MediaWatch

Kommentar: Den perfekte storm på papirmarkedet

Mangel på papir, voldsomme prisstigninger og øget international konkurrence. Papirmarkedet er ramt af noget nær den perfekte storm, hvilket sender en presbal videre til de trykte medier. Der er behov for handling i EU, lyder det i en kommentar fra Thomas Torp, direktør i Grakom.

Foto: Niels Hougaard/ERH

KOMMENTAR |

I forrige uge kunne vi afblæse en langvarig strejke på UPM’s papirfabrik i Finland. Det faldt på et tørt sted på et presset papirmarked, men papirkrisen er langt fra overstået. Papirmarkedet er ramt af den perfekte storm. Det har betydning for både de trykte medier og for kommunikationsindustrien.

Der er brug for tålmodighed og fleksibilitet hos kunderne, og der er brug for kreative løsninger i markedet og i det politiske system, for papir er en kritisk ressource for samfundet.

Papirmarkedet har egentligt levet et relativt kedsommeligt liv gennem en årrække. Efterspørgslen efter papir falder løbende i takt med digitalisering af både medier, markedsføring og kommunikation. Det har også betydet, at europæiske papirproducenter har lukket ned for produktionen for at tilpasse sig efterspørgslen. Papirproduktionen i Europa er derfor faldet omtrent 25 pct. over de seneste ti år. Det har været en helt naturlig udvikling.

Coronakrisen førte til midlertidigt stop eller neddrosling af produktionen, og flere papirproducenter benyttede stilstanden til at foruddiskontere en nedskalering af markedet – måske belært af erfaringen fra de seneste år. Vi har derfor fået yderligere permanent reduktion i papirproduktionen under coronakrisen.

Seks udfordringer

Det var jo også fint nok, hvis verden i øvrigt så ud, som den plejer. Men alt er forandret.

For det første er papirefterspørgslen slet ikke faldet alligevel. Ganske vist fortsætter digitaliseringen, men til gengæld er efterspørgslen steget på blandt andet papiremballage. Internethandlen er eksploderet under coronakrisen, og alt skal pakkes ind. Papirfibrene skal derfor i stigende grad bruges til papemballage. Det gælder ikke mindst for genbrugspapiret.

For det andet betyder den stærke klima- og miljøbevidsthed hos både forbrugere og virksomheder, at mange i disse år erstatter plastik med papirprodukter. Det gælder fx på emballageområdet. Det sker i en erkendelse af, at papir er et genanvendeligt, cirkulært naturprodukt, der ofte ligner den mest miljø- og klimavenlige løsning.

For det tredje har Kina ophævet et tidligere stop for import af europæisk genbrugspapir. Det betyder, at vi nu skal konkurrere med kineserne om køb af vores eget genbrugspapir i en tid, hvor vi mangler papir.

Papirpriserne i Europa er steget med omkring 80 pct. inden for det seneste års tid. Men det værste er i realiteten usikkerheden for, om man overhovedet kan skaffe det nødvendige papir

Thomas Torp, Grakom

For det fjerde er papirproduktionen ikke oppe i gear efter coronakrisen. Det skyldes blandt andet de ekstremt høje energipriser, som gør, at det i mange tilfælde ikke vurderes rentabelt at producere papir, uagtet at papirpriserne også er steget voldsomt. I sidste måned kunne min italienske kollega fortælle om fire italienske papirfabrikker, der havde stoppet produktionen på grund af de høje energipriser.

For det femte er de velkendte flaskehalsproblemer i international transport også et problem på papirområdet. Priserne er høje og transporten er ustabil. Det samme bliver papirleverancerne. Her er vi ramt på samme måde, som de fleste brancher kender fra dem selv.

For det sjette har krigen i Ukraine også påvirket udbuddet af papir. Der er således naturligt nok lukket af for russisk papir. Det betyder ikke meget på det danske marked, men det betyder noget på et europæisk marked, der i forvejen er hårdt ramt af mangel på papir og voldsomme prisstigninger.

Papirpriserne i Europa er steget med omkring 80 pct. inden for det seneste års tid. Men det værste er i realiteten usikkerheden for, om man overhovedet kan skaffe det nødvendige papir til at løse opgaverne for kunderne. Det har ramt særligt den grafiske branche og i lidt mindre grad aviserne, der trykker på en særlig papirtype, der ikke har været under helt samme pres.

Må løses på EU-plan

Vi må erkende, at krisen ikke er løst endnu, trods ophør af strejke i Finland. Der vil i noget tid endnu være alvorlige problemer på papirmarkedet. Det er ikke et problem, vi kan løse isoleret i Danmark med et snuptag. Vi har først og fremmest brug for, at verden bliver normal igen, så produktion, transport og priser finder et mere naturligt leje og tilpasser sig markedet.

Og så har vi brug for en hjælpende politisk hånd. Ikke så meget fra dansk side, fordi krisen på papirmarkedet er ikke dansk funderet. Til gengæld har vi brug for europæisk handling. Vi har brug for en erkendelse af, at papir er en kritisk ressource, som vi har brug for som samfund. Derfor nytter det ikke, at vi i denne kritiske situation åbner for, at kineserne frit kan købe vores europæiske genbrugspapir, samtidig med at vi har særlig importtold på papir fra Kina til det europæiske marked.

Realiteten i dag er, at vi er ramt af den perfekte storm på det europæiske papirmarked. Vi mangler papir, og priserne er steget voldsomt.

Thomas Torp, Grakom

Samtidigt er vi i den helt paradoksale situation, at når vi importerer papir fra Kina, så skal vi sikre os, at vi har styr på papirets oprindelse, hvilket naturligvis er i orden, men hvis der er kinesisk tryksværte på papiret, så kan det importeres uden krav og uden told.

Det betyder, at hvis man importerer tryksager – fx børnebøger – fra Kina, så er man fri af de dokumentationskrav, som man er underlagt, hvis man bare importerer papiret og trykker på det i Europa.

I et europæiske marked, hvor der er papirmangel, og hvor vi sender genbrugspapir til Kina, er det helt håbløst, at europæiske trykkeriers kunder blot kan få trykt i Kina uden dokumentationskrav og uden told. Det er hovedløs eksport af grafiske arbejdspladser til Kina. Løsningen er, at EU lader tryksager være omfattet af den kommende forordning om import af træprodukter, der har til formål at forhindre skovrydning. Så har vi styr på papirets oprindelse, uanset hvordan det kommer ind på det europæiske marked.

Realiteten i dag er, at vi er ramt af den perfekte storm på det europæiske papirmarked. Vi mangler papir, og priserne er steget voldsomt. Det er til skade for både medierne, for kommunikationsindustrien og for vores kunder. Samtidig med det vælger vi ovenikøbet at skyde os selv i foden og forære konkurrencefordele til kineserne. Det må stoppe. Og så finder papirmarkedet i øvrigt stille og roligt igen sin balance, efterhånden som verden bliver normal igen ovenpå coronakrisen.

Strejke er stoppet men magasin- og bladhuse er stadig pressede over papirmangel

Prisstigninger og mangel på avis- og magasinpapir fortsætter ind i foråret

Afskaf told på papir fra Kina lyder det fra brancheorganisationer

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs