MediaWatch

DR-ledelsen skal begrunde nye større initiativer

Ny procedure skal sikre at nye digitale initiativer er kerne public service opgaver, men vil ikke beskytte kommerciel sektor. Public service kontrakten i det nye medieforlig kræver, at DR skal underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en intern prøve - en "værditest" - for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. Det betyder, at når DR planlægger at lancere en ny tjeneste af en vis, omfattende karakter, skal DR selv vurdere, om tjenesten opfylder kulturelle, demokratiske eller sociale behov. Når DR har overbevist sig selv, skal DR forelægge testen for Radio- og tv-nævnet, som efter et møde med DR kommenterer den, men uanset Nævnets kommentar er det DRs bestyrelse, der træffer den endelige afgørelse. Det må forventes, at de nye tjenester især findes på nye platforme, men initiativer på almindelig broadcast radio og tv kan også komme i søgelyset, vurderer Mediesekretariatets direktør, Erik Nordahl Svendsen, overfor MediaWatch. Det står klart, at Nævnet ikke skal tage stilling til nye tjenesters mulige negative konkurrencevirkninger overfor de kommercielle aktører på markedet. Medieforsker Per Jauert har svært ved at se noget revolutionerende i den nye praksis. Han vurderer, at armslængdeprincippet er intakt. I hvert fald baseret på beskrivelsen af værditesten med hensyn til de procedurer, som skal følges og placeringen af det endelige ansvar i DRs ledelse. Han finder, at en grundig diskussion af nye tjenester og deres relation til kulturelle, demokratiske og sociale behov er en fornuftig afbalancering i forhold til en ren teknologifiksering eller teknologideterminisme. "Det afgørende bliver, hvordan ordningen praktiseres og hvor mange og hvilke politikere der synes, de skal blande sig i Radio- og Tv-nævnets indstillinger og DRs afgørelser, om dette eller hint initiativ nu også er public service. Fortsætter eller skærpes det nuværende politiske pres mod DR, kan værditesten medvirke til at øge den interne selvcensur i DR," vurderer han overfor MediaWatch.

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere