MediaWatch

Lokale radio- og tv-stationer har misbrugt offentlige tilskud

Ifølge Radio- og tv-nævnets årsberetning har både en lokal ikkekommerciel radiostation og -tv-station fået inddraget deres sendetilladelser i det forgangne år, efter de har enten misbrugt eller haft udgifter ”med karakter af privatforbrug”. Særligt kritisk tilsyn med de lokale radio- og tv-stationer har også ført til en række tilbagebetalingskrav i årets løb.

Foto: Thomas Borberg

To gange i løbet af det forgangne år har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i folkemunde kendt som bagmandspolitiet, været involveret i tilsynssager mod en lokal ikkekommerciel radio- eller tv-station på grund af misbrug af offentlige tilskudsmidler.

Det fremgår af den netop offentliggjorte årsberetning for 2021 fra Radio- og tv-nævnet, der fører tilsyn med bl.a. public service-medier og lokale radio- og tv-stationer anført af formand Søren Sandfeld Jakobsen.

I årsberetningen gennemgår nævnet sine væsentligste nedslagspunkter for det forgangne år, og her lyder det, at nævnet i flere tilfælde har inddraget sendetilladelser og opkrævet tilbagebetaling af tilskud fra de foreninger, der årligt modtager tilskud fra staten til at sende ikkekommercielt radio- og tv-indhold til lokalområder i Danmark. Og i hvert fald to tilfælde har bagmandspolitiet været involveret.

Karakter af privatforbrug

I april underrettede SØIK nævnet om en mistanke om misbrug af offentlige tilskudsmidler på lokalradioen Radio Kultur. På den baggrund indledte Radio- og tv-nævnet tilsyn med radioens programvirksomhed og regnskab.

Ud over, at Radio Kultur ikke har levet op til forpligtelsen om lokalt indhold, konstaterer Radio- og tv-nævnet ved gennemgang af bilag, at foreningen ikke har brugt sine tilskudsmidler i overensstemmelse med kravene, og ”at flere udgifter havde karakter af privatforbrug,” lyder det i årsberetningen.

Radio Kultur har opereret siden 2018 og har i årene modtaget mellem 130.522 kr. og 139.280 kr.

”Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om at inddrage Radio Kulturs sendetilladelse, samt at rejse et tilbagebetalingskrav for hele den periode radioen havde haft sendetilladelse,” lyder det i årsberetningen underskrevet af Søren Sandfeld Jakobsen.

I alt skal foreningen bag den ikkekommercielle lokalradio tilbagebetale 402.830,62 kr.

Groft misbrug

I slutningen af 2021 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse i en anden sag, der udsprang af en anmeldelse fra SØIK. Denne gang var det lokalradioen Citytv Copenhagen, der havde været sat under skærpet tilsyn siden foråret, fordi nævnet mente, der var risiko for, at Citytv Copenhagen ikke overholdt betingelserne for tilskud.

”Ved det skærpede tilsyn i 2021 fandt nævnet, at Citytv Copenhagen ikke var i stand til at tilvejebringe fyldestgørende oplysninger, samt et groft misbrug af det udbetalte driftstilskud til foreningen,” konstaterer nævnet i sin årsrapport.

I afgørelsen fra november fremgår det, at det var foreningens tidligere formand, der i 2020 stod bag det ”grove misbrug” af de offentlige tilskudskroner. Radio- og tv-nævnet har derfor inddraget tv-stationens programtilladelse til ikkekommercielt tv.

Derudover traf nævnet afgørelse om, at al tilskud fra andet halvår af 2020 samt det fulde tilskud for 2021 bortfaldt, mens der blev udstedt et tilbagebetalingskrav for driftstilskuddet udbetalt for første del af 2020.

I afgørelsen fremgår det, at det er et tilskud på næsten 1,2 mio. kr., der bortfaldt, mens nævnet har krævet 392.003,72 kr. i tilbagebetaling for første halvår af 2020.

Kritisk granskning af årsregnskaber

Radio- og tv-nævnet har i 2021 fortsat foregående års særlige kritiske gennemgang af ikkekommercielle radio- og tv-stationers årsregnskaber. Det blev besluttet i maj 2021, efter at nævnet de to foregående år har haft særskilt fokus på de økonomiske redegørelser fra foreningerne bag.

”Nævnet kunne i forbindelse med tilsynet med årsregnskaberne konstatere, at foreningerne havde anvendt udbetalte tilskudsmidler til at betale virksomheder, andre foreninger m.v. for produktionsydelser i forbindelse med stationernes programvirksomhed, hvilket nævnet fandt var i strid med kravet om egenproduktion,” lyder det i årsberetningen.

På den baggrund blev det i løbet af året også rejst en række tilbagebetalingskrav af de offentlige støttekroner.

Bl.a. til Foreningen Pitch, hvor nævnet vurderede, at foreningen skal tilbagebetale 413.426 kr. for manglende overholdelse af krav om egenproduktion og i stedet fået foreningen Media One til at producere sine programmer.

Tilsvarende øvelse er gennemført for Foreningen Tvdot, der på baggrund af årsregnskabet for 2019 har fået tilbagebetalingskrav på 815.587,7 kr., ligesom foreningen Dit Lokal Tv skal tilbagebetale 405.652 kr. for også at have udlagt en del af sin egenproduktion til eksterne i 2020.

Ligeledes skal foreningen Tvung tilbagebetale 776.092,2 kr. - også for manglende overholdelse af krav om egenproduktion af stationens programmer. Nævnet indskærpede i oktober, at foreningen skulle ændre praksis. Det er ifølge årsberetningen sket, og Tvung har derfor kunnet få driftstilskud for 2022, lyder det.

41 tilsyn

I alt førte nævnet tilsyn med 41 MUX-1-foreningers årsregnskaber for 2020. 29 foreninger fik godkendt dem. Én enkelt har fået inddraget programtilladelsen, fire modtog tilbagebetalingskrav, mens syv kunne godkendes efter en længere udredning.

Den årlige tilskudspulje til ikkekommerciel lokalradio og -tv er vedtaget af partierne bag den mediepolitiskeaftale for 2019-2023. Tilskuddet er udelukkende til stationernes drift.

På finansloven 2021 var der i lighed med 2020 afsat 45,8 mio. kr. til fordeling til formålet. 40 pct. blev tildelt lokalradio og de resterende 60 pct. til lokal-tv. Tilskudsbeløb, der tilbagebetales, bliver fordelt mellem de tilskudsberettigede stationer. Det var i 2021 1,69 mio. kr.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Illustreret Videnskab hentede ny chefredaktør med fortid på B.T., Sam Productions meldte om sikker sejlads gennem 2021, inden modvind ramte i 2022, og rundspørge viste begrænset vilje til at betale for podcasts. Dét og meget mere kan du blive klogere på i denne uges overflyvning over mediebranchen.

Flertal vil af med spilreklamer

Et flertal af den danske befolkning mener, at spilreklamer bør forbydes. Det viser en meningsmåling, som Jyllands-Posten har fået lavet.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs