent af virksomhederne uden en IT-strategi. IT-strategi giver også bedre markedsresultater, og der kan i større omfang gennemføres organisatoriske forandringer i forbindelse med indførsel af IT.

Ifølge business Manager Erik Møberg fra Rambøll er det afgørende, at IT-strategien formuleres med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov og de teknologiske muligheder. Systemer og løsninger skal understøtte virksomhedens primære processer, hvorfor målsætningerne skal diskuteres og formuleres med stor tydelighed. Herunder skal et eventuelt gab mellem eksisterende løsninger og de fremtidige behov analyseres, og principper for indsnævring af gabet skal fastlægges.

Endelig skal IT-strategien omfatte styrings- og kompetenceforhold. Politikker for opgave og ansvarsfordeling i forretningsenheder, IT-funktion og tværgående udvalg, økonomimodel, sourcing og medarbejdermæssige forhold udgør fundamentet for, at virksomheden kan træffe beslutninger og sikre gennemførelsen heraf.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs