MediaWatch

ErhvervsBladet mister millioner

Når ErhvervsBladet går fra dagblad til ugemagasin til marts ryger støtten på 8,7 mio. kr. fra Dagbladspuljen. Bladet står dog til at få udbetalt en fjerdel af beløbet for 1. kvartal.

ErhvervsBladets omlægning til ugemagasin kommer til at koste bladets distributionsstøtte på ca. 8,7 mio. kr., som Dagbladspuljen har tildelt det for 2010 baseret på oplaget.

Kravet for at modtage støtte til distribution fra Dagbladspuljen er nemlig bundet op på, at avisen udkommer minimum fem gange ugentligt. Til gengæld får ErhvervsBladet færre udgifter til distribution, fordi det kun skal omdeles en gang ugentligt.

Flere penge til øvrige dagblade
Gitte Østergaard, konsulent i Dagbladspuljen, oplyser, at sagen om ErhvervsBladets støtte er ved at blive behandlet, og hvis ErhvervsBladet mister sin støtte, bliver støtten til de øvrige 70 dagblade større men tidligst fra næste år.

ErhvervsBladet skal ikke umiddelbart tilbagebetale nogen penge, for støtten bliver udbetalt efter hvert kvartal.

"Hvert kvartal indberetter dagbladene, hvor stort deres oplag er. Vi udbetaler jo store beløb i distributionsstøtte, så dagbladene får ikke hele beløbet udbetalt på en gang men i fire årlige rater baseret på deres indberetninger," siger Gitte Østergaard, konsulent i Dagbladspuljen.

Dermed tyder det på, at ErhvervsBladet kan sikre sig støtte for 1. kvartal af 2009, for det bliver først omlagt til ugemagasin 18. marts. Det kan betyde, at ErhvervsBladet er berettiget til en fjerdedel af det samlede støttebeløb på ca. 8,7 mio. kr., det vil sige ca. 2,175.000 kr. og derfor "kun" mister 6,5 mio. kr.

Først i 'ugeavis-pulje' fra 2011
Med udgivelse en gang om ugen, er ErhvervsBladet med stor sandsynlighed berettiget til at ryge over i ugeavispuljen, men det kan først lade sig gøre fra 2011, fordi ansøgningsfristen er overskredet.

Støttebeløbene i ugeavispuljen er lavere, fordi oplagene også er det. Eksempelvis står Weekendavisen til at få udbetalt ca. 3,4 mio. kr. for hele 2010.

I 2009 var ErhvervsBladets støtte på det maksimale beløb på 17,2 mio. kr. men et faldende oplag har reduceret støtten. I 2. halvår 2008 var Erhvervsbladets oplag på 29.000 eksemplarer gennemsnitligt. I det seneste oplagstal for november var det på cirka 15.000, ifølge Dansk Oplagskontrol.

Erhvervsbladet kan være det første af flere dagblade, der i år vælger at udkomme færre gange ugentligt for at sænke distributionsomkostningerne og for at være bedre i tråd med læsernes behov.

Dagbladspuljens samlede støttebeløb er i 2010 indtil videre på 347 mio. kr. fordelt på 71 dagblade.

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere