MediaWatch

Kommercielt overblik for TV-året

Det første år i det nye årtusinde bød på en del ændringer i den kommercielle danske TV-verden. TV 2 ændrede i efteråret 1999 fokus efter at have set svindende seertal i løbet af året og proklamerede, at de nu ville tage kampen om de kommercielt interessante målgrupper op med de to kommercielle konkurrenter TV3 og TvDanmark. Mediabilledet i Danmark blev desuden i det forgangne år beriget med to nye TV-stationer, nemlig TvDanmark 1, der startede 3. januar og TV 2 Zulu der startede 15. oktober. Disse nye stationer skulle erobre kommercielle markedsandele til "hovedstationerne".

Lav programkvalitet i første halvår 2000

Tabel 1.

Klik her, for at se figuren i fuld størrelse

Hvorfor årets første 6 måneder er kendetegnet af så lav TV-sening er svært at sige, da faldet fordeler sig jævnt mellem alle kommercielle stationer (Tabel 2), men en del af skylden kan tildeles, at de forskellige satsninger fra TV3 og TvDanmark, i form af store og dyre egenproduktioner, betød mindre fokus på andre programmer. Desværre slog ingen af disse igennem hos seerne. TV 2's forsøg på nyskabelser havde heller ikke den store succes, men stationen virkede heller ikke som der var særlig fokus på foråret, hvilket måske hænger sammen med dækningen af de store sportsbegivenheder senere på året. Den manglende programkvalitet i årets første måneder har dermed muligvis været med til at dæmpe seernes lyst til at se TV.

Tabel 2.

Klik her, for at se figuren i fuld størrelse

Faldet i TV-seningen sker på trods af, at der i 2000 blev vist over 40 procent mere kommercielt dansk TV end i 1999. Omkring halvdelen af denne stigning kan tilskrives de to nye stationer, men også de øvrige TV-stationer har udvidet sendefladen. Med to nye kommercielle udbydere blev der også vist flere reklameminutter end nogensinde før. Reklamebelægningen, dvs. forholdet mellem reklameminutter og totalt sendte minutter, var dog uændret ca. 12 procent. Dette betyder altså, at selvom der vises flere reklameminutter end tidligere, er reklamernes andel af den samlede sendetid uændret!

Dårligere forhandlingsgrundlag for TV-stationerne

Kommercielt set er det også værd at bemærke, at den ugentlige dækning på reklamer er faldet i forhold til 1999. Den ugentlig reklamedækning på samtlige danske TV-stationer er således faldet fra 90 procent i 1999 til 88 procent i 2000. Det vil altså sige, at der på ugentlig basis er lidt færre mennesker der ser reklamer nu, end tilfældet var i 1999. Tabel 3 viser ændringen i ugentlig reklamedækning for de enkelte TV-stationer, og det ses at der er en nedgang for alle de 3 "hovedstationer", TV 2, TV3 og TvDanmark 2, mens den eneste af "søsterstationerne", der eksisterede sidste år, nemlig 3+, tegner sig for en pæn fremgang. Denne station er dog stadig den mindst dækkende af de stationer, der også eksisterede i 1999, og rammer stadig kun godt en fjerdedel af befolkningen i løbet af en uge. TV-stationernes produkt er dermed faldet noget i værdi i løbet af 2000, hvilket er uheldigt for TV-stationerne i de kommende årsforhandlinger, da dækning er en af de vigtigste parametre for mange annoncører.

Tabel 3.

Klik her, for at se figuren i fuld størrelse

TV 2 tabte mindst

Tabel 4.

Klik her, for at se figuren i fuld størrelse

Kigges der på en mere kommerciel interessant målgruppe som personer 15-50 år, er billedet endnu mere tydeligt. Her er TV 2 gruppens fremgang på 4%, der igen ligeligt er taget fra TV3 og TvDanmark. Også i denne målgruppe har de to fortrinsvis måttet afgive kommercielle shares i hver deres halvdel af året, og endnu engang noteres det at TV3 kan notere tilbagegang i Robinson-perioden. TV 2 ser ud til at have haft held til at vende flere års tilbagegang, og stationen er således gået konkurrencemæssigt styrket ud af år 2000, selvom TV 2 i lighed med de øvrige TV-stationer har haft tilbagegang i år 2000.

Hvad med 2001?

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

I JP/Politikens Hus har aviserne afsluttet forhandlingerne om afskedigelser, og samtidig er opsigelser blevet annonceret på flere andre adresser i Mediedanmark. En længe ventet aftale med Netflix landede, og i Norge er en global podcasttrend, som DR følger tæt, blevet tydelig. Få overblikket her.

Klumme: Censur af sociale medier styrer mod at været reguleret af annoncører

Der er de seneste år er der taget flere skridt mod en privatisering af reguleringen af ytringsfrihed på platforme, vi oplever som digital infrastruktur for den offentlige samtale. Det seneste træk, hvor annoncører boykotter Twitter, peger i retning af, at nu bliver grænserne også sat af virksomheder, skriver Uffe Gardel.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs