MediaWatch

Unges brug af TV

Hvor befolkningens totale sening er faldet i den senere tid, ser de unge målgrupper stadig mere TV, men hvilke TV-stationer har det bedste tag i de unge seere og hvilke programmer ser de?

Alle voksne personer (12 år+) oplevede for første gang i mange år et fald i den gennemsnitlige daglige seertid fra 1998 til 1999, men for personer i alderen 12-24 år var der i stedet tale om en mindre stigning. Disse tendenser gælder også i satellituniverset, der her er defineret som folk med mulighed for at tage TV3.

Billedet ser ud til at ville fortsætte i år 2000, hvor de foreløbige tal peger på en måske endnu større forskel i udviklingen i unges TV-sening set i forhold til befolkningens totale sening. En sammenligning mellem seertiden i første kvartal 1999 og første kvartal 2000 i satellituniverset viser, at den for personer 12 år+ er faldet med 17 minutter til 182 min. pr. dag, mens den for personer 12-24 år er steget med 1 minut til 153 min. pr. dag. Det betyder med andre ord, at selvom der generelt bliver set mindre TV, gælder dette ikke for de unge!

International fiktion er mest populær

Kigger man på en tilsvarende liste for uge 14 i 1998, for at se om der er sket en udvikling i løbet af de sidste to år, er billedet stort set det samme. Der er her tre danske produktioner i top 10, men der er ingen TVivl om at udenlandsk fiktion, såvel i 1998 som nu, er en stor succes blandt de unge seere.

Dette underbygges af en forbrugeranalyse Gallup har lavet, hvor de har spurgt danskerne hvad de ser på de enkelte TV-stationer. De 12-24 årige ser generelt mest TV-serier, mens befolkningen generelt oftest ser Nyheder og aktualitetsprogrammer.

Det er dog værd at bemærke, at de 12-24 årige ligeledes har Nyheder og aktualitetsprogrammer som de mest sete programmer på DR og TV 2. Der er således tydeligt en tendens til en opdeling af stationerne i de mere saglige landsdækkende, hvor man holder sig orienteret og de mere fiktionstunge satellitstationer, hvor man lader sig underholde.

TV 2 og DR1 med høje seertal

En del af forklaringen er naturligvis, at ikke alle danskere kan modtage satellitstationerne, men selv ikke en tilsvarende liste lavet i satellituniverset ændrer ved, at det er TV 2 og DR1, der har de mest populære programmer for de 12-24 årige. Af de 20 mest sete programmer i satellituniverset i uge 14 kommer kun to fra TV3, nemlig Felicity (nr. 14) og Det perfekte kup (nr. 19). Dette står i kontrast til den tilsvarende uge i 1998, hvor TV3 og TvDanmark havde hhv. 6 og 2 blandt de 20 mest sete programmer i satellituniverset.

Dette billede er naturligvis præget af, at der er kigget på en enkelt uge. Der er ingen TVivl om, at et program som eksempelvis Robinson Ekspeditionen trækker rigtig mange seere blandt de unge, hvilket en tilsvarende analyse af en uge i efteråret ville vise. Dette ændrer dog ikke ved at hovedparten af de allermest populære programmer blandt de 12-24 årige stadig vises på DR1 og specielt TV 2.

Et er høje seertal på specifikke programmer, noget andet er seere i alt. For at give et billede af styrkeforholdet mellem TV-stationerne, er det relevant at kigge på udviklingen i TV-stationernes seerandele (Share of viewing) på det danske TV-marked for personer 12-24 år. Kigges der på 1. kvartal 2000 i det nationale univers er markedslederen TV 2 med 33 pct. efterfulgt af DR og TV3 med hhv. 22 og 20 pct.

Situationen ser anderledes ud i satellituniverset. Her er TV 2 og TV3 dominerende med hhv. 27 og 26 pct. af seningen, mens DR står for 18 pct. Det interessante ved sammenligningen af shares i nationalt univers og satellitunivers er, at det ser ud til at personer med mulighed for at se satellit TV i højere grad foretrækker TV3 på bekostning af TV 2 og DR. Derimod er der ikke den store forskel for TvDanmark. Satsningen med en satellitbaseret station fra deres side har endnu ikke båret frugt.

Kilder: Gallup TV-meter samt Gallup: Mediers instrumentalitet.

Abonnenter kan downloade og læse hele artiklen fra nyhedsbrevet MediaWatch nummer 51

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

I JP/Politikens Hus har aviserne afsluttet forhandlingerne om afskedigelser, og samtidig er opsigelser blevet annonceret på flere andre adresser i Mediedanmark. En længe ventet aftale med Netflix landede, og i Norge er en global podcasttrend, som DR følger tæt, blevet tydelig. Få overblikket her.

Klumme: Censur af sociale medier styrer mod at været reguleret af annoncører

Der er de seneste år er der taget flere skridt mod en privatisering af reguleringen af ytringsfrihed på platforme, vi oplever som digital infrastruktur for den offentlige samtale. Det seneste træk, hvor annoncører boykotter Twitter, peger i retning af, at nu bliver grænserne også sat af virksomheder, skriver Uffe Gardel.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs