MediaWatch

WAP - fremtidens annonceringskanal

Hvorvidt den "mobile enhed" bliver en mobiltelefon, en Palm Pilot eller noget helt andet, må fremtiden vise, men umiddelbart bliver det nok en kombination. Det er dog ikke det mest interessante i denne forbindelse, sålænge det holdes klart, at alle muligheder foregår i det trådløse miljø.

WAP teknologien er basalt set en protokol (ligesom eks. http der kendes fra Internettet), der er beregnet til at overføre informationer trådløst. Dvs. de informationer som vi i dag henter via vores PC på Internettet, vil fremover kunne hentes ned på eksempelvis en mobiltelefon. Denne tankegang er illustreret i figur 1.

Der er ikke tale om, at en website kan kopieres direkte og distribueres via den nye kanal. Websiden skal tilpasses, så informationer ligger i det rigtige format. Der ligger også en teknologisk begrænsning på mobiltelefonen i form af en lille skærm og dårlige grafikmuligheder, hvorfor informationerne skal præsenteres ander-ledes end det kendes fra Internettet.

Udbredelse

Umiddelbart kunne fremtidsudsigterne vurderes som store i Danmark, idet der dels er mange mobiltelefonbrugere og dels relativt mange Internetbrugere.

Figur 2 viser hvor stor en del af befolkningen, der har mobiltelefoner og deres brug af samme.

Det umiddelbare marked er derfor stort, men det kræver, at den teknologi brugerne i dag har udskiftes.

I figuren ses det også, at kun få overvejer at udskifte/anskaffe en mobiltelefon indenfor det næste år, og da WAP udbredelsen afhænger af en stor udskiftning, kan der her være en barriere. Årsagerne til den manglende udskiftning skal sandsynligvis findes i det eksisterende mobiltelefonmarked. I dag købes mobiltelefoner med stor rabat, hvis der samtidig tegnes et abonnement hos et teleselskab. Mobiltelefonerne er reelt meget dyrere, end den pris vi betaler, og derfor er det dyrt at udskifte en telefon, uden at skifte udbyder og telefonnummer.

Der kan naturligvis ikke sammenlignes direkte med WAP her, da produktet er anderledes, og der er flere muligheder. Men der er ingen tvivl om, at hastigheden på WAP udbredelsen i høj grad afhænger af teleselskabernes satsning, og altså om de kan tjene flere penge på den tid, vi bruger servicen.

En anden vigtig parameter er naturligvis også de tjenester, der skal udbyde infor-mationer via WAP. Der skal være et udbud, som retfærdiggør dels en satsning fra teleselskaberne og dels en investering fra forbrugernes side.

Der er ingen tvivl om, at WAP er fremtiden, og at mulighederne er meget store. WAP vil ganske givet ændre mange ting i vores hverdag, som eksempelvis vores tilegnelse af informationer, vores kommunikation, vores indkøb og betaling etc.

Annonceringsmuligheder

Populært sagt vil en virksomheds service eller produkter fremover optræde i forbrugernes lommer. En person kan pludselig træffes når som helst og hvor som helst, så længe han er indenfor dækning, og WAP enheden er tændt. Forbrugerne kan med andre ord fremover altid være online, men der kan naturligvis sættes spørgsmålstegn ved, om forbru-gerne ønsker altid at kunne "træffes af annoncørerne". Figur 3 viser danskernes mobiltelefonvaner, som igen bruges til sammenligning af WAP.

Fordelen for annoncørerne ligger i den tættere kontakt, som de kan opnå med forbrugerne. Virksomhedens budskab kommer tættere på forbrugeren og også tættere på forbrugernes købsbeslutning. Dette forstærkes endnu mere af muligheden for at afslutte en transaktion direkte over telefonen, En annoncør kan derfor præsentere et produkt til brugeren, som kan bestilles og betales direkte.

Annonceringsmulighederne bliver naturligvis forstærket af de profiler, som teleselskaberne har på brugerne. Dvs. en annoncør kan målrette annoncerne vha. demografiske data, som brugeren tidligere har afgivet. På den måde vil annoncer blive mere vedkommende og dermed også mere effektfulde.

Brugernes tolerance bliver også en vigtig faktor i forbindelse med annoncering på WAP-telefoner. En undersøgelse viser, at kun 24 % (Kilde: Dansk Net Analyse, november 1999.) vil acceptere reklamer på telefonen. Derfor skal man som annoncør tænke sig grundigt om og kun udnytte muligheden, når det er relevant og værdi-fuldt for forbrugeren.

Dette betyder også, at begrebet permission marketing bliver meget vigtigt hvis man som annoncør skal udnytte mulighederne optimalt. Permission Marketing bygger på en tankegang om, at annoncøren beder om brugerens tilladelse til at annoncere. Dvs. brugeren giver annoncøren lov til at sende reklamebudskaber.

Mulighederne er generelt store, men igen skal vi tænke på, hvordan den nye service vil blive brugt. Hvis brugeren ikke er online, kan han naturligvis ikke blive eksponeret. Men som på Internettet er det ofte brugerne selv, der søger informationer, og derfor er telefonen tændt, når de søger information.
Anders Laursen er Interactive Planner hos CIA interactive

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs