MediaWatch

Debat: Dansk Erhverv og tv-distributører bør tage et faktatjek om TV 2's hovedkanal

Brugerbetalingen på TV 2's hoved- og public service-kanal gavner også tv-distributørerne, skriver TV 2's adm. direktør, Anne Stig Engdal Christinsen i dette debatindlæg, efter Dansk Erhverv og Danske Mediedistributører har opfordet til, at prisen på TV 2's hovedkanal fastfryses.

Foto: Miklos Szabo/TV 2

DEBAT | Jeg har læst udmeldingen fra Dansk Erhverv (der opfordrer til at undlade prisstigning på hovedkanalen, red.) med interesse, men især med forundring. Jeg må konstatere, at Dansk Erhverv i denne sag repræsenterer en snæver partsinteresse i form af en række medieaktører, blandt andet TV 2's direkte konkurrenter og de tv-distributører, som vi forhandler vores priser med.

Flere af disse aktører har i sagens natur en meget stor interesse i, at TV 2 ikke hæver sine priser. Alt andet ville være overraskende. Konkurrencen på tv-markedet er hårdere end nogensinde, og hvis TV 2 stækkes i denne konkurrence, vil det gavne både tv-distributørerne og vores kommercielle konkurrenter. Det er især i det lys, man skal se deres interesse i at begrænse TV 2 – og ikke på vegne af seerne og borgerne. De selvsamme konkurrenter og samarbejdspartnere arbejder selv meget målbevidst med prisstigninger i egen forretning og wholesale til distributører, hvilket er helt naturligt at gøre på et abonnementsmarked, så her handler TV 2 fuldstændig markedskonformt.

TV 2 opererer som statsligt aktieselskab på fuldt kommercielle vilkår i en konkurrencepræget industri – ja, faktisk har vi siden 2012 endda prissat hovedkanalen forsigtigt og væsentligt under markedsprisen, når man sammenligner med konkurrerende kanaler og deres indhold.

Derfor glæder det mig, at repræsentanterne fra Dansk Erhverv trods alt anerkender, at hovedkanalens pris ikke er høj i forhold til de kommercielle konkurrenter og kanalens faktiske værdi. Men jeg har svært ved at forstå påstanden om, at TV 2 tjener "styrtende med penge" på abonnement på hovedkanalen. Abonnementsindtægterne repræsenterer kun ca. 30 pct. af hovedkanalens indtægter, og provenuet har været uændret siden 2015. Reklameindtægterne er fortsat den overvejende indtægtskilde, selvom denne er under stort pres.

Mister over 100.000 kunder

Den seneste aftale på hovedkanalen indebar en månedlig prisstigning på 1 krone månedligt i hvert af årene 2018, 2019 og 2020, hvor prisen nu er 18 kr. (+ moms) pr. måned. Dette har ikke øget TV 2's abonnementsindtægter på hovedkanalen, tværtimod.

Hovedkanalen mister mere end 100.000 kunder hvert eneste år, og det er desværre en stigende tendens, som rammer bredt hos alle aktører på grund af de store ændringer i forbrugeradfærden. Dette fald i antal husstande gør, at TV 2 ikke opnår et voksende provenu fra abonnement på hovedkanalen på trods af prisstigninger. Tabet af kunder rammer alle aktører – også vores konkurrenter. TV 2 agerer ikke anderledes end dem, når vi regulerer prisen med det formål at værne mod et fald i provenuet.

I øvrigt favner Dansk Erhverv ikke den væsentlige dimension om, hvad man faktisk får for pengene, ligesom TV 2's centrale rolle i økosystemet omkring tv-indhold heller ikke berøres.

Alene fra 2017 til 2019 har TV 2 øget sine samlede indholdsinvesteringer med 12 pct. til et pænt stykke over 2 mia. kr. I 2019 indkøbte TV 2 for 775 mio. kr. hos eksterne producenter, hvilket gør TV 2 til en helt central bidragsyder til understøttelse af dansk kvalitetsindhold – penge, som især er sikret fra abonnementsindtægterne på hovedkanalen.

