MediaWatch

Intelligent TV

Input blev grundlagt i 1977 under en konference i Bellagio, Italien. Blandt medstifterne var tv-folk fra mange lande, heriblandt Kjeld Veirup fra Danmarks Radio, men også en række mennesker fra helt andre områder, eksempelvis Howard Klein fra Rockefeller Foundation samt videokunstnerne Nam June Paik og Bill Viola. Allerede da man holdt det første Input i Milano i '78, var der således tale om en del forskellige interesser, som skulle tilgodeses. Omdrejningspunktet var dog et fælles ønske om at inspirere de såkaldte Public Service tv-stationer til at holde kvalitetsniveauet oppe.

Efterhånden som mediebilledet i løbet af de sidste tyve år har ændret sig, er det imidlertid blevet stadig sværere at tale generelt om Public Service tv. Hvert land har sin fortolkning af begrebet, og ikke mindst de nye demokratier i Østeuropa sigter i disse år mod at finde en tv-struktur, som låner det bedste fra stationer som Danmarks Radio, samtidig med at man forsøger at holde sig fri af enhver organisationsform, som kan minde om kommunisttidens statsdrevne tv.

På Input er vægten derfor kommet til at ligge mere på indholdet end på organisationen. Det er programmerne, filmene, der er i fokus, og man diskuterer snarere fortælleformer end forpligtelser. I reklamematerialet kan man læse, at Input hverken er en festival eller et marked, og at der heller ikke uddeles priser. Hvad er Input så? Det er kort sagt en multikulturel konference, der har som mål at stimulere kvalitets-tv.

Arrangementet henvender sig bredt til alle kategorier af tv-folk samt uafhængige instruktører og producenter. Kodeordet er: intelligent tv. "Public Television er efterhånden et totalt udflydende begreb," forklarer den spanske producent Enrique Nicanor, indtil 1999 præsident for Input. "I nogle lande køber såkaldte Public Service stationer end ikke programmer udefra, men viser kun in-house produktioner. Andre steder minder de mere eller mindre om kommercielle stationer. For mig at se er Public Television et forældet begreb. Derfor har vi valgt at koncentrere os om programmerne. Så kan det være lige meget, om de er produceret af BBC eller spansk eller græsk fjernsyn - eller af en uafhængig producent. Input er ikke en sammenslutning af Public Broadcasters - hvilket er den afgørende forskel mellem os og EBU - vi er i sidste ende en sammenslutning af producenter, historiefortællere, som har brug for at mødes og tale om, hvordan man fortæller en historie, og om vilkårene for at producere til tv. Vi ønsker at tale om indhold, ikke om finansiering."

- Men det er vel to sider af samme sag - de interessante programmer kan ikke eksistere, hvis ikke der findes stationer, som vil finansiere og vise dem?

"Det er sandt, men derfor er det stadig ikke afgørende, hvordan begrebet Public Television fortolkes. Det afgørende er at insistere på at lave interessante programmer til tv. De fleste deltagere er ganske vist enten Public Service tv-folk eller uafhængige producenter, men der kommer også folk fra kommercielle stationer, som er på udkig efter nye programtyper, eller som blot gerne vil inspireres. Derfor foretrækker vi at bruge formuleringen: Television in the public interest."

- Finder du det slet ikke vigtigt at diskutere Public Service begrebet?

"Selvfølgelig, og det har vi også tidligere gjort. Men fordi vi i dag har så forskellige opfattelser af, hvad det indebærer, er det ikkesærlig produktivt at lave paneldiskussioner og den slags. Det vigtigste er at gøre noget. Det er meget lettere at tale om et konkret program og sige: Her er et eksempel på noget, som kunne være godt fjernsyn! Lad os tale om denne branches håndværk, om programmerne, om at fortælle historier. Så kan de enkelte tv-folk selv tage stilling til, hvordan et givet program kunne passe ind i deres nationale sendeflade, eller hvordan det kunne inspirere dem til at gøre noget interessant i deres eget land."

- Men hvis man tager de mange dokumentarfilm i dette års program, som er omkring halvanden time lange, så vil de fleste tv-stationer have svært ved overhovedet at placere dem?

"Det er sandt - jeg har selv arbejdet for spansk tv, så jeg kender problemet. Men vi kan ikke gøre andet end at forsøge at finde og opdyrke intelligente broadcasters, der vil være med til at frigøre tv fra disse standardformater - 25 minutter, 50 minutter etc. Det bør være muligt. På Input har vi den politik så vidt muligt at vise produktionerne i den form, de har - så kan vi bagefter tage en debat om den virkelighed, som vi må forholde os til."

Det var i år første gang siden 1994, at Input blev holdt vest for Atlanten. Sidste år fandt arrangement sted i Stuttgart med et rekordstort deltagerantal - mere end tusind delegerede - men også i år var deltagelsen pæn, med godt ni hundrede mennesker fra omkring halvtreds lande.

Alene fra Danmark havde små hundrede mennesker taget turen til Dallas' tvillingeby, Fort Worth. Noget nyt er det imidlertid, at der også var en markant deltagelse fra Østeuropa samt flere afrikanske, asiatiske og latinamerikanske lande.

"Det har altid været Inputs problem, at disse områder var underrepræsenteret, fordi de simpelthen ikke har haft råd til at sende delegerede," siger Nicanor. "Men det har vi i nogen grad rådet bod på. Takket være støtte fra UNESCO kan vi nu invitere en del deltagere, og samtidig er vi begyndt at lave opsøgende arbejde i form af workshops. Vi har for eksempel lavet en workshop i Rusland, hvor vi samlede nogle instruktører fra forskellige regioner, viste produktioner og havde en debat om dem - ligesom på Input. Det er tanken at gøre noget lignende i Latinamerika og Sydafrika."

"Når vi afholder workshops i et land som Rusland, sørger vi for ikke at anvende betegnelsen Public Television, fordi man hurtigt kan komme til at tænke på den form for statsdrevne tv-stationer, som dikterer befolkningen, hvad de skal tro og gøre. I stedet tilskynder vi til 'uafhængighed' på alle mulige områder. Nu er det jo ikke, fordi de er på bar bund i Rusland. Tænk blot på deres stærke dokumentarfilmtradition. De har blot ikke erfaringer med at skabe tv-stationer baseret på kvalitet, ligesom de ikke har tradition for at sælge deres produktioner i udlandet, og det er disse ting, Input kan hjælpe dem på vej med."

"Da jeg selv første gang deltog i Input - i Charleston i 1984 - bemærkede jeg, at Spanien, stort set ikke var repræsenteret. På det tidspunkt bestod programmet næsten udelukkende af engelsk- og fransksprogede produktioner, mens hele den spansktalende del af verden var fraværende. Nogle år efter - i '87 - kom Input til Spanien, og det var første gang, at Latinamerika var repræsenteret."

- Har denne udvikling betydet en øget udveksling af programmer mellem spansk- og engelsktalende lande?

"Helt sikkert. Vi har set mange eksempler på, at programmer er blevet solgt, fordi de havde været vist på Input - selv om det selvfølgelig mest er gået fra de engelsk- til de spansktalende lande, og ikke omvendt. Her er vi inde på et andet af de primære mål med Input. Normalt går strømmen af produktioner fra Vest mod Øst. Da jeg kom med, havde Rockefeller Foundation givet økonomisk støtte til i nogen grad at vende dette flow, denne 'Golfstrøm', som vi kaldte det. Og det interessante er, at det faktisk var Rockefeller Foundation, der pegede på, at amerikansk tv havde brug for inspirationen fra det bedste af europæisk Public Television. Men resultatet blev naturligvis det stik modsatte, nemlig at amerikanerne eksporterede endnu mere til Europa."

"Alligevel mener jeg, at Input er et sundt tiltag, fordi vi som udgangspunkt er et netværk af mennesker, der tror på vigtigheden af kulturel udveksling. Situationen er stadig den, at de fleste lande viser en blanding af lokale og amerikanske produktioner. Men hvorfor viser fransk tv ikke danske eller britiske eller finske programmer? Eller hvad med finske eller franske programmer i Danmark? Etcetera. Vi befinder os i en situation, hvor tv reelt ikke hjælper os til at forstå hinanden indbyrdes i de europæiske lande. Tag situationen i Balkanområdet. Ok, vi hører om det i nyhederne, men det er som regel indslag, der er lavet af vores egne journalister, ikke programmer produceret af Balkanlandene, hvor man virkelig får en fornemmelse af, hvordan livet lyder og dufter og smager det pågældende sted. For mine børn er børn fra Kosovo blot nogle ofre, der bliver slået ihjel. Ingen forklarer dem, at børn fra Kosovo er præcis som dem selv, at de leger med det samme legetøj, drømmer om de samme ting og har de samme følelser.. Amerikanerne ville sikkert synes, at det var en helt anden sag, hvis man bombede New York. Men hvorfor skulle det være det? Det er mennesker. Og dét kan fjernsynet hjælpe med at formidle."

"Input ser det derfor som en af sine centrale opgaver at åbne tv-folks øjne for, at det er vigtigt at vise gode programmer fra andre lande. Nej, siger man, det er ikke, hvad publikum ønsker at se. Men det er forkert, og vi må blive ved med at lægge pres på tv's planlæggere for at overbevise dem om, at folk ikke er dumme. Hvis man viser produktioner fra andre lande, vil de også gerne se dem - forudsat at de har en høj kvalitet, naturligvis. Denne kulturelle udveksling er det centrale."

- Tror du, at Public Television vil eksistere om ti år?

"Det er et svært spørgsmål. Hvis samfundet ikke af sig selv tager ansvaret for at sikre, at der findes en form for Public Television, hviler ansvaret på regeringen. I dag har man i de fleste lande en situation, hvor samfundet er delt op i to områder: politik og marked. Før i tiden fandtes et lag i midten - forfattere, kunstnere - som havde indflydelse på udviklingen. I dag er dette lag sat uden for indflydelse. Måske kunne fjernsynet udfylde denne funktion. Det forudsætter imidlertid, at medieområdet gøres mere demokratisk, og at der skabes grundlag for eksistensen af flere små uafhængige tv-stationer. Men for at dette kan realiseres - og så er vi tilbage ved udgangspunktet - kræves det, at vi har nogle gode historier at fortælle, og at vi kan vores håndværk."

I Fort Worth blev ireren Con Bushe valgt som ny Input-præsident. Enrique Nicanor fortsætter som vicepræsident. I år 2000 vil Input blive holdt i Halifax, Nova Scotia, Canada, fra 14. til 20. maj. Tilmeldingsblanketter kan findes på hjemmesiden: www.input2000.cbc.ca.

I år 2001 vil Input for første gang blive afholdt uden for både Europa og Nordamerika, nemlig i Capetown, Sydafrika.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Salg af Chapter, sparerunde hos Sjællandske, nyt fra magasinbranchen samt forhandlinger i produktionsbranchen er blandt de større sager, der rullede ind i ugens løb i Mediedanmark. Få et overblik med denne uges briefing.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs