Telearbejde besværes af skatteministeren

MediaWatch

Ved lov nr. 437 af 10.juni 1997 om ændring af ligningsloven (justering af personalegodebeskatning) blev der skabt hjemmel for, at værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, ikke beskattes, skriver Ole Stavad.

Det fremgår af bemærkningerne til § 1 nr. 3 i lovforslaget L 180 af 27.februar 1997 bl.a., at "Software, scanner, modem m.v. betragtes som tilbehør til computeren, hvorimod en telefonforbindelse, der kan anvendes til datatransmission behandles efter reglerne om fri telefon".

Fri telefon uden for arbejdsstedet er et personalegode

Ved fri telefon forstås, at telefonen enten er oprettet i arbejdsgiverens navn eller, at arbejdsgiveren afholder telefonudgiften eller en procentdel af telefonudgiften, dvs. bærer en direkte risiko for telefonregningens størrelse, fortsætter svaret.

Ligningsrådet har for 1999 fastsat værdien af fri telefon til 3.000 kr. om året, dog maksimalt den faktiske telefonregning. Beløbet dækker abonnementsudgiften og den private del af samtaleudgiften. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til den særlige pensionsopsparing af beløbet. En ansat, der har fri telefon, og som selv afholder udgifter til en privat telefon, kan på selvangivelsen reducere værdien af fri telefon med størrelsen af årets faktiske udgifter vedrørende den private telefon. Betaler den ansatte et beløb til arbejdsgiveren for brug af en fri telefon, reduceres den skattepligtige løn, hvori arbejdsgiveren skal indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til særlig pensionsopsparing, tilsvarende.

En ISDN-forbindelse er en digital telefonforbindelse med høj transmissionshastighed og med adgang til samtidig tilslutning af telefon, fax eller pc'er. Med en ISDN-forbindelse er det muligt, f.eks. at tale i telefon eller faxe samtidig med, at der surfes på internettet. ISDN-forbindelsen udløser derfor beskatning efter reglerne om fri telefon, og med samme mulighed for nedsættelse af den skattepligtige værdi som ovenfor anført. Det ville efter min opfattelse føre til et urimeligt resultat, dersom en ISDN-forbindelse, der svarer til en normal telefonforbindelse, men giver bedre samtale- og datatransmissionsmuligheder, skulle være fritaget fra beskatning, blot fordi den etableres i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt hjemme-pc. En ansat alene med fri telefon skulle i så fald beskattes heraf efter de ovennævnte regler, medens en ansat, der udover den fri telefon - i form af ISDN-forbindelsen - havde arbejdsgiverbetalt pc, helt undgik beskatning, skriver skatteministeren.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også