Det er indholdsinvesteringer og dansk kvalitetsindhold, som også kommer distributørerne og distributørernes kunder til gode, uanset om det gælder hovedkanalen eller nichekanalerne. Et fald i TV 2's provenu vil ramme værdikæden, TV 2, udbredelsen af dansk kvalitetsindhold – ja, i det hele taget påføre destruktiv skade, som først og fremmest vil være til gavn for de internationale streaminggiganter.

Vil accelerere frafald

Påstanden om, at prisindeksering på hovedkanalen er en profit/pengemaskine, har intet hold i virkeligheden – TV 2 bruger flere og flere penge på at forbedre sit tilbud til de danske tv-distributører, tv-kunder og seere, og det er vores intention fortsat at gøre. Distributørerne kunne også anerkende, at TV 2's stærke hovedkanal rent faktisk bidrager til at fastholde salget af tv-pakker.

Uden TV 2's hovedkanal – eller med en meget svækket hovedkanal – ville det blot accelerere cable cutting på den lange bane. Lige nu tænker Dansk Erhverv og distributørerne på den helt korte bane for at se, om de kan spare lidt penge på deres indholdsomkostninger i næste års regnskab. Det er ærligt talt ikke særligt visionært på vegne af dansk indhold.

Det er derudover væsentligt at holde sig for øje, at hvis konkurrenternes bestræbelser handler om at stække TV 2, har bestræbelserne også det resultat, at TV 2 stækkes som aktør på sportsrettighedsmarkedet, hvilket vil give mere plads og mindre konkurrence til de tilbageværende. Dette vil først og fremmest komme netop de aktører til gode, som plæderer for, at "grænsen er nået". Det er smart – men motiverne er gennemskuelige.

Detaljen om det såkaldte portabilitetsgebyr er i øvrigt også helt afmarcheret – da det dækker rettigheder til to forskellige adgange: én via kabel-tv m.v. og én via internet. TV 2 Play sælger kun én adgang til TV 2 hovedkanalen via internet til 49 kr. om måneden – dvs. godt 40 kr. eksl. moms. Det er mere end det dobbelte af det beløb, som distributørerne afregner engros til TV 2.

Sportsindkøb belaster ikke

Jeg vil i det hele taget opfordre til, at hvis man insisterer på at føre prisdiskussioner i offentligheden, må man have fakta på plads. Det går eksempelvis galt, når Dansk Erhverv nævner, at TV 2 har indkøbt sportsrettigheder. En rettighed som Europa League har intet at gøre med hovedkanalens økonomi, men er indkøbt til og sendes på TV 2's to sportskanaler og TV 2 Play. I øvrigt er det generelt en misforståelse, at sportsrettigheder belaster økonomierne hos tv-kanalerne. Sportsrettigheder er selvfølgelig ikke en udgift. De er investeringer, der har til formål at skabe værdi. Man belaster derfor ikke sin økonomi med indkøb af indhold, man gavner sin økonomi.

Dog er premium sportsrettigheder som fx Champions League og Premier League, som Nent (Nordic Entertainment Group, red.) har erhvervet og for så vidt angår Premier League indgået i samarbejde med Yousee om, helt generelt på himmelflugt, så det betyder ganske rigtigt noget for den pris, forbrugerne bliver mødt med.

Som ansvarlig TV 2-ledelse opererer vi ikke blot i et étårigt perspektiv på baggrund af et økonomisk flot 2019. Som ledelse arbejder vi naturligvis i et længere perspektiv, så TV 2 også i fremtiden kan sikre dansk indhold af høj kvalitet uanset ændringer i forbrugeradfærd, og så vi også i årene, der kommer, vil være i stand til at øge vores indholdsinvesteringer til gavn for det danske produktionsmiljø og til gavn for ikke mindst danskerne.

Prisstigninger for hovedkanalen er et ansvar for TV 2's ledelse. Dette respekteres også af vores ejere. Proces og formalia for den del går forud for udmelding fra vores side.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Radio Loud er snart no more, mens sportslisten skal genoplives, hvis det står til kulturministeren. Brancheorganisationer råbte vagt i gevær over nyt lovforslag om moms på rettigheder, en tv-status blev gjort op, og Frankfurt Bogmesse vendte tilbage i fysisk form. Alt det og meget mere i ugens overblik over slagets gang i mediebranchen. (Rettet)

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs