MediaWatch

"Information skal have glimt i øjet og knytnæven klar"

Uddannelse, kultur, retspolitik og udland er fire nicher, hvor Information skal være nyhedsførende, lyder det fra Christian Jensen, der blev avisens chefredaktør i oktober 2010 efter en længere ledelsesjagt som følge af først Palle Weis’ og siden Bent Winthers afgang.

Uddannelse, kultur, retspolitik og udland er fire nicher, hvor Information skal være nyhedsførende, lyder det fra Christian Jensen, der blev avisens chefredaktør i oktober 2010 efter en længere ledelsesjagt som følge af først Palle Weis’ og siden Bent Winthers afgang.

Et af midlerne til at sætte sig på de fire stofområder er et nyt debatunivers på information.dk, der skydes i gang til efteråret.

Men hverken på nettet eller på papiret skal Information jage efter at være en avis i gængs forstand.

“Information er ikke et nyhedsmedie, men på de emner, vi har valgt ud, skulle vi meget gerne lave journalistik, der gør en forskel og er nyhedsgenererende. Dels er det vigtigt, at historierne kommer ud til den bredere offentlighed, så de kan føre til handling, dels er den afledte effekt at det markedsfører avisen. Det er nødvendigt, fordi vores marketingbudgetter er forsvindende små,” siger Christian Jensen.

Kampagnejournalistik skal styrkes
Når Information laver “kampagnejournalistik”, der ellers lugter lidt af fyord for den tilstræbt objektive presse, skaber det netop opmærksomhed i andre medier.

“Sammen med medarbejderne vil jeg gerne skærpe vores journalistiske profil, så vi vender tilbage til nogle grundlæggende værdier for Information. Den er jo skabt i kampen for det frie ord, og har altid gået op imod magthaverne. Det skal Information vende tilbage til, og det er allerede lykkedes i en række sager,” siger Christian Jensen og nævner sagen om Wikileaks, de statsløse palæstinensere, der førte til Birthe Rønn Hornbechs fald som integrationsminister samt læk af kinesiske partidokumenter, men også føljetonen om hvor venstrefløjen bevæger sig hen.

“Vores strategi er, at den ene kampagne skal afløse den næste, så vi aftaler med læserne at dette er det vigtigste indtil emnet er udtømt. Det signalerer, at Information er en avis, som prioriterer og som både har et glimt i øjet og en knytnæve klar, når det er nødvendigt. Vores udfordring er at finde de rigtige sager, og dernæst at finde ud af, hvornår læserne har fået nok. Det skal vi øve os på, for vi kan blive så begejstrede for en sag, at vi holder fast i den for længe,” siger Christian Jensen.

Skal Information også være mere aktivistisk?

“Det kan vi være, så længe det ikke kompromitterer vores journalistiske integritet. Man må aldrig mistænke os for at beskæftige os med en sag, fordi vi har andre interesser i den end læsernes.”

Er Politikens Irak Center et eksempel på aktivisme, der gik for langt?

“Man kan få den tanke, at journalistikken så skal fremme et sådant centers succes, og det må man ikke få, derfor holder vi os hellere ti procent længere væk fra den grænse. Har vi ikke troværdighed og integritet, har vi intet,” siger Christian Jensen.

Må aldrig ligne Politiken
Selvom avisens profil altså skal skærpes, er han ikke ubetinget enig i visse iagttageres kritik af, at Information i de senere år har mindet for meget om en mainstream-avis end en nicheavis.

“Information må aldrig nogensinde ligne Politiken eller Berlingske, for så fejler vi. Det er en daglig efterkritik, vi forholder os til. De er bedre til at lave Politiken på Politiken, vi skal være et andet bud, der flytter dagsordenen til nye erkendelser, ellers har vi ingen legitmitet,” siger Christian Jensen.

Hvad kendetegner læsernes værdifællesskab?

“Det består af emnebaserede interesser vedrørende vores fire nicher. Vores læsere er også meget deltagende og kommer, når vi holder læserarrangementer. De er optaget af bæredygtighed og solidaritet med de svage. Derudover er de typisk veluddannede, og det er et kolossalt potentiale for os at bruge den viden, de ligger inde med. Derfor skal vi arbejde systematisk med at knytte læserne tættere på vores avis og os (bl.a. via debatuniverset, red.).”

Sundt for journalistik med få ressourcer
Ligesom læserne, er journalisterne på Information også mere engagerede end journalisterne på større medier, mener Christian Jensen.

“Dem der er ansat her har ild i øjnene og vil noget med journalistikken. I skiftet fra Berlingske Tidende har det slået mig, hvor få vi er til at lave en avis seks dage om ugen - kun et par og fyrre mennesker. Det er betydeligt færre end på Berlingskes erhvervsredaktion og Politikens kulturredaktion. Men der skal ikke mange hoveder til at få den rigtige idé, og det er et sundt journalistisk vilkår med få ressourcer, for det tvinger alle til at bidrage, og halvdelen af redaktionen kan ikke have en off day. Vi er heller ikke en avis, der er styret af autoriteter, og praktikanten kan lige så godt få den rigtige idé til forsiden, som jeg kan,” siger Christian Jensen.

I kan ikke være på lønmæssigt niveau med de store mediehuse - kan I så tiltrække de bedste journalister?

“Lønudviklingen på de andre aviser står jo stille i øjeblikket, og hos os bevæger den sig trods alt, så løngabet bliver mindre, men Information bliver aldrig lønførende. Derfor kommer vi heller aldrig til at rekruttere på grund af lønnen. Vi ser på, om folk har viljen til at lave et stykke arbejde for Information, som de ikke lige så godt kunne lave for en anden avis. De skal mene noget særligt med at være her. Dem vi finder siger nej til mere lukrative aftaler på større aviser, og jeg får dagligt mange henvendelser fra journalister, der gerne vil ansættes på Information, men selvfølgelig mister vi også nogle som kan få bedre vilkår andre steder,” siger Christian Jensen.

Høster ikke folk på toppen
Information er i højere grad en “talentfabrik” end en avis, der høster folk, når de er på toppen, for det kræver en topløn, som avisen ikke kan levere. Fordelen er, at det gør arbejdet som chefredaktør mere interessant, mener Christian Jensen.

“Det er i tilblivelsen af en karriere, at de nye erkendelser bliver gjort, og at der er et enormt engagement, og som chefredaktør er det allervigtigste at forløse hver medarbejders journalistiske talent så langt som det rækker, så vi lever af at opdage det, før det er udfoldet,” siger Christian Jensen.

Han kom dog selv fra en toppost på Berlingske Tidende som del af chefredaktionen og chef for gravergruppen, der vandt en Cavlingpris i 2008. Når han kunne lokkes til at udskifte Pilestræde med St. Kongensgade spillede det ind, at et jobskifte skulle være noget helt nyt frem for et skift til en konkurrerende morgenavis, siger han.

Logisk med partifarvede avis-debattører
Morgenaviserne og deres politiske slagside har for nylig stået for skud i Information på baggrund af udtalelser fra Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen, som ikke mener, at de borgerlige aviser giver nok plads til venstreorienterede debattører og vinkler. Den pointe blev bakket op af Mogens Lykketoft som også nævnte, at der er en politisk bias til fordel for den borgerlige side i disse aviser.

Christian Jensen går med til, at aviserne har nogle værdipolitiske rødder, der for Informations vedkommende kan kaldes centrum-venstre. Men han er ikke enig i Henrik Sass Larsens kritik af avisernes politiske præferencer.

“Skal man placere Information i forhold til de emner, vi tager op og vores tilgang til dem, er vi en centrum-venstre avis, men det styrer ikke vores tænkning. Og det er ikke noget centrum-venstre-politikerne mærker som noget positivt, for de mener hele tiden, at vi er efter dem. Og det er vi også, for vi skeler ikke til partipolitik. Men debatten i Information er præget centrum-venstre holdninger, og den er primært borgerlig i Berlingske og Jyllands-Posten. Det er da logisk, men det betyder jo ikke, at andre ikke kan komme til orde.”

Men når der er flest aviser med et udgangspunkt i borgerlige værdier, sker der så ikke en samlet skævvridning af debatten?

“Nej, så må venstrefløjen jo rejse sig og udtrykke sin holdning. Ingen aviser ensretter debatten, det er ikke en rigtig kritik,” siger Christian Jensen og understreger, at bølgerne går højt på Information, når det gælder holdninger og vinkler.

“Vi kan sagtens have to holdninger til en sag, som bliver udtrykt af to lederskribenter. Vi drøfter hele tiden internt, hvad vi mener, og vi er sjældent enige. Det skal en avis jo heller ikke være, den lever af holdninger der brydes, for det skaber de rigtige ideer til journalistikken.”

Journalister skal både kunne news og views
Når det gælder adskillelsen af news og views - eller nyheder og holdninger, kommer den anderledes til udtryk i Information end på større aviser, siger Christian Jensen.

“På Information kan man både skrive artikler og ledere om de samme artikler. De to genrer kan vores journalister godt holde adskilt, og det kan vores læsere også. Der skal jo ikke skrives private holdninger, men personlige holdninger funderet på argumentation. Andre medier har større skel i mellem dem der skriver ledende artikler, og dem der skriver journalistiske artikler, men vores medarbejderantal gør, at alle må trække og ingen kan være usynlige,” siger Christian Jensen.

Når han har været endnu et år på Information er målene, at avisens nye måde at lave onlinemedie på er slået igennem, og at printavisens niche og emnevalg står mere skarpt end i dag.

“Vi står forhåbentlig også med en avis, der stadig er med til at udvikle det journalistiske talent, og med et medie, der ikke er ramt af ændringer i mediestøtten,” slutter Christian Jensen med henvisning til de forslag til en ny mediestøtte, der offentliggøres af Medieudvalget 1. oktober.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

Se flere jobs