MediaWatch

Ekstra hånd under dagbladene

De opsparede midler på cirka 50 mio. kr. i Dagbladsnævnet føres ikke over i det nye Medienævn men reserveres til saneringsstøtte til lukningstruede dagblade.

Dagbladsnævnet skal ifølge Mediestøtteudvalgets anbefalinger laves om til et Mediestøttenævn, hvis årlige støtte skal tilbage på det tidligere niveau på cirka 14 mio. kr.

Støtten har i de senere år været beskåret til omkring seks mio. kr. årligt på Finansloven, fordi Nævnet havde for mange ubrugte midler, som på et tidspunkt løb op i 70 mio. kr.

Grunden til, at Nævnet brændte inde med så mange penge er, at det kun må støtte omlægning, etablering og sanering af trykte dagblade. Derfor håber formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård, der sidder med i Dagbladsnævnet, at politikerne vil hæve støtten.

“Jeg anbefaler den nye regering, at de bringer Nævnet tilbage på det gamle niveau. Vi har måttet sige nej til ansøgninger, som var spændende, fordi vi var begrænset af print. Nu er der nye muligheder for at få danske medier på forkant. Vores muligheder har været alt for begrænsede,” siger Mogens Blicher Bjerregård.

Pengene kan til gengæld hurtigt få ben at gå på med det nye Medienævn - for der kan både trykte medier og onlinemedier søge penge.

I regner med cirka 12 millioner kroner årligt til Innovationspuljen - det er vel ikke meget, når både trykte og digitale medier kan søge i modsætning til i dag, hvor kun trykte dagblade kan søge penge?

“Nej, men hvis politikerne kan få den oprindelige støtte til Dagbladsnævnet tilbage på 14 mio. kr. og når man medtager de seks mio. kr., vi selv har fundet, er vi oppe på 20 mio. kr. Og kan man så derudover finde støttemidler vil det være en fordel, for eksempel ved at overføre værditabet på nulmomsen til puljen.”

De seks mio. kr. har Udvalget fundet ved det såkaldte titel-loft på 20 mio. kr. Det vil sige, at ingen titel kan modtage mere end 20 mio. kr. fra hovedordningen.

“De penge tog vi fra produktionsstøtten og overførte til innovationspuljen, for de dagblade, der kom til at betale for det var i forvejen dem, der får mere støtte ud af omlægningen. Derfor var der enighed i Udvalget om, at det var en måde, hvorpå man kunne give nogle flere muskler til Innovationspuljen.”

Hvad sker der så med puljen på ubrugte midler på cirka 50 mio. kr.?

“De bliver reserveret til saneringsstøtte til aviser. De var oprindeligt beregnet til aviser, og kommer en avis i problemer, så er der penge til det.”

Det vil sige, at hvis der er utilsigtede konsekvenser af omlægningen, som kan true nogle dagblade, så er der hjælp at hente?

“Ja, hvis det fører til, at nogle dagblade har brug for saneringsstøtte er der hjælp at hente.”

- TBH

Mere fra MediaWatch

ViacomCBS sælger studiebygninger i milliardhandel

Den amerikanske mediekoncern ViacomCBS skiller sig af med over en million kvadratmeter studieområder og -bygninger, som har dannet ramme om et væld af tv-shows og optagelser af serier og film siden 1928.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs