Efterårets seersucceser på TV

MediaWatch

Således har vi i den seneste tid set, at Strisser på Samsø, Taxa og Den Store Klassefest har ligget øverst på listen hver eneste uge, og fælles for de nævnte programmer er, at der hver eneste gang er langt mere end 1 million seere pr. afsnit. Sagt med andre ord er disse programmer afgjort seersucceser1).

Hitlisten over tv-programmer med de fleste seere fra uge 45 1998 ser således ud (ekskl. nyhedsudsendelser) i målgruppen 4 år eller derover: Det fremgår, at de tre føromtalte programmer ligger på den øverste halvdel af listen 2). I uge 45 er der sket en lille forskydning i forhold til de sidste 3 uger, hvor Strisser, Klassefesten og Taxa har ligget hhv. nr. 1, 2 og 3 på listen.

Både Taxa og Strisser på Samsø må anses for at være blandt de senere års bedste bud på dansk tv fiktion, og det afspejler sig klart i seertallene. Genremæssigt er det programmer af meget høj kvalitet. For begge programmer gælder, at de første episoder har været meget populære, og forventningerne til de nye afsnit har derfor været store. Såvel Taxa som Strisser på Samsø må siges at have indfriet forventningerne. Taxa, som vises på DR1 søndag aften, har indtil nu i gennemsnit haft 1.201.000 seere med en gennemsnitlig share på 47%, mens de tilsvarende tal for Strisser på Samsø er 1.544.000 seere og en share på 67%. Tallene for Strisser på Samsø er på et højere niveau end Taxa, og det kan have noget at gøre med de programmer, der vises på andre stationer på samme tidspunkt.

Taxa vises samtidig med danske film på TV 2, og som det ses af ovenstående hitliste, så klarer de danske film sig ret godt. Strisser på Samsø, som vises lørdag aften på TV 2, har ikke den sværeste konkurrence, idet programmet ligger overfor Huset på Christianshavn og Dans på Tværs på DR1 og en amerikansk serie på TV3. En interessant betragtning i den forbindelse er, at da de nye episoder af Strisseren startede, faldt seertallene på Huset på Christianshavn markant, og det vidner om, at loyaliteten ikke har været stor, og at seertallene måske snarere skyldes manglen på konkurrence end et egentligt tilvalg.

Den Store Klassefest har siden det første program haft over en million seere pr. gang, og antallet er vokset siden det første program. Programmet sendes hver fredag aften på TV 2, og fredag aften på tv har således også været en aften, der traditionelt står i underholdningens tegn. Tv-stationerne konkurrerer om at finde et underholdningskoncept, der kan samle familien foran tv. Set i det lys er det er specielt interessant, at et underholdningsprogram fredag aften har nået et gennemsnitligt seertal på 1.273.000, som er tæt på at matche det gennemsnitlige seertal på 1.511.000 på Husk Lige Tandbørsten, som blev sendt på DR i 1995. Siden "tandbørste" succesen er det ikke lykkedes nogle af tv-stationerne at lancere et underholdningskoncept, der kan leve op til seertallene på Husk Lige Tandbørsten. Men det må siges at være tæt på at lykkedes for TV 2 med Den Store Klassefest.

Hvem er det så typisk der ser programmerne? Som det fremgår af nedenstående er aldersprofilen på de tre omtalte programmer noget forskellig:

Den Store Klassefest har den ældste profil, idet halvdelen af seerne er over 50 år. Aldersfordelingen svarer i øvrigt til fordelingen på hele TV 2's programflade. Aldersmæssigt ligger tyngden også blandt den ældre del på Strisser på Samsø, selvom profilen er knap så markant som på Den Store Klassefest. Taxa har afgjort den yngste profil - 58% er mellem 12 og 50 år, hvor andelen for Den Store Klassefest er 47%, og for Strisser på Samsø er den 50%. På hele DR1's programflade er der 49% mellem 12 og 50 år på Taxa, så også i forhold til programfladen har Taxa en yngre profil. Forklaringen kan tildels findes i, at Taxa som tidligere nævnt ligger overfor bl.a. danske film på TV 2, som traditionelt har en ældre profil.

Der er ingen tvivl om, at programmerne er klare seersucceser til glæde for både seeren, tv-stationen og -producenten. Som den danske tv-verden er skruet sammen i dag er der imidlertid endnu en spiller, som har interesse i gode seertal, og det er annoncøren, dvs. dem der benytter sig af tv som reklamemedium.

Her spiller seerprofilen på programmer en særdeles vigtig rolle. For annoncøren er gode seertal nemlig ensbetydende med en relevant seerprofil i kombination med et seerniveau, der matcher kommunikationsmålsætningen (set ud fra en omkostningsbetragtning). Helt præcist er det seerprofilen på de reklameblokke, der ligger og efter det pågældende program, som er interessant 3). Nedenstående graf viser aldersfordelingen på reklameblokkene i forbindelse med Den Store Klassefest og Strisser på Samsø:

Det ses, at blokkene ikke har en specielt markant profil måske lige med undtagelse af reklameblokkene efter Strisser på Samsø i forhold til hele TV 2's programflade. Det betyder, som prissystemet på TV 2 er skruet sammen i dag, at det bliver relativt for dyrt at købe sine kommercielt interessante kontakter, da lettere kan finde sin målgruppe i andre blokke. Programmerne kan være et godt valg, hvis man f.eks. ønsker en høj dækning i hele befolkningen, eller hvis det f.eks. er den eneste mulighed for hurtigt at få en høj dækning i en given målgruppe.

Endelig skal det nævnes, at der selvfølgelig er andre betragtninger af mere kvalitativ art end pris, der spiller ind. Men den overordnede pointe er, at en seersucces, som den er defineret her, ikke nødvendigvis ensbetydende med, at programmet er en kommerciel succes 4).

Alt i alt kan det konkluderes, at der i dette efterår har været relativt mange programmer med seere langt over en million. Det er højst sandsynligt et udslag af, at kampen om seerne aldrig har været så intensiv, som den er nu, og det har betydet øgede programinvesteringer fra alle tv-stationer. Nogle vil sige, at for public service stationer, er det ikke kun et spørgsmål om seersucceser, men i lige så høj grad en bred vifte af programmer, der appellerer til forskellige målgrupper, men det er svært at komme udenom, at seersucceser luner i kampen om seertallene, som bl.a. er med til at berettige en kommerciel tv-stations placering på mediaplanen.

Tilbage er der kun at sige, at succes giver forventninger om mere succes, så der er tårnhøje forventninger til gode seertal på julens og forårets programmer fra tv-stationerne.


2) Programmer på TV3 og TvDanmark har på grund af tv-stationernes lavere penetration, dvs. andelen der kan modtage stationen, relativt sværere ved at kvalificere sig til top-ti listen. Imidlertid er Robinson Ekspeditionen på TV3 ved at nærme sig, idet de i uge 45 havde 779.000 seere i målgruppen 4 år+, som også er det største antal seere indtil nu.

3) Profilen på reklameblokkene f.eks. omkring Strisser på Samsø hænger tæt sammen med seerprofilen på Strisser på Samsø, men også i høj grad med profilen på programmet før og efter.

4) Hvis Taxa var blevet sendt på TV 2, så det var muligt at købe reklamer før og efter programmet, er dette et eksempel på en seersucces, som kunne være en kommerciel succes, idet programmet formår at have en profil, der er anderledes end fladen generelt (under antagelse af at profilen på programmet svarer til profilen på reklameblokkene som i tilfældet med Strisser på Samsø og Den Store Klassefest).

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også