MediaWatch

Nyt fokus på fodboldrettigheder

Denne gang drejer det sig om BSkyB's investering i fodboldklubben Leeds United, som BSkyB har overtaget en 9,1% andel af. I den forbindelse er det den britiske regerings opfattelse, at selv minoritets-ejerskaber i fodboldklubberne kan have langt større indvirkning på mediemarkedet end hidtil antaget. Investeringen i Leeds United betyder, at BSkyB nu allerede er medejer af tre engelske topklubber - foruden Leeds United også Manchester United og Manchester City.

I øjeblikket kan OFT ikke stille noget op, da den nuværende lovgivning ikke forhindrer hverken BSkyB eller andre medieforetagender at investere i alle de fodboldklubber de ønsker, så længe de ikke overstiger en ejerandel på mere end 10% af hver enkelt klub. En kommende ændring af konkurrencelovgivningen vil sand-synligvis dæmme op for denne udvikling, men indtil da er OFT's aktuelle undersøgelse foranlediget af EU-kommis-sionen, som er meget opsat på at imøde-komme ethvert optræk til, at konkurrence-mekanismerne på sports-TV markedet bliver sat ud af spil.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs