MediaWatch

Ny medielov

Kulturministeriet gennemgår og behandler nu samtlige høringssvar med henblik på en vurdering af, i hvilket omfang lovudkastet skal tilrettes. Det forventes, at lovudkastet, der skal træde i kraft fra årsskiftet, er klar til fremsættelse for Folketinget primo november måned.

I Danmarks Radios høringssvar til kulturministeriet peger man på behovet for en klar udmelding om stop for de analoge sendinger. Ifølge generaldirektør Christian Nissen vil DR pege på ca. 10 års periode for DR. Danmarks Radio har endvidere rettet en række indvendinger mod Kulturministeriets forslag om at nedlægge amtsprogramrådene. Dialog med lyttere og seere bør efter DRs opfattelse bevares, og det tilgodeses ikke med forslaget om at lade et repræsentantskab mødes en gang eller et par gange om året i et nyt Public Service Råd.

DR foreslår i sit svar, at amtsprogramrådene bliver opretholdt, f.eks. i form af ni regionale råd og at dialogen mellem DR og omverden styrkes. Det kan ske gennem afholdelse af f.eks. fire årlige møder med repræsentanter for rådene og DR - med efterkritik af og debat om DRs samlede sendeflade, siger DRs generaldirektør.

Modern Times Group (TV3) bemærker i sit svar, at det planlagte Public Service Råd får betydelige beføjelser. MTG finder det udmærket at rådet besidder kulturel indsigt og medieforskningsmæssig sagkundskab; men også at det må være vigtigt at det klart i lovteksten fremgår, at der skal være erhvervsøkonomisk og juridisk sagkundskab.

Det må forudses, at rådet får behov for at trække på betydelig erhvervsøkonomisk og juridisk ekspertise i arbejdet, da medierne i dag ikke alene har karakter af kulturinstitutioner, men også af virksomheder blandt en række andre virksomheder.

Mere fra MediaWatch

Heartbeats udpeger ny ledelse efter Le Gammeltofts exit

Adm. direktør og stifter af Heartbeats forlod medieselskabet i sidste uge. Finansdirektør i Aller Media bliver midlertidig direktør i selskabet, mens Heartbeats’ chefredaktør, vicedirektør og kommerciel direktør skal stå for at videreudvikle mediebrandet.

Medieklummen: Det smalle forlig er en plet på en ny ministers cv

Moderniseringen af Public Service Puljen og lukning af 24syv vil give et ”klatvist støttecirkus”, og kulturbidraget skulle have været klappet af med OECD, inden det blev en del af aftalen. Ugens klummeskribent kalder den nye medieaftale en plet på Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens cv.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs