Kamp om magt og indflydelse - TV Management

MediaWatch

TV-stationernes bestyrelser er stadig mere vigtige våben i kampen for at tiltrække sig magt og indflydelse. Mens Danmarks Radio gennem udpegelsesproceduren til sin bestyrelse har en meget tæt kontakt til lovgiverne på Christiansborg (Folketinget udpeger ni af de 11 medlemmer) udpeges otte af 11 medlemmer af TV2s bestyrelse af kulturministeren, og er derfor lidt mere svag i den politiske sfære. TV3 og TvDanmark lever helt op til deres mål om at være kommercielle tv-stationer, og det sker med henholdsvis adm. direktør Asger Aamund og direktøren og filmmanden Jesper Smith som bestyrelsesformænd.

Folketinget har traditionelt holdt Danmarks Radio i en kort snor,. og selv om medieforliget indvarslede nye tider, rækker den politiske indflydelse dybt ind i TV-A, et forhold, der imidlertid kan ændre sig med den ny og politisk meget stærke nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, som de færreste kan flytte rundt på.

På TV2 får den ny bestyrelse med Jens Bilgrav-Nielsen, der har politisk tilhørsforhold fælles med kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, til opgave at holde vand i voldgraven, så borgen ikke bliver erobret af kravet om, at TV2 bliver en ren kommerciel station med udskillelse af TV2 regionerne, eventuelt til Danmarks Radio. Netop de vedvarende krav fra den borgerlige fløj i Folketinget om, at TV2 skal fungere på rent kommercielle betingelser indbærer, at stationens ledelse fra tid til anden tager store politiske hensyn i sin nyheds- og aktualitetsdækning.

Det er derfor ret sjældent, at DR og TV2 går helt tæt på de helt varme politiske emner af egen drift. Det er da også baggrunden for, at især den trykte presse ofte er storleverandør af emner til nyhedsudsendelserne i både DR og TV2: Når en historie først har været frermme, er det politisk legitimt at tage emnet op bære det videre.

TV2s ny bestyrelse bringer ikke just jubelen frem i erhvervslivet, og blandt dens største kunder, mediabureauerne, er der både stor skepsis til den og til programfladen for 1999, der på ingen måde indfrier de kommercielle krav, som stilles til den.

- Vi havde gerne set, at kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen have lagt mere vægt på det erhvervsrettede ved udpegelsen af den ny bestyrelse. Det har de øvrige kommercielle tv-stationer lagt vægt på. Trods alt henter TV2 over 75% af sin omsætning på kommercielle aktiviteter, og på den baggrund virker det lidt tyndt, at erhvervslivet er så ringe repræsenteret, siger direktør Finn Kern, Danske Reklamebureauers Brancheforening. DRB er tillige brancherorganisation for mediabureauerne, der formidler over 80% af den kommercielle omsætning til TV2.

Kommercielt rettede

På TV3 går bestyrelsen alene ud fra sin sammensætning målrettet efter kommercielle resultater. Tv-stationen har lagt det politiske aspekt i hænderne på sin koncerninformationschef Niels Jørgen Langkilde - tidligere konservativt medlem af Folketinget - og hans primære opgave er at præstere lobbyvirksomhed for synspunkterne om, at TV3 qua sin popularitet skal konkurrere med DR2 om den 4. tv-kanal, ligesom TV3 også gerne vil udbygge sine interesser inden for radioområdet ved at gå efter den 4. FM-kanal.

TvDanmark, der baseret sig på et landsdækkende netværk af lokale tv-stationer og satellitsending, har udelukkende en professionel bestyrelse, hvor endog den adm. direktør Jesper Sehested Lund er med. På den politiske front er der meget langt til Christiansborg, selv om det i sin tid lykkedes at vinde Aage Frandsen fra SF og få ham til at gå ind for den landsdækkende netværksmodel, så TvDanmark kunne blive en realitet. Det skete ved et nøje tilrettelagt lobbyarbejde, hvor også den nuværende trafikborgmester i Københavns kommune, Søren Pind, var inddraget.

I det kommercielle liv har såvel TV3 og TvDanmark en høj stjerne, fordi de i bredest muligt omfang søger at tilgodese annoncørernes interesser. Det indebærer, at de også løbende - i modsætning til TV2 - afprøver de kommercielle grænser.

Mens TV2 således under politisk pres vedtog at reducere længden i tv-spotblokke i primetime, prøver TvDanmark ved at sende egne spots som breaks i programmerne (hvilket er tilladt) - for at give en løbende tilvænning.

TV3s seneste udspil - at få seerne til at betale for 3+ - kan resultere i, at TV3 og 3+ tilsammen vil hente lige så mange penge i "skjult licens" som TV2, og dermed yderligere får mulighed for at svinge sig op som et reelt alternativ til TV2, hvis denne station sættes på aktier for at blive solgt. Det er dette forhold, der gør Jens Bilgrav-Nielsen - der var blandt de politiske designerne af TV2 - til en central figur i det kommende år, hvor et nyt medieforlig skal på plads.

Kontorchef Lars M. Banke i Kulturministeriet siger, at bestyrelsen efter ministerens opfattelse dækker målsætningen for TV2s virke.

- TV2 står over for store udfordringer i de kommende år, ikke mindt som følge af den digitale udvikling på tv-området. det er vigtigt, at TV2 tager disse udfordringer op i respekt for stationens overordnede idegrundlag - den regionale forankring og entreprise-modellen, siger kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen ifølge ministeriets propagandaafdeling.

Nye opgaver

DR havde i 1997 indtægter på 2,6 mia. kr., hvoraf 9% kommer fra bl.a. programsalg, co-produktioner og sponsormidler. 40% af de samlede udgifter går til tv-priogramvirksomhed, svarende til 1 mia. kr.

TV2 have sidste år en netto reklameomsætning på 1,09 mia. kr. ud af de samlede indtægter på 1,52 mia. kr. Stationen har i henhold til medieforliget public service forpligtelser, men i mindre grad end DR. I sit strategiske set-up går stationen efter etablering af en TV2.2, der skal benyttes til en udvidelse af de regionale stationers sendemuligheder. Pengene til denne aktivitet er endnu ikke fundet, og meget tyder på, at bestyrelsen og direktionen vil søge at få de fleste af midlerne licensfinansierede.

Samtidig arbejder TV2 målrettet på at spænde ben for DR2s forsøg på at blive sendt analogt, jordbaseret. Det skyldes overordnet, at DR1 med en øget penetration for DR2 kan slippe for genudsendelse af de smalle DR2 programmer, og dermed sende flere programmer, der direkte konkurrerer med TV2 om seerne.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også