MediaWatch

Mediacom analyserer TV-sponsorering

Hvad de betragtede som den største hindring for at gøre brug af det/bruge det? Hvad det ville betyde for lysten til at anvende tv-sponsering, hvis man fjernede disse hindringer?

Direktør Lars Nielsen, Mediacom, opsummerer konklusionerne:

"50% havde på et eller andet tidspunkt brugt tv-sponsering under den nuværende lovgivning. De fleste havde dog primært brugt TV3, da de fandt engelsk lovgivning mere liberal.

De største barrierer for at udvide brugen af tv-sponsering og gøre det til en fast bestanddel af deres marketingaktiviteter blev nævnt i prioriteret rækkefølge.

Den danske lovgivning er restriktiv på følgende områder:

a. Der må kun vises stilbilleder og enhver form for bevægelige skilte eller logos er forbudt

b. der må ikke vises produkter eller varemærker. End ikke illustrationer som giver associationer til sponsors produkter eller varemærker

c. der må ikke anvendes baggrundslyd som kan give associationer til sponsor produkt eller varemærke

d. der må ikke anvendes slogans i sponsorkrediteringen

Af andre barriere blev nævnt, at TV3, som er den eneste station hvor man har de rette kreative udfoldelsesmuligheder, kun dækker ca. 70% af landet. Prisen for TV-sponsorater er fastsat for højt i forhold til, hvad man reelt får ud af det (jvf begrænsningerne i den danske lovgivning) De kreative bureauer er for ringe til at komme med en god idé på området. Effekten er for ringe medmindre, at man bruger det dobbelte beløb på udenoms aktiviteter. Samtlige af de annoncører som endnu ikke havde brugt tv-sponsering svarede, at hvis man fjernede de restrektive punkter i lovgivningen ville de gøre brug af det i større eller mindre målestok.

De sponsorer som brugte tv-sponsering på on going basis svarede, at de ville øge investeringen og klart prioritere de to nationale stationer højest, hvis de fik samme udfoldelsesmuligheder som TV3".

Mediacom lavede samtidig en rundspørge blandt tv-stationerne for at undersøge, hvor stor en del tv-sponsering udgjorde af deres omsætning. Her var svaret i størrelseordenen 3-4%. Hvis man tager 4% af TV-stationernes estimerede omsætning efter rabatter i 1999 (kilde: Markedsførings TV-Times) får man øverst TV 2 46 millioner kroner ud af en omsætning på 1.160 millioner stammer fra TV-sponsering. For TV3's vedkommende er de 16 millioner TV-sponsering ud af en omsætning på 410 millioner kroner, og for TVDanmark's vedkommende udgør TV-sponseringen 9 millioner ud af omsætningen på 220 millioner kroner. Dertil kan man så lægge DR med et sted mellem 10-20 mio kr

En konservativ tolkning af analysens resulater er, at markedet ville mere end fordobles, hvis man fjernede de i pkt 1 nævnte barrierer.

Direktør Lars Nielsen, Mediacom, kommenterer: I forbindelse med analysen har Lars Nielsen, Mediacom, udsendt en kommentar til medieforliget og sponsormulighederne:

"Der er lagt op til en opblødning omkring bevægeligheden af sponsorkrediteringer, men at bibeholde de øvrige restriktive punkter. Hvis dette er tilfældet, er det en halv løsning. Grunden til at man ikke bløder op på de øvrige punkter må være, at man fra politisk hold ønsker at beskytte forbrugeren. Men dette virker helt absurd, når de samme politikere rask væk rejser sig i salen og udtaler, at Danmark er godt på vej mod IT-samfundet, og over 50% af alle danskere har adgang til Internettet.

På Internettet får man smidt alt ucensureret i hovedet med produktbilleder, slogans, lyd, billede, bevægelse og shock waves. Hvorfor man i den grad skal overbeskytte forbrugeren foran det ene medie, når man alligevel ikke kan styre et andet, virker helt uforståeligt. Det eneste man opnår er at svække tv-stationerne i kampen mod Internettet om seernes gunst.

Helt bizart bliver det, da de fleste tv-stationer efterhånden har kommercielle sites, hvor sponsorater er mulige. Og, her gælder der stort ingen grænser for, hvad man kan gøre m.h.t eksponering af produkter, bevægelighed, lys osv. TV2 er skoleeksemplet, hvor man officielt kører en stram lovgivning for sponsering på tv-delen samtidig med, at man tilfører licenspenge til deres on line aktiviteter, hvor det generelle regelsæt brydes hver dag.

Udviklingen har endnu engang overhalet politikerne indenom og gjort deres lovgivning utidssvarende inden, at den overhovedet er blevet vedtaget. Det virker som endnu et forfejlet forsøg på fra politisk hold at bevare kontrollen med en udvikling, som allerede er smuttet fra dem for år tilbage.

Mediacoms råd er, at man fjerner de sidste lovgivningsmæssige barrierer for TV-sponserings udbredelse, og bruger den ekstra indtægt på at øge programkvaliteten og dermed ruste tv-kanalerne til fremtidens øgede konkurrence fra Internettet. Alternativt bruge disse ekstra penge til, at tv-stationerne kunne forberede sig på den uundgåelige sammensmeltning mellem fjersynet og pc'eren.

Mere fra MediaWatch

Rørbye Rønn afliver spekulation om store biograffilm på DRTV

Maria Rørbye Rønn glæder sig over, at politikerne letter på detailstyringen af public service-stationen og giver DR en større fleksibilitet til at kunne omstille sig digitalt. Men hun afviser, det vil ændre i konkurrencesituationen i forhold til private medier.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs