MediaWatch

Kamp om magt og indflydelse - Penetration

Selv om TV3 i første omgang har fået afvist krav om adgang til jordbaseret sending, kommer der en ny runde. Den vil TvDanmark også deltage i. Ved at hente lokal-tv frekvenser kan DR2 øge penetration med 20% inden for halvandet år, og derefter til 98%.

TV3 har indledt et nyt felttog for at øge sin penetration markant. Det hæmmer mere og mere ejeren MTGs mulighed for at æde sig ind på det rigtig fede flæsk i TV2s kommercielle flade, at TV3 kun kan ses af 64% af landets husstande, mod TV2s plus 98% - modsvarende DR1s - og TvDanmarks 82%, mens DR2 kan modtages af 67%. Ifølge TV3-ejeren MTGs koncerninformationschef Niels Jørgen Langkilde vil tv-stationen trods et afslag fra kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen forfølge målet om at kunne sende landsdækkende og jordbaseret i Danmark.

Det sympatisererer adm. direktør Jesper Sehested Lund, TvDanmark i og for sig med, men han mener klart, at TvDanmark er lige så berettiget til at få en landsdækkende, jordbaseret sendemulighed som alle andre.

- Jeg finder derfor, at det vil være rigtigst, at alle fik lige adgang til at byde på en ledig, jordbaseret kanal. Jeg ser i hvert fald ikke nogen grund til at give den til TV3, der sender fra udlandet, når vi med udgangspunkt i Danmark har gjort alt for at overholde alle love og regler på tv-området, siger han.

Med udgangspunkt i en rapport fra Telestyrelsen, som er bestilt af kulturministeren, kunne de mediepolitiske ordførere konkludere, at der pt. ikke er nogen ledige jordbaserede frekvenser - ud over den, der er afsat til digitale forsøg. Men dels er det en kendt sag, at Telestyrelsen er mere end overforsigtig i sine konklusioner, og dels er det en kendsgerning, at der findes forskellige andre frekvenser, der kan trækkes ind til formålet, hvis blot Telestyrelsen pålægges at forhandle med Tyskland og Polen om en koordinering i brug af frekvenser, der bl.a. anvendes til militære formål. Ifølge AVMs oplysninger vil der være tale om, at den, der kommer først til mølle, får frekvenserne.

Da Telestyrelsen indtil nu ikke har været præget af den store initiativlyst, kan det være nødvendigt med et politisk pålæg om at åbne forhandlingerne, hvis de danske tv-stationer skal gøre sig forhåbninger om at have flere frekvensmæssige muligheder i fremtiden.

kampen om seerne

- I den udstrækning, der findes ubenyttede lokal-tv og andre frekvenser, vil vi kunne øge penetrationen på jordbaseret sending, så vi tillige med satelitdækningen i første omgang dækker godt 80% af seerne. Rent praktisk vil det være muligt inden for halvandet år, siger underdirektør Paul Samsøe, Danmarks Radio.

For DR2 isoleret vil den øgede penetration ikke nødvendigvis betyde mere end 1-2% i share. men for DR som sådan vil det have stor betydning, fordi DR1 kan frigøres for sin forpligtelse til at genudsende DR2-programmer og derfor kan lave en stærkere programflade.

For TV3 vil adgangen til en landsdækkende frekvens være guld værd. Niels Jørgen Langkilde vurderer, at flere af TV3s programmer vil kunne mere end fordoble deres seertal - herunder megasuccessen "Robinson Ekspeditionen" med op mod 841.000 seere - og dermed vil stationen kunne æde sig kraftigt ind på TV2s kerneannoncører. Også fordi TV2 i sin hidtige kommercielle politik har taget skridt til at forhindre en fuld udnyttelse af sine kommercielle muligheder i prime time. Det betyder i princippet, at annoncørerne betaler en overpris i denne periode, fordi meldingen "udsolgt" gælder for en tidsmæssig mindre blok, end der rent faktisk er stipuleret rent lovmæssigt.

Med sin rene danske flade i prime time har TV2 skærpet konkurrencen med DR, men ikke i det kommercielle univers, hvor den stærke danske satsning har tiltrukket ældre seere. Det gør det ekstra tillokkende for især TV3, men også for TvDanmark, at have mulighed for at generere flere seere.

Tomme løfter, eller...

I forbindelse med mulighederne for at få DR2 jordbaseret - AVM kom med afsløringen i foråret - og de fortsatte forhandlinger mellem de mediepolitiske ordførere søgte kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen at gyde olie på vandene ved at sige, at hun ""gerne ville have DR2 ud til alle og have digitalt tv". Hun ville imidlertid vælge digitalt tv, hvis begge dele ikke var muligt. Med Telestyrelsens rapport - som ikke nødvendigvis er den endelige sandhed - har ministeren valgt en løsning, hvor DR2 evt. kan sendes på de frekvenser, der er til rådighed for, men som ikke benyttes af, græsrods-tv.

Kulturministeren mener, at DR og TV2 hver skal råde over to digitale kanaler, og er der plads til flere på den 4. kanal, er det planen, at én kanal kan reserveres til græsrods-tv (??!, red.). Hun vil heller ikke udelukke, at en af de kommercielle tv-stationer kan få en kanal.


Mere fra MediaWatch

Rørbye Rønn afliver spekulation om store biograffilm på DRTV

Maria Rørbye Rønn glæder sig over, at politikerne letter på detailstyringen af public service-stationen og giver DR en større fleksibilitet til at kunne omstille sig digitalt. Men hun afviser, det vil ændre i konkurrencesituationen i forhold til private medier.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs