MediaWatch

Radiobejlere vil have skruet på reklamereglerne for FM4

12 minutters reklamer i døgnet forslår som en skrædder i helvede, mener flere aktører, der har afgivet høringssvar forud for udbuddet af FM4-kanal. Krav til placeringen af redaktionelle medarbejdere får også kritiske bemærkninger med på vejen.

Foto: Ritzau Scanpix/Politiken/Peter Hove Olesen

12 minutters reklame fordelt på enten to eller tre daglige reklameblokke. Det er, hvad FM4-radiokanalen, som Radio24syv i dag har sendetilladelsen til, får mulighed for at fylde i sendefladen, hvis et udkast fra Kulturministeriet til det kommende udbud af kanalen bliver til virkelighed.

Som reglerne er i dag, har Radio24syv ikke lov til at sende reklamer. Forslaget om at tillade reklamer i sendefladen skal ses i sammenhæng med, at det statslige tilskud til FM4 foreslås sænket – fra 95,3 mio. kr. i 2018 faldende til 84,7 mio. kr. årligt i perioden 2023-2027, hvor den kommende sendetilladelse udløber.

Men adgangen til reklame er ikke nok til at kompensere for det lavere statslige tilskud. Sådan lyder det fra flere aktører, som i høringen af udkastet til de nye FM4-rammer har givet deres mening til kende.

Synspunktet kommer bl.a. fra Radio24syv. 12 minutters reklame dagligt fordelt på to eller tre reklameblokke vil betyde reklameblokke af hhv. seks og fire minutters varighed – og det er for meget, mener den nuværende tilladelseshaver af FM4.

"Det er ikke hensigtsmæssigt med en så detaljeret styring af tilladelseshavers muligheder for at anvende reklamer. For det første er reklameblokke af den foreslåede varighed en direkte hæmsko i sendefladen. Længden vil medføre et betydeligt lyttertab og gøre radiokanalen uattraktiv både i forhold til lyttere og annoncørerne. For det andet er tidsrammen på 12 minutter ikke anvendelig i forhold til tilladelseshavers muligheder for at udbyde reklamer i forbindelse med de podcasts, der ifølge [udkastet til bekendtgørelsen] kan produceres," skriver Radio24syv i sit høringssvar og noterer videre, at potentialet i reklameindtægter på FM4 "ikke skal overvurderes".

Radioselskabet foreslår i stedet, at det selskab, der får FM4-tilladelsen, selv må tilrettelægge antallet af reklameminutter, og hvor lange reklameblokkene skal være.

For få reklameindtægter

De private mediers brancheforening, Danske Medier, anslår i sit høringssvar, at 12 minutters reklame i døgnet kan give indtægter for 1-2 mio. kr. om året. Jim Receveur, adm. direktør for Bauer Media, Danmarks største kommercielle radioselskab, har tidligere over for MediaWatch anslået, at reklamer i den foreslåede mængde kan kaste højest 2 mio. kr. årligt af sig.

Nordic Entertainment Group (NENT), der i Danmark mest gør sig inden for levende billeder med bl.a. TV3-kanalerne, Viaplay og Viafree, men i Norge og Sverige også driver radiokanaler, mener også, at der bør gives albuerum til flere reklameindtægter – de 12 min. skal veksles til mere end en time dagligt.

"En sådan begrænsning (på 12 minutter dagligt, red.) vil sikre, at den nye kanal adskiller sig fra de øvrige kommercielle kanaler, men desværre vil det også betyde, at kanalen i realiteten vil have svært ved at blive attraktiv for annoncørerne. Det er nødvendigt, at kravet løsnes, således at koncessionshaver eksempelvis kan have op til fire minutters reklameblok pr. time – stadig kun mellem programmerne. Dette vil understøtte mulighederne for at skabe en bæredygtig kommerciel forretning og samtidig fastholde kanalens unikke udtryk og sikre, at den adskiller sig fra de øvrige reklamebårne kanaler," skriver NENT i sit høringssvar.

Bauer Media har tidligere over for MediaWatch vurderet, at det klart største kommercielle potentiale for FM4 ikke ligger i reklamer, men derimod i sponsorering af programmer. Selskabet skriver i sit høringssvar, at selskabet ønsker klarere regler om bl.a. sponsorerede programmer i sendefladen for FM4-kanalen. Hér er udkastet til bekendtgørelsen ikke videre detaljeret.

"Hvis det er tilladt, mener vi, at det skal defineres, om der er en grænse for, hvor mange sponsorater der maksimalt må indgå i hvert program, ligesom antallet af reklameminutter per døgn er defineret," skriver Bauer Media i høringssvaret.

Kritik af lokalitetskrav

Et andet gennemgående tema i høringssvarene er de foreslåede krav til FM4's geografiske placering. I udkastet til kanalens rammer lyder det, at 60 pct. af de redaktionelle medarbejdere og hovedparten af medarbejderne i nyheds- og aktualitetsredaktionen skal have arbejdsplads 110 km uden for Københavns centrum.

Dét krav taler flere imod. Radio24syv skriver i sit høringssvar, at selskabet anser kravene til geografi som "unødvendige, fordyrende og udtryk for forkert detailstyring af et uafhængigt medie". NENT er også imod lokalitetskravet, ligesom Dansk Journalistforbund (DJ) stemmer i:

"Det er DJ's grundlæggende opfattelse, at Folketingets politikere bør nøjes med at udstikke de overordnede rammer, inklusive de økonomiske rammer, og afholde sig fra at være for detaljeret i formuleringen af programmernes indhold, kanalernes geografiske placering osv.," skriver forbundet i sit høringssvar.

Flere vil sprede FM-ejerskaber

Flere aktører mener også, at udbuddet af FM4 bør sikre en vis spredning af sendetilladelserne til radio. Som MediaWatch tidligere har beskrevet, mener Danske Medier, at tilladelserne til de tre statsligt udbudte kanaler FM4, FM5 og FM6 bør fordeles på flere forskellige aktører, hvis der følger mulighed for reklame med FM4-tilladelsen. Det vil i praksis udelukke Bauer Media, der i forvejen står bag FM5 og FM6, fra at overtage FM4. Det samme mener NENT, fremgår det af selskabets høringssvar.

"Selvom lytningen på FM er faldende, er det en nødvendig forudsætning for en stærk national markedsposition, at man har en FM-frekvens. Det er derfor de aktører, som besidder de statsligt tildelte FM-frekvenser, som dominerer markedet. Skal staten således understøtte et mangfoldigt radiomarked til glæde for mediet, samfundet og lytterne, er det nødvendigt at sikre, at der ikke opstår et kommercielt monopol på landsdækkende radio, hvor det reelt er umuligt for nye aktører at få fodfæste," skriver NENT i høringssvaret og fortsætter:

"NENT vil derfor opfordre til, at der indlægges en yderligere begrænsning: Såfremt en virksomhed allerede råder over to af de nationale FM-frekvenser, kan denne ikke meddeles tilladelse til drift af FM4. I praksis vil dette betyde, at Bauer Media i denne omgang afskæres muligheden for at byde på FM4, da virksomheden i dag råder over både FM5 og FM6. En anden mulighed ville være at indføre en begrænsning, hvor aktører, der har eksempelvis over 70 pct. af den kommercielle radiolytning, ikke kan meddeles statslig støtte eller nye FM-frekvenser."

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør sig lignende overvejelser i sit høringssvar.

"Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at det kan være hensigtsmæssigt at indføre konkurrencemæssige hensyn som et af tildelingskriterierne ved udbud af public-service kanaler, herunder også i relation til fx den nye public service-kanal og den femte FM-kanal, for derved at mindske risikoen for at én aktør fx får alle kanalerne."

NENT ønsker andre nyhedskrav

Blandt andre ønsker til det kommende udbud, som aktørerne gør opmærksom på i deres høringssvar, er et ønske fra NENT om at skrue på det foreslåede krav til nyheder på FM4. I udkastet lægges der fra Kulturministeriets side op til, der skal sendes mindst fem minutters nyheder hver time fra kl. 6-24.

Dét krav foreslår NENT at bløde op.

"En god radiokanal fortæller om nyhederne, når de finder sted, og venter ikke nødvendigvis, til klokken bliver hel. Dermed sikres det, at lytterne får nyhederne lige så hurtigt, som de kan få dem på andre medier, deres mobiltelefon og internettet. Lange nyhedsudsendelser på hele klokkeslæt vil ofte indeholde mange gentagelser, og forslaget er derfor, at kravet i stedet ændres til, at der fortsat skal være minimum 5 minutters nyhed per time, men at disse ikke nødvendigvis skal udsendes i en samlet blok," skriver NENT.

Specifikke ønsker er der også fra Radio24syv til de enkelte produktionskrav, som Kulturministeriet lægger op til. Det gælder bl.a. produktionen af satireindhold, debatprogrammer og reportage og montage.

Blandt Radio24syvs øvrige ønsker er, at der bliver åbnet op for, at FM4-kanalen kan kræve betaling for podcasts hurtigere, end Kulturministeriet foreslår. Ministeriets oplæg er, at programmer fra FM4 kan lægges bag betalingsmur som podcasts, 14 dage efter de er blevet sendt. Radio24syv ønsker, at tidsrummet sættes ned til 24 timer.

FM4-tilladelsen ventes at blive sendt i udbud 1. marts. Radio24syv nuværende sendetilladelse udløber 31. oktober.

Mere fra MediaWatch

Ny "lytterobot" skal genkende musik i DR-programmer

DR har fuldautomatiseret processen med at notere, hvilket musik der bliver brugt i radioprogrammer og podcasts. Løsningen kan også bruges til at indsamle data om kønsbalancen blandt kunstnerne, der bliver spillet på DR’s kanaler.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs