MediaWatch

Mediestøtteudvalg i hård slutspurt

Mange spørgsmål står uafklaret tilbage før Dyremose-udvalgets slutspurt frem mod deadline for afrapportering den 1. oktober.

Mediestøtteudvalget under Henning Dyremose får et par travle måneder frem mod 1. oktober, hvor den afsluttende rapport med forslag til ændringer af de nuværende støtteordninger skal ligge på kulturministerens bord.

Ifølge MediaWatch oplysninger foreligger der nu en "grovskitse," men der er stadig mange uafklarede spørgsmål, som udvalget skal diskutere på foreløbig fire planlagte heldagsmøder i august og september.

Arbejdet bliver ikke nødvendigvis lettere af, at udvalget ikke ved, hvem der sidder som kulturminister, når ét eller flere af forslagene skal udmøntes, og det kommende valg risikerer også at forsinke processen frem mod den forventede øgede platformsneutralitet i mediestøtten.

Den mest sandsynlige udgang vil være, at en ny regering højest kan nå at lave mindre justeringer med virkning fra 1. januar 2012. Det kunne for eksempel blive en ændring af Dagbladsnævnet til et Medienævn, hvor også netmedier kan søge støtte. Det kan give tiltrængt luft til medier som Avisen.dk - men der vil ikke blive flytte mange millioner ved den lejlighed.

Men udvalget vil ifølge kilder tæt på arbejdet også komme med mere "visionære" og "vidtgående" forslag, som blandt andet kunne omfatte en omlægning af distributionsstøtten. Den del vil dog næppe stå øverst på en ny regerings dagsorden midt i forhandlinger om finanslov m.m., og det er derfor mest sandsynligt, at ændringer tidligst vil kunne træde i kraft per 1. januar 2013.

Udvalget har foreløbig heller ikke diskuteret dagbladenes nulmoms - ét af de mest følsomme og mest besværlige emner. Følsomt fordi dagbladene kraftigt advarer om, at de ikke kan undvære nulmomsen, som af andre anses for at være konkurrenceforvridende - og besværlig, fordi ændringer af den nuværende ordning skal godkendes i EU.

Mere fra MediaWatch

"Helt generelt synes jeg selvfølgelig, at vi chefredaktører skal stille op"

Principielt bør mediechefer også stille op til kritiske interviews, når medierne forventer det samme af fx politikere, mener Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, efter kritik fra tidl. statsminister af manglende interviews med B.T.'s ansv. chefredaktør Michael Dyrby i kølvandet på dokumentarfilmen om metoo på TV 2.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs