Danske organisationer med relationer til Internettet

MediaWatch

Samtidig er Internettet og informationsteknologien kommet til at spille en stor rolle for mange traditionelle virksomheder, enten som markedsføringskanal eller som direkte salgskanal.


Nogle af disse er helt nye organisationer, som er udsprunget som en direkte konsekvens af Internettet og andre er underafdelinger af nogle af de traditionelle organisationer, som har fundet det formålstjenligt at oprette et direkte talerør for interesser i Internettet. Vi har valgt af fokusere på enkelte af de største og mest fremtrædende organisationer, som har bemærket sig ved at have udøvet stor indflydelse på den offentlig debat og de politiske beslutninger. Der findes derudover en række andre organisationer, for hvis medlemmer Internettet og informationsteknologien er kommet til at spille en fremtrædende rolle, som for eksempel Dansk Fagpresse, Dansk Markedsføringsforbund m.fl.

Forening for Dansk Internet Handel - FDIH

FDIH's eksistensberettigelse bygger på den antagelse at en kommerciel udnyttelse af Internettet rummer et enormt vækstpotentiale, som vil være til gavn for både virksomhederne og det danske samfund generelt.

Foreningen fokuserer på den forretningsmæssige brug af Internet. Med denne fokus på brugersiden af Internet-handel er FDIH således hverken en brancheorganisation, en forbrugerorganisation eller en arbejdsgiverforening. Foreningen har ene og alene til formål at promovere Internethandlen i Danmark, hvor eksisterende brugere- og brancheorganisationer har rod i den traditionelle handel og kæmper ofte for at forsvare etablerede positioner.

Mærkesager og fokusområder. FDIH fungerer som en brugerorganisation, hvis mærkesager alle har det overordnede formål af fremme Internet-handlen i Danmark. Foreningen anfører, at Internet-handlen ikke helt er steget tilfredstillende i Danmark, set i forhold til det generelle kendskab og anvendelsen af Intenettet, og slet ikke i forhold til udviklingen nogle af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Foreningens opgave er derfor desværre ikke så meget at få Danmark kørt i stilling som foregangsland, men først og fremmest at få landet kørt op på omgangshøjde med den øvrige verden hvad angår Internet.

Medlemmer. FDIH's medlemsliste tæller i alt cirka 180 medlemmer som kan inddeles i fire kategorier: Forretningsmedlemmer, leverandørmedlemmer, rådgivningsmedlemmer og observatører. Blandt disse medlemmer er mange af de mest innovative danske internetvirksomheder, som alle kan kendetegnes ved af være brugere af Internnettet. Medlemmerne spænder vidt fra detailhandelskæder som Dansk Supermarked til deciderede Internet-butikker som Gubi.com.

Foreningen af Kommercielle Danske Internet Sites - FAKDIS

Formål. FAKDIS er organiseret omkring en række fagspecifikke udvalg, hvis primære formål er, 1) at varetage medlemmernes fælles faglige og økonomiske interesse i forbindelse med udgivelser af kommercielle internetsites, herunder forholdet til offentlige myndigheder, lovgiver, relevante organisationer og andre medier, 2) at medlemmerne overordnet drøfter forskellige brancheprincipper, herunder målestandarder, standarder for bannerannoncer, betalingsprincipper samt betaling på Internet, og 3) at skabe gennemsigtighed, ensartethed og god forretningsskik på den danske del af Internettet.

Som en naturlig forlængelse af de markedsudviklende ambitioner, er det for foreningen magtpåliggende at sikre en positiv udvikling for det digitale samfund, herunder at sikre et gunstigt miljø for de e-handlende og andre virksomheder på Internettet.

FAKDIS ser det endvidere som et led i sit virke at bidrage med oplysninger omkring forholdene for foreningens medlemmer samt i samarbejde med offentlige myndigheder m.m. at skabe fornuftige rammer for kommerciel virksomhed på Internettet.

Mærkesager og fokusområder. Siden stiftelsen har FAKDIS udviklet sig til at blive en markeds-udviklende brancheforening. Foreningens kerneområde er således udvidet til også at omfatte interesserepræsentation i forbindelse med spørgsmål omhandlende markedsføring og formidling på Internettet samt aktiviteter omkring e-handel, kryptering og aftalespørgsmål på Internettet.

I foreningens formålsparagraf hedder det blandt andet, at man vil fastlægge ensartede målingsstandarder på Internet, og at medlemmerne (de danske Internet medier/sites) skal dokumentere disse målinger. Til det formål har FAKDIS forhandlet en aftale med analysebureauet Gallup om at udvikle et målingssystem, som sikrer en valid og ensartet måling af de respektive sites på Internettet.

FAKDIS har forhandlet vilkårene for Gallup's måling af trafikken på medlemmernes sites, og det er resulteret i udviklingen af det anerkendte målesystem WebMeasure. Målingen er ment som et redskab til at skaber overblik og dermed bidrage til at give annoncørerne de bedst mulige betingelser for at opnå maksimal udnyttelse af annoncering på Internettet.

Medlemmer. Blandt initiativtagerne til foreningen har bl.a. været Søndagsavisen A/S, Morgenavisen Jyllands-Posten, A/S Dagbladet Politiken, Opasia (Tele Danmark Internet), Børsen, IDG Danmark

Enhver fysisk eller juridisk person med hjemsted i Danmark, hvis forretningsområde er udgivelse af kommercielle internetsites, man optages som medlem i FAKDIS.

Dansk Handel & Service - DH&S

Formål: DH&S' overordnede formål er at arbejde for at skabe optimale konkurrencevilkår for handels- og servicesektoren i Danmark, at arbejde for at opnå maksimal politisk indflydelse ved at samarbejde med og påvirke meningsdannere og beslutningstagere inden for et bredt politisk spektrum, og at arbejde for et stabilt arbejdsmarked, herunder for decentrale og selvstændige overenskomster.

Gennem sine formålsparagraffer har DH&S vidtgående interesser i et bredt spekter af facetter ved Internettet. Det gælder i højeste grad forhold omkring e-handel men også forhold som uddannelse af medlemsvirksomhederne medarbejdere inden for e-handel, konkurrence og forbrugerforhold på tele- og Internetområdet, Dankort-betaling over Internettet, bredbåndsnet og mobile Internet.

Blandt andre til de formål har DH&S stiftet Foreningen for InformationsTeknologi og Kommunikation (ITK), hvor man har samlet organisationens IT-, multimedie- og kommunikationsvirksomheder. Hermed bliver ITK den første forening i Danmark, som alene varetager IT-sektorens interesser.

Dansk Industri's branchefællesskab ITEK

Formål: ITEK's formål er at skabe rammer om et fagligt og kollegialt samvirke. Til fremme af dette formål påhviler det ITEK 1) at styrke det tværgående sammenhold og samarbejde blandt branchefællesskabets medlemmer samt relationerne til Dansk Industri, 2) at sikre ITEK en stærk profilering i offentligheden, 3) at træffe bindende beslutninger og formulere synspunkter over for politikere og myndigheder på områder og i sager, som alene angår ITEK, og 4) at søge alliancer med relevante organisationer udenfor Dansk Industri med henblik på at styrke ITEK's interesser.

Mærkesager og fokusområder. ITEKs mission er blandt andet 1) at virke for, at samfundets anvendelse af IT, tele, elektronik og kommunikation fremmes mest muligt, 2) at ITEKs medlemsvirksomheder opnår de bedst mulige rammebetingelser, således at høj konkurrencekraft og værditilvækst for ITEKs medlemmer kan fastholdes og udbygges, og 3) at IT, tele- og mediepolitikken søges indrettet til fordel for ITEKs medlemmer.

Derfor arbejder ITEK positivt sammen med alle relevante organisationer. ITEK vil inddrage relevante virksomheder, der ikke har kollektive overenskomster, og som ikke ønsker at være medlem af Dansk Industri. Også forbrugerelektronik-området vil blive inddraget i kommende samarbejder.
Medlemmer: ITEK's medlemsliste tæller en lang række af de største og tungeste industrivirksomheder i Danmark indenfor elektronik, IT, telekommunikation og informationsteknologi mv. Blandt disse er Albatros Network, Bang & Olufsen, Dell Computer, L.M. Ericsson, GN Store Nord, IBM Danmark, Memory Card Technology, Motorola, Powercom, Tele Danmark, Telia, og Zone Systems.

Brancheforeningen for InformationsTeknologi

Det er herudover foreningens formål at virke som arrangør af brancheudstillinger og at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder og erfaringer over for medlemmer, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder.

Medlemmer. Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software.

Dansk Fagpresse

Medlemmer. Dansk Fagpresse repræsenterer 328 blade med et samlet årsoplag på ca. 89 mio. blade og mere end 820 mio. kr. i annonceomsætning.

Mærkesager og fokusområder. Dansk Fagpresse udgiver blandt andet landets mest detaljerede oversigt over fagbladenes mediedata på tryk i form af Dansk Fagpressekatalog og på Internettet. Derudover udgiver man 6 gange årligt fagbladenes eget fagblad Fagpressen, som behandler medier, annoncering, journalistik og hvad der ellers rør sig hos fagbladene.

Dansk Fagpresse omfatter også Fagpressens Medie Kontrol, som årligt kontrollerer oplagstal for flertallet af vores annoncebærende medlemsblade.

Endelig varetager Dansk Fagpresse bladenes fælles faglige og økonomiske interesser i forbindelse med bladudgivelse - herunder interesser i forbindelse med offentlige myndigheder, relevante organisationer og andre medier.

Dansk Markedsføringsforbund - DMF

Det overordnede formål for Dansk Markedsføringsforbund er, at formidle ny viden og inspiration og skabe kvalificerede rammer for et fagligt og personligt netværk, at give det enkelte medlem et bedre grundlag for personlig vækst, og at give erhvervslivet og virksomhederne et tilbud om dygtiggørelse af medarbejderne gennem et stort udbud af grunduddannelser, efteruddannelser, inspirationsseminarer og paneldebatter. Dansk Markedsføringsforbund er den eneste organisation, der tilbyder ny viden inden for stort set alle markedsføringens områder.

Forbundet er organiseret blandt andet omkring 15 klubber, hvis interesseområder spænder over hele markedsføringsbranchen - salg, reklame, media, detailhandel, marketing management, public relation, afsætningsøkonomi, business-to-business, direct marketing, interaktiv kommunikation, jura og etik, sponsering og markedsanalyse. Klubberne har ansvaret for udviklingen af alle kurser, seminarer, konferencer og møder.

Mærkesager og fokusområder. Klub for Interaktiv Markedsføring (KIM) tilhører en af de 15 klubber under Dansk Markedsføringsforbund, som er specielt dedikeret til de markedsføringsmæssige aspekter ved Internettet. Formålet med KIM er at tilføre DMF's medlemmer viden omkring interaktive medier; som medie, markedsføringskanal og forretningskoncept gennem arrangementer og gennem aktiv deltagelse i den almene debat.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også

Jyllands-Posten med domicil i Aarhus er blandt medierne, der nu er ude i anden runde af besparelser på ét år. | Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Briefing: Ugen i mediebranchen

For abonnenter