MediaWatch

Radioauktion først til juni

Det ledige frekvenssæt, som Sky Radio efterlod, kommer næppe på auktion før juni, præcis tre år efter den oprindelige auktion. "Der er ingen tvivl om hensigten: De ledige frekvenser skal udbydes så hurtigt, det kan lade sig gøre," siger Christian Scherfig, formand for Radio- og tv-nævnet, til MediaWatch. En hurtig auktion er på grund af den såkaldte tabsbegrænsningspligt af interesse for såvel staten som for Sky Radio, der så kan regne med, at den kommende aktør overtager forpligtigelsen til at betale i hvert fald en del af de koncessionsafgifter, Sky Radio ellers skylder staten. "Der er visse formalia, der skal overholdes, men målet er helt klart, at frekvenserne har fået en ny ejer eller ejere, før vi går på sommerferie," siger nævnsformanden. Radio- og tv-nævnet forventer, at tidsplanen ser således ud: I løbet af januar-februar ventes det, at en ny bekendtgørelse har været til høring og er behandlet af politikerne. Det betyder, at et udbudsmateriale kan offentliggøres i marts-april, og interesserede aktører vil kunne tilmelde sig auktionen i slutningen af maj. Således når man frem til, at auktionen først kan gennemføres i juni. Det er forligsparternes opgave at revidere teksten i udbudsmaterialet, hvilket de har bebudet, at de vil gøre. Blandt andet vil man præcisere kravene til nyhedsdækning. I den forbindelse kan politikerne trække på Radio- og tv-nævnet og Mediesekretariatet, der har haft Sky Radio tæt inde på livet. "Radio- og tv-nævnet og Mediesekretariatet har jo stor viden og erfaring fra Sky Radios hidtidige forløb, så vi står til disposition for kulturministeren," siger Christian Scherfig. Sagen om statens krav overfor Sky Radio om betaling af koncessionsafgiften for perioden frem til 2011 kører separat. Kravet er rundt regnet 300 mio. kr. "Vi afventer, om Sky Radio eventuelt fremkommer med indsigelser overfor det betalingskrav," oplyser Christian Scherfig. Gør Sky Radio det, kan sagen meget vel trække ud i flere år.

Mere fra MediaWatch

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs