MediaWatch

PUT er faldet, men fra et højt niveau

TV's kommercielle effektivitet kan opfattes på mange måder, og kan derfor undersøges ved hjælp af flere begreber.

Hvis effekt opfattes som evne til at ramme flest mulige mennesker, kan effekten belyses ved at se på den ugentlige reklamedækning, mens det er oplagt at se på befolkningens generelle brug af TV ved at se på udviklingen i PUT (People Using Television). Denne artikel behandler udviklingen i PUT over det seneste par år.

PUT er et mål for hvor meget TV befolkningen generelt ser, og defineres som den gennemsnitlige rating inden for en given periode. Eksempel: Hvis den danske seerbefolkning gennemsnitligt har haft fjernsynet tændt i 120 minutter gennem et døgn (24 timer = 1440 minutter) svarer dette til en PUT på 120/1440 = 0,0833. Da PUT'en altid angives i procent siger man, at PUT'en her er 8,3. PUT'en kan også opgøres for forskellige grupper af stationer f.eks. kommercielle og ikke-kommercielle stationer.

Et fald på 9 procent målt på første kvartal

Føres analysen ud på forskellige målgrupper erfares, at nedgangen fra første kvartal 2000 i forhold til første kvartal 1999 kan genfindes i alle målgrupper. Størst er faldet for personer mellem 25 og 50 år, hvor der er tale om et fald på 1,3 PUT-point, hvilket svarer til et relativt fald på 11 procent. Sammenlignes første kvartal 2000 derimod med første kvartal 1998 er billedet dog ikke tilsvarende entydigt. PUT'en er rent faktisk steget i målgruppen personer 12-24 år, hvilket betyder, at de yngste danskere ser mere TV nu end for to år siden. Derudover er PUT'en i de øvrige målgrupper ikke faldet så meget i forhold til første kvartal 1998 som i forhold til første kvartal 1999.

Tallene for kommercielle TV-stationer og de andre

Betragtes udviklingen i den kommercielle PUT fra første kvartal 2000 til første kvartal 1999 genfindes mønstret fra udviklingen i PUT'en generelt. For hele den danske seerbefolknings (4 år+) vedkommende er faldet 0,9 kommercielle PUT-point, hvilket svarer til 13 procent. Lavest er faldet blandt de helt unge seere (personer 12-24 år), hvor den kommercielle PUT kun er faldet med 0,5 PUT-point.

Abonnenter kan downloade og læse hele artiklen fra nyhedsbrevet MediaWatch nummer 55

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

I JP/Politikens Hus har aviserne afsluttet forhandlingerne om afskedigelser, og samtidig er opsigelser blevet annonceret på flere andre adresser i Mediedanmark. En længe ventet aftale med Netflix landede, og i Norge er en global podcasttrend, som DR følger tæt, blevet tydelig. Få overblikket her.

Klumme: Censur af sociale medier styrer mod at været reguleret af annoncører

Der er de seneste år er der taget flere skridt mod en privatisering af reguleringen af ytringsfrihed på platforme, vi oplever som digital infrastruktur for den offentlige samtale. Det seneste træk, hvor annoncører boykotter Twitter, peger i retning af, at nu bliver grænserne også sat af virksomheder, skriver Uffe Gardel.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